Return to Video

Converting Mixed Numbers to Improper Fractions

 • 0:01 - 0:05
  Напишите 5 и 1/4 као неправи разломак.
 • 0:05 - 0:08
  Подсетићу вас да је разломак неправи,
 • 0:08 - 0:12
  ако му је бројилац већи или једнак
 • 0:12 - 0:18
  од имениоца, апсолутна вредност бројиоца
 • 0:18 - 0:20
  је већа или једнака
 • 0:20 - 0:35
  апсолутној вредности имениоца.
 • 0:37 - 0:38
  У овој ситуацији овде имамо
 • 0:38 - 0:40
  мешовити број где је 5 цео број,
 • 0:40 - 0:44
  а 1/4 је прави разломак,
  јер је бројилац
 • 0:44 - 0:50
  мањи од имениоца.
 • 0:50 - 0:54
  "Напишите ово као неправи разломак",
  показаћу
 • 0:54 - 0:55
  вам начин.
 • 0:55 - 1:02
  Дакле, 5 и 1/4, метод је једноставан.
 • 1:02 - 1:09
  5 је исто што и 20/4.
 • 1:09 - 1:13
  Значи, 20/4 + 1/4 = 21/4.
 • 1:13 - 1:18
  Други начин да ово урадимо је
  5 · 4 = 20 + 1 = 21.
 • 1:18 - 1:22
  Дакле, то је 21/4.
 • 1:22 - 1:30
  Узмете мешовити број, односно целобројни део
 • 1:30 - 1:32
  мешовитог броја, и помножите га са
 • 1:32 - 1:36
  имениоцем, а затим му додате бројилац.
 • 1:36 - 1:45
  Хајде да видимо зашто то функционише тако.
 • 1:45 - 1:50
  Хајде да видимо колико је 5 1/4
 • 1:50 - 1:56
  Имамо 5 целих, ово је једно цело,
 • 1:56 - 2:06
  ископираћу га пет пута.
 • 2:06 - 2:15
  Значи, то је 2, 3, 4 и овде је 5.
 • 2:15 - 2:31
  Имамо 5 целих и затим имамо 1/4,
 • 2:31 - 2:39
  1/4 од једног целог је оваква.
 • 2:43 - 2:46
  Како бисте то написали као неправи разломак,
 • 2:46 - 2:54
  поделите свако цело на четвртине.
 • 2:54 - 3:03
  Овде имамо 4 четвртине,
  овде још 4 четвртине, овде још 4,
 • 3:03 - 3:11
  овде још 4 четвртине. Дакле, колико
 • 3:11 - 3:25
  четвртина имамо -
  то је 20 четвртина у зеленој боји,
 • 3:25 - 3:33
  што је исто што и 5,
 • 3:38 - 3:49
  а онда то можемо додати тим четвртинама.
 • 3:49 - 3:59
  Онда ћемо добити 21/4.
 • 3:59 - 4:03
  Ово је концептуални начин
  на који ово функционише.
 • 4:03 - 4:07
  Множимо цео број имениоцем,
 • 4:07 - 4:10
  а затим му додајемо бројилац.
 • 4:10 - 4:14
  5 1/4 = 21/4
 • 4:14 - 4:19
  5 1/4 =( (5 · 4) + 1)/4
Title:
Converting Mixed Numbers to Improper Fractions
Description:

u2_l1_t2_we2 Converting Mixed Numbers to Improper Fractions

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:26

Serbian subtitles

Revisions Compare revisions