Return to Video

Adding Mixed Numbers Word Problem

 • 0:01 - 0:05
  เรจินาขี่จักรยาน 2 1/4 ไมล์จากบ้าน
  ไปโรงเรียน
 • 0:05 - 0:09
  แล้วก็ 1 5/8 ไมล์ไปยังบ้านเพื่อน.
 • 0:09 - 0:11
  เรจินาขี่จักรยานไปทั้งหมดกี่ไมล์?
 • 0:11 - 0:17
  ตอนแรกเธอขี่ 2 1/4 ไมล์ แล้วเธฮ
 • 0:17 - 0:20
  ก็ขี่ 1 5/8 ไมล์.
 • 0:20 - 0:23
  แล้วเธอขี่ 1 5/8 ไมล์
 • 0:23 - 0:28
  ดังนั้นผลบวก คือจำนวนไมล์
  ทั้งหมดที่เธอขี่.
 • 0:28 - 0:31
  เวลาหาผลบวก เราเห็นได้ว่า
  เราบวกจำนวนเต็มได้
 • 0:31 - 0:33
  เพราะนี่ก็เหมือนกับ 2
 • 0:33 - 0:38
  บวก 1/4 บวก 1 บวก 5/8,
  เราก็แค่สลับลำดับ
 • 0:38 - 0:39
  ถ้าจะมองอย่างนั้นก็ได้.
 • 0:39 - 0:43
  เราก็บวก 2 บวก 1 ก่อน
  แล้วเราได้ --
 • 0:43 - 0:43
  ขอผมทำตรงนี้นะ.
 • 0:43 - 0:47
  2 บวก 1, คุณจะได้ 3,
  แล้วที่เราต้องบวกคือ
 • 0:47 - 0:49
  1/4 บวก 5/8.
 • 0:49 - 0:57
  แล้วเวลาบวกเศษส่วนสองตัว
  เราต้องหา
 • 0:57 - 1:00
  ตัวคูณร่วมน้อยของ 4 กับ 8.
 • 1:00 - 1:02
  นั่นจะเป็นตัวส่วนใหม่ของเรา.
 • 1:02 - 1:11
  8 หารด้วย 8 และ 4 ลงตัว,
  มันจึงเป็นตัวคูณร่วมน้อย
 • 1:11 - 1:19
  ของ 4 และ 8, ตัวส่วนร่วม
  ของเราจึงเป็น 8.
 • 1:19 - 1:21
  แน่นอน 5/8 ยังคงเป็น 5/8.
 • 1:21 - 1:24
  ตอนนี้จากตัวส่วน 4 เป็น 8, คุณต้อง
 • 1:24 - 1:27
  คูณตัวส่วนด้วย 2, เราก็ต้องคูณ
 • 1:27 - 1:30
  ตัวเศษด้วย 2, 1 คูณ 2 ได้ 2.
 • 1:30 - 1:33
  และแน่นอน เรายังมี 3 นี่ตรงนี้.
 • 1:33 - 1:37
  2 1/4 บวก 1 5/8 ก็เหมือนกับอันนี้
 • 1:37 - 1:42
  ตรงนี้ มันเท่ากับ -- เรามี 3 บวก
 • 1:42 - 1:50
  แล้วก็ ส่วน 8, เราบวก 2 บวก 5
 • 1:50 - 1:52
  เราได้ 7/8.
 • 1:52 - 1:55
  นี่จึงเท่ากับ 3 7/8 ไมล์.
 • 1:55 - 1:58
  เธอขี่จักรยานทั้งหมด 3 7/8 ไมล์.
 • 1:58 - 2:01
  ทีนี้ ผมอยากพูดให้ชัด.
 • 2:01 - 2:03
  เท่าที่ทำมา เวลาเราบวกจำนวนคละ
 • 2:03 - 2:06
  สวนที่เป็นเศษส่วน ออกมาเป็น
  เศษส่วนแท้เสมอ.
 • 2:06 - 2:08
  ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วน.
 • 2:08 - 2:10
  แต่ผมอยากยกตัวอย่าง
  ให้เห็นสิ่งที่ต้องทำ
 • 2:10 - 2:13
  เวลาตัวเศษไม่น้อยกว่าตัวส่วน.
 • 2:13 - 2:25
  สมมุติว่าเรามี 1 5/8 บวก 2 4/8.
 • 2:25 - 2:27
  แล้วถ้าคุณบวกแค่จำนวนเต็ม,
 • 2:27 - 2:29
  1 บวก 2, ได้ 3.
 • 2:29 - 2:36
  บวก 5/8 บวก 4/8, 5/8
  บวก 4/8 ได้ 9/8,
 • 2:36 - 2:38
  คุณจึงได้ 3 บวก 9/8.
 • 2:38 - 2:41
  ทีนี้ มันอาจดูแปลกเวลาบอกว่า โอ
 • 2:41 - 2:43
  นั่นก็เหมือนกับ 3 9/8, เพราะคุณมี
 • 2:43 - 2:46
  จำนวนคละ ที่มีจำนวนเต็ม
  กับเศษส่วนไม่แท้ปนกัน.
 • 2:46 - 2:48
  ถ้าคุณจะลำบากเขียนเป็น
 • 2:48 - 2:51
  จำนวนคละ เศษส่วนก็ควรเป็นเศษส่วนแท้.
 • 2:51 - 2:53
  สิ่งที่คุณต้องทำก็คือ เขียน 9/8 ใหม่
  และคุณก็รู้ว่า
 • 2:53 - 3:00
  9/8 เท่ากับ 1 1/8, จริงไหม?
 • 3:00 - 3:05
  8 ไปหาร 9 ได้หนึ่งครั้ง
  เหลือเศษ 1, มันก็คือ 1 1/8.
 • 3:05 - 3:09
  นี่จึงเหมือนกับ 3 บวก 1 บวก 1/8.
 • 3:09 - 3:10
  ตอนนี้คุณบวกส่วนที่เป็น
  จำนวนเต็มได้.
 • 3:10 - 3:14
  3 บวก 1 เท่ากับ 4, แล้ว
  คุณก็ได้ 1/8
 • 3:14 - 3:17
  ตรงนี้: 4 1/8.
 • 3:17 - 3:19
  ผมอยากให้คุณเห็นกรณีพิเศษ
 • 3:19 -
  เวลาส่วนที่เป็นเศษส่วนนั้น
  ไม่ใช่เศษส่วนแท้.
Title:
Adding Mixed Numbers Word Problem
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:22

Thai subtitles

Incomplete

Revisions