Return to Video

การแปลงจำนวนคละเป็นเศษส่วนไม่แท้

 • 0:01 - 0:05
  จงเขียน 5 1/4 เป็นเศษส่วนเกิน
 • 0:05 - 0:08
  ขอผมบอกคุณอีกทีว่าเศษส่วนเกินคือ
 • 0:08 - 0:12
  ตัวที่ตัวเศษมากกว่าเท่ากับ
 • 0:12 - 0:18
  ตัวส่วน, ค่าสัมบูรณ์ของตัวเศษ
 • 0:18 - 0:20
  มากกว่าเท่ากับ
 • 0:20 - 0:35
  ค่าสัมบูรณ์ของตัวส่วน
 • 0:37 - 0:38
  ในกรณีนี้ เรามี
 • 0:38 - 0:40
  จำนวนคละโดย 5 เป็นจำนวนเต็ม
 • 0:40 - 0:44
  และ 1/4 เป็นเศษส่วนแท้ เพราะตัวเศษ
 • 0:44 - 0:50
  น้อยกว่าตัวส่วน
 • 0:50 - 0:54
  ในการเขียนเศษส่วนไม่แท้ ผมจะ
 • 0:54 - 0:55
  บอกวิธีให้
 • 0:55 - 1:02
  5 1/4 วิธีก็ง่ายๆ
 • 1:02 - 1:09
  5 เหมือนกับ 20/4
 • 1:09 - 1:13
  ดังนั้น 20/4 +1/4 = 21/4
 • 1:13 - 1:18
  วิธีคิดอีกอย่างคือ 5 x 4 = 20 + 1 = 21
 • 1:18 - 1:22
  มันคือ 21/4
 • 1:22 - 1:30
  คุณเอาจำนวนคละมา หรือคุณเอาส่วนที่เป็น
 • 1:30 - 1:32
  จำนวนเต็มมา คูณด้วย
 • 1:32 - 1:36
  ตัวส่วน และบวกตัวเศษเข้าไป.
 • 1:36 - 1:45
  ลองดูกันว่าทำไมถึงใช้ได้.
 • 1:45 - 1:50
  ลองดูว่า 5 1/4 คืออะไร.
 • 1:50 - 1:56
  เรามี 5 เต็ม, นี่คือหนึ่งเต็ม
 • 1:56 - 2:06
  ขอผมลอก 5 ทีนะ.
 • 2:06 - 2:15
  นั่นคือ 2, 3, 4 และนั่นคือ 5
 • 2:15 - 2:31
  เรามี 5 เต็มแล้วเรามี 1/4
 • 2:31 - 2:39
  1/4 ของหนึ่งเต็มเป็นแบบนี้
 • 2:43 - 2:46
  เวลาเขียยนเป็นเศษส่วนไม่แท้
 • 2:46 - 2:54
  แบ่งอันเต็มเป็นส่วนละ 1/4
 • 2:54 - 3:03
  นี่คือ 1/4 จำนวน 4 อัน, 1/4 อีก 4 อัน, 1/4
 • 3:03 - 3:11
  นี่ก็ 1/4 อีก 4 อัน. มี 1/4
 • 3:11 - 3:25
  อยู่กี่อัน เรามี 20 อันสีเขียว
 • 3:25 - 3:33
  นี่ก็เหมือนกับ 5
 • 3:38 - 3:49
  แล้วเรามี 1/4 อันแบบนี้.
 • 3:49 - 3:59
  แล้วเราจะได้ 21/4.
 • 3:59 - 4:03
  นี่ก็คือหลักการว่าทำไมถึงเช่นนั้น.
 • 4:03 - 4:07
  คูณจำนวนเต็มด้วยตัวส่วน
 • 4:07 - 4:10
  แล้วบวำตัวเศษเข้าไป
 • 4:10 - 4:14
  5 1/4 = 21/4
 • 4:14 - 4:19
  5 1/4 = ((5x4) + 1)/4
Title:
การแปลงจำนวนคละเป็นเศษส่วนไม่แท้
Description:

u2_l1_t2_we2 การแปลงจำนวนคละเป็นเศษส่วนไม่แท้

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:26

Thai subtitles

Revisions