Return to Video

Slovní úloha na sčítání smíšených čísel

 • 0:01 - 0:05
  Regina jela na kole 2 a 1/4 míle
  z domova do školy
 • 0:05 - 0:09
  a potom 1 a 5/8 míle ke své kamarádce.
 • 0:09 - 0:11
  Kolik mílí ujela Regina celkem?
 • 0:11 - 0:17
  Nejdříve ujela 2 a 1/4 míle,
 • 0:17 - 0:20
  a potom 1 a 5/8 míle.
 • 0:20 - 0:23
  Potom ujela 1 a 5/8 míle.
 • 0:23 - 0:28
  Součet je celkový počet mílí, které ujela.
 • 0:28 - 0:31
  Abychom tento součet získali,
  viděli jsme, že můžeme sčítat celočíselné části,
 • 0:31 - 0:33
  protože toto je skutečně to samé jako
 • 0:33 - 0:36
  2 plus 1/4 plus 1 plus 5/8,
 • 0:36 - 0:39
  můžeme tedy změnit pořadí, chcete-li.
 • 0:39 - 0:42
  Můžeme tedy nejprve sečíst 2 plus 1,
  a potom dostaneme...
 • 0:42 - 0:43
  Napíši to tady.
 • 0:43 - 0:46
  Z 2 plus 1 dostanete 3
 • 0:46 - 0:54
  a poté potřebujeme sečíst 1/4 plus 5/8.
 • 0:54 - 0:57
  K sečtení těchto dvou zlomků musíme najít
 • 0:57 - 1:00
  nejmenší společný násobek 4 a 8.
 • 1:00 - 1:02
  To bude náš nový jmenovatel.
 • 1:02 - 1:13
  8 je dělitelná 8 i 4, je to tedy
  nejmenší společný násobek 4 a 8,
 • 1:13 - 1:19
  náš společný jmenovatel bude tedy 8.
 • 1:19 - 1:21
  Zjevně, 5/8 bude stále 5/8.
 • 1:21 - 1:24
  Nyní, abychom získali
  ve jmenovateli ze 4 8,
 • 1:24 - 1:26
  musíme jmenovatele vynásobit 2,
 • 1:26 - 1:30
  musíme tedy 2 vynásobit
  také čitatele, 1 krát 2 je 2.
 • 1:30 - 1:33
  A samozřejmě zde stále máme tu 3.
 • 1:33 - 1:37
  2 a 1/4 plus 1 a 5/8 je tedy
  to samé jako tady toto
 • 1:37 - 1:45
  a to je rovno...
  Máme tu naši 3 plus zlomková čára,
 • 1:45 - 1:50
  8 ve jmenovateli
  a v čitateli sečteme 2 plus 5.
 • 1:50 - 1:52
  To máme 7/8.
 • 1:52 - 1:55
  Toto se tedy bude rovnat 3 a 7/8 míle.
 • 1:55 - 1:58
  Celkem tedy ujela 3 a 7/8 míle.
 • 1:58 - 2:01
  Nyní chci objasnit jednu věc.
 • 2:01 - 2:03
  Prozatím, když jsme sčítali smíšená čísla,
 • 2:03 - 2:06
  zlomková část vždy vyšla
  jako pravý zlomek.
 • 2:06 - 2:08
  Čitatel byl menší než jmenovatel.
 • 2:08 - 2:10
  Ale chci udělat rychlý příklad
  a ukázat vám, co dělat,
 • 2:10 - 2:13
  když čitatel není menší než jmenovatel.
 • 2:13 - 2:25
  Řekněme, že bychom
  měli 1 a 5/8 plus 2 a 4/8.
 • 2:25 - 2:27
  Když sečtete pouze celočíselné části,
 • 2:27 - 2:29
  1 plus 2, dostanete 3.
 • 2:29 - 2:36
  Plus 5/8 plus 4/8, 5/8 plus 4/8 je 9/8,
 • 2:36 - 2:38
  dostanete tedy 3 plus 9/8.
 • 2:38 - 2:40
  Bylo by ale velmi divné říci:
 • 2:40 - 2:43
  „To je to samé jako 3 a 9/8“,
 • 2:43 - 2:46
  protože je to smíšené číslo
  s celým číslem a nepravým zlomkem.
 • 2:46 - 2:48
  Pokud máte problémy
  s převáděním na smíšená čísla,
 • 2:48 - 2:51
  je lepší, když je zlomek pravý.
 • 2:51 - 2:53
  Co tedy potřebujete udělat,
  je přepsat 9/8,
 • 2:53 - 2:59
  a víte, že 9/8 je to samé
  jako 1 a 1/8, že?
 • 2:59 - 3:05
  8 je v 9 jednou a 1 zbyde,
  je to tedy 1 a 1/8.
 • 3:05 - 3:09
  Toto je tedy to samé
  jako 3 plus 1 a 1/8.
 • 3:09 - 3:10
  Nyní můžeme sečíst celočíselné části.
 • 3:10 - 3:14
  3 plus 1 je rovno 4
  a potom tu máte ještě tu 1/8 tady.
 • 3:14 - 3:17
  4 a 1/8.
 • 3:17 - 3:19
  Chtěl jsem pouze ukázat speciální případ,
 • 3:19 - 3:22
  kdy zlomková část vyjde jako nepravá.
Title:
Slovní úloha na sčítání smíšených čísel
Description:

Slovní úloha na sčítání smíšených čísel

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:22

Czech subtitles

Revisions Compare revisions