Return to Video

Legge sammen blandede tall, regnefortelling

 • 0:01 - 0:05
  Regina syklet 2 1/4 kilometer
  fra huset sitt til skolen,
 • 0:05 - 0:09
  og så 1 5/8 kilometer til venninnas hus.
 • 0:09 - 0:11
  Hvor mange miles syklet hun totalt?
 • 0:11 - 0:17
  Så først syklet hu 2 og 1/4 km., og så
 • 0:17 - 0:20
  syklet hun 1 og 5/8 km.
 • 0:20 - 0:23
  Så syklet hun 1 og 5/8 kilometer.
 • 0:23 - 0:28
  Så summen er det totale
  antall km. hun syklet.
 • 0:28 - 0:31
  Så for å finne denne summen, har vi sett
  at vi kan legge sammen heltallsdelene,
 • 0:31 - 0:33
  for dette er det samme som
 • 0:33 - 0:38
  2 pluss 1/4 pluss 1 pluss 5/8,
  så vi kan bare endre rekkefølge,
 • 0:38 - 0:39
  hvis du vil se på det slik.
 • 0:39 - 0:42
  Så vi kan legge sammen 2 og 1 først,
  og da får vi,
 • 0:42 - 0:43
  jeg gjør det her.
 • 0:43 - 0:47
  Så 2 pluss 1 blir 3,
  og så må vi legge sammen
 • 0:47 - 0:54
  1/4 pluss 5/8.
 • 0:54 - 0:57
  For å legge sammen disse to brøkene,
  må vi finne
 • 0:57 - 1:00
  minste felles multiplum av 4 og 8.
 • 1:00 - 1:02
  Det blir den nye nevneren vår.
 • 1:02 - 1:11
  8 er delelig med både 8 og 4,
  så det er minste felles multiplum
 • 1:11 - 1:19
  av 4 og 8, så fellesnevneren vår blir 8.
 • 1:19 - 1:21
  Selvsagt er 5/8 fortsatt 5/8.
 • 1:21 - 1:24
  For å gå fra 4 til 8 i nevner, må du
 • 1:24 - 1:27
  gange nevneren med 2, så du må også gange
 • 1:27 - 1:30
  telleren med 2, så 1 ganger 2 blir 2.
 • 1:30 - 1:33
  Og selvsagt har vi fortsatt
  den treeren igjen.
 • 1:33 - 1:37
  Så 2 1/4 pluss 1 5/8
  er det samme som dette her,
 • 1:37 - 1:44
  og dette er lik...
  vi har 3 plus...
 • 1:44 - 1:49
  over 8 legger vi sammen 2 og 5.
 • 1:49 - 1:51
  Vi har 7 åttedeler.
 • 1:51 - 1:55
  Så dette blir lik 3 og 7/8 kilometer.
 • 1:55 - 1:58
  Hun syklet totalt 3 og 7/8 kilometer.
 • 1:58 - 2:01
  Nå vil jeg gjøre én ting veldig tydelig:
 • 2:01 - 2:03
  Så langt når vi har lagt sammen
  disse blandede tallene,
 • 2:03 - 2:06
  har brøkdelen alltid
  endt opp som en ekte brøk.
 • 2:06 - 2:08
  Telleren var mindre enn nevneren.
 • 2:08 - 2:11
  Men jeg vil ta et raskt eksempel
  for å vise deg hva du gjør
 • 2:11 - 2:13
  når telleren ikke er mindre enn nevneren.
 • 2:13 - 2:25
  La oss si vi hadde 1 og 5/8
  pluss 2 og... 4/8.
 • 2:25 - 2:28
  Så hvis kun legger sammen
  heltallsdelene, 1 pluss 2,
 • 2:28 - 2:29
  får du 3.
 • 2:29 - 2:36
  Pluss 5/8 pluss 4/8...
  5/8 pluss 4/8 er 9/8, så du får
 • 2:36 - 2:38
  3 pluss 9/8.
 • 2:38 - 2:41
  Nå, det ville vært rart å si at
 • 2:41 - 2:43
  det er det samme som 3 og 9/8,
  siden du har et blandet tall
 • 2:43 - 2:46
  med et heltall og en uekte brøk.
 • 2:46 - 2:48
  Hvis du tar deg bryet
  å gjøre det til blandet tall,
 • 2:48 - 2:51
  bør brøken være en ekte brøk.
 • 2:51 - 2:53
  Så du må skrive om 9/8,
  og du vet at
 • 2:53 - 3:00
  9/8 er det samme som 1 og 1/8, ikke sant?
 • 3:00 - 3:05
  8 går opp i 9 én gang med 1 til overs,
  så det er 1 og 1/8.
 • 3:05 - 3:09
  Så dette er det samme
  som 3 pluss 1 og 1/8.
 • 3:09 - 3:10
  Nå kan vi legge sammen heltallsdelene.
 • 3:10 - 3:15
  3 pluss 1 er lik 4,
  og så har du 1/8 der borte,
 • 3:15 - 3:17
  4 og 1/8.
 • 3:17 - 3:19
  Jeg ville bare gi dere det
  spesialtilfellet hvor
 • 3:19 - 3:21
  brøkdelen blir uekte.
Title:
Legge sammen blandede tall, regnefortelling
Description:

Legge sammen blandede tall, regnefortelling.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:22
Напуснал потребител edited Norwegian Bokmal subtitles for Adding Mixed Numbers Word Problem

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions

 • Revision 1 Edited
  Напуснал потребител