Return to Video

Multiplisering av brøker

 • 0:01 - 0:03
  En oppskrift på
  bananhavremuffin
 • 0:03 - 0:08
  trenger en 3/4 kopp med
  god gammeldags havre.
 • 0:08 - 0:11
  Du skal lage 1/2 oppskrift.
 • 0:11 - 0:13
  Hvor mye havre må du bruke?
 • 0:13 - 0:17
  Så hvis hele oppskriften
  trenger 3/4 av en kopp og
 • 0:17 - 0:19
  du skal lage en halv
  oppskrift, da vil du vel
 • 0:19 - 0:21
  ha halvparten av 3/4?
 • 0:21 - 0:23
  Du vil ha halvparten
  av mengden havre som i
 • 0:23 - 0:24
  hele oppskriften.
 • 0:24 - 0:31
  Så du vil ha 1/2 av 3/4.
 • 0:31 - 0:34
  Så du bare multipliserer 1/2 med 3/4,
 • 0:34 - 0:36
  og det er lik:
 • 0:36 - 0:38
  du ganger tellerne.
 • 0:38 - 0:41
  1 ganger 3 er 3.
 • 0:41 - 0:43
  2 ganer 4 er 8.
 • 0:43 - 0:44
  Og vi er ferdige!
 • 0:44 - 0:52
  Du trenger 3/8-deler
  av en kopp med havre.
 • 0:52 - 0:55
  La oss visualisere dette,
  slik at det gir litt mer mening.
 • 0:55 - 0:58
  La meg tegne hva 3/4 ser ut som,
 • 0:58 - 1:02
  eller hovedsaklig hvor mye havre
  du vil trenge i en normal situasjon,
 • 1:02 - 1:04
  eller hvis du skal lage hele oppskriften.
 • 1:04 - 1:07
  Så la meg tegne.
 • 1:07 - 1:11
  La oss si at dette representerer en
  hel kopp, og hvis vi deler den i
 • 1:11 - 1:15
  inn i fjerdedeler-- la meg
  dele den opp litt bedre.
 • 1:15 - 1:24
  Så om vi deler den i fire,
  vil 3/4 representere tre av disse.
 • 1:24 - 1:28
  Så det vil representere en, to, tre.
 • 1:28 - 1:31
  Det vil representere så mye havre.
 • 1:31 - 1:33
  Nå, du vil ha halvparten av dette, sant?
 • 1:33 - 1:35
  Fordi du skal lage
  halvparten av oppskriften.
 • 1:35 - 1:39
  Så vi kan bare dele denne i to.
 • 1:39 - 1:42
  La meg gjøre det med en ny farge.
 • 1:42 - 1:45
  Du ville vanligvis brukt denne
  oransje mengden havre, men
 • 1:45 - 1:48
  vi skal lage halve oppskriften,
  så du vil ha halvparten så mye.
 • 1:48 - 1:50
  Halvparten så mye havre.
 • 1:50 - 1:55
  Så du vil ha så mye havre.
 • 1:55 - 1:57
  La oss tenke på hva det er
 • 1:57 - 1:59
  relativt til en hel kopp.
 • 1:59 - 2:01
  Vel, en måte vi kan gjøre det på er
 • 2:01 - 2:06
  å gjøre hver av disse fire bøttene,
  eller disse fire delene av en kopp til
 • 2:06 - 2:08
  åtte deler av en kopp.
 • 2:08 - 2:09
  La oss se hva som skjer når vi gjør det.
 • 2:09 - 2:15
  Så vi deler hvert stykke,
  hver fjerdedel, opp i to deler.
 • 2:15 - 2:17
  Så la oss dele hver og en av dem i to.
 • 2:17 - 2:19
  Dette er det første stykket.
 • 2:19 - 2:23
  Vi deler det i to akkurat der, så nå er det
 • 2:23 - 2:24
  to deler.
 • 2:24 - 2:26
  Og dette er det andre stykket her.
 • 2:26 - 2:30
  Vi deler det opp i ett
  stykke, og så to stykker.
 • 2:30 - 2:33
  Dette er det tredje stykke,
  så vi deler det i en, to deler.
 • 2:33 - 2:36
  Og dette er det fjerde stykket,
  eller den fjerde delen.
 • 2:36 - 2:38
  Og vi deler det i to deler.
 • 2:38 - 2:45
  Nå, hva er dette, som en brøk av det hele?
 • 2:45 - 2:48
  Vel, vi har åtte deler nå, sant?
 • 2:48 - 2:51
  En, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte,
 • 2:51 - 2:53
  fordi vi delte hver av
  de fire, og fikk åtte.
 • 2:53 - 2:55
  Så vi har 8 som nevneren.
 • 2:55 - 2:58
  Og vi tok halvparten av de 3/4.
 • 2:58 - 3:00
  Husk, 3/4 var i oransje.
 • 3:00 - 3:02
  La meg gjøre det klart, fordi denne
 • 3:02 - 3:04
  tegningen kan være forvirrende.
 • 3:04 - 3:06
  Dette var 3/4 akkurat der.
 • 3:06 - 3:09
  Det er 3/4.
 • 3:09 - 3:20
  Dette området, i den
  lilla fargen, er 1/2 av de 3/4.
 • 3:20 - 3:22
  Men la oss tenke på det i
  forhold til åttendedelene.
 • 3:22 - 3:24
  Hvor mange av disse
  åttendedelene er det?
 • 3:24 - 3:29
  Vel, du har en del her,
  to deler, tre åttendedeler,
 • 3:29 - 3:31
  så det er 3/8.
 • 3:31 - 3:33
  Så forhåpentligvis gir det litt mening,
 • 3:33 - 3:35
  eller gir deg en litt mer
  konkret følelse for hva det betyr
 • 3:35 - 3:38
  å ta 1/2 av 3/4.
Title:
Multiplisering av brøker
Description:

U02_L2_T1_we4 Multiplying Fractions Word Problem

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:39
Напуснал потребител edited Norwegian Bokmal subtitles for Multiplying Fractions Word Problem
Напуснал потребител edited Norwegian Bokmal subtitles for Multiplying Fractions Word Problem
Напуснал потребител edited Norwegian Bokmal subtitles for Multiplying Fractions Word Problem
Напуснал потребител edited Norwegian Bokmal subtitles for Multiplying Fractions Word Problem
Jan Berg added a translation

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions Compare revisions