Return to Video

Liczby mieszane jako ułamki niewłaściwe

 • 0:01 - 0:05
  Zapisać 5 1/4 jako ułamek niewłaściwy.
 • 0:05 - 0:08
  Przypomnijmy, ułamek niewłaściwy
 • 0:08 - 0:12
  to taki ułamek, którego mianownik jest większy bądź równy
 • 0:12 - 0:18
  licznikowi, a dokładniej którego wartość bezwzględna licznika
 • 0:18 - 0:20
  jest większa lub równa
 • 0:20 - 0:35
  wartości bezwzględnej mianownika.
 • 0:37 - 0:38
  Mamy tutaj liczbę mieszana,
 • 0:38 - 0:40
  5 jest liczbą całkowitą,
 • 0:40 - 0:44
  a 1/4 jest ułamkiem właściwym, ponieważ licznik
 • 0:44 - 0:50
  jest mniejszy niż mianownik.
 • 0:50 - 0:54
  Pokażę Wam jak zrobić, żeby zapisać
 • 0:54 - 0:55
  to jako ułamek niewłaściwy.
 • 0:55 - 1:02
  Metoda jest bardzo prosta. Mamy 5 1/4.
 • 1:02 - 1:09
  5 równa się 20/4.
 • 1:09 - 1:13
  A 20/4 + 1/4 = 21/4.
 • 1:13 - 1:18
  Albo inaczej, 5 razy 4 równa się 20, dodać 1 równa się 21.
 • 1:18 - 1:22
  A więc jest to 21/4
 • 1:22 - 1:30
  Jeśli macie liczbę mieszaną, bierzecie jest część całkowitą,
 • 1:30 - 1:32
  mnożycie przez
 • 1:32 - 1:36
  mianownik i do wyniku dodajecie licznik.
 • 1:36 - 1:45
  Zastanówmy się teraz, dlaczego ta metoda działa.
 • 1:45 - 1:50
  Zobaczmy ile to jest, 5 1/4.
 • 1:50 - 1:56
  Mamy 5 całości, to jest jedna całość,
 • 1:56 - 2:06
  skopiuję ją jeszcze 4 razy.
 • 2:06 - 2:15
  To są druga, trzecia, czwarta i w końcu piąta całość.
 • 2:15 - 2:31
  Mamy pięć całości i jeszcze 1/4.
 • 2:31 - 2:39
  1/4 całości to będzie tyle.
 • 2:43 - 2:46
  Aby zapisać to jako ułamek niewłaściwy
 • 2:46 - 2:54
  podzielimy każdą całość na czwarte części.
 • 2:54 - 3:03
  Tu mamy 4 części 1/4,następna czwórka 1/4, jeszcze jedna czwórka 1/4
 • 3:03 - 3:11
  i jeszcze jeden raz 4 części po 1/4. Ile w takim razie
 • 3:11 - 3:25
  jest 1/4 w pięciu? Mamy 20 czwartych części.
 • 3:25 - 3:33
  I to jest tyle samo, co 5.
 • 3:38 - 3:49
  Jeśli dodamy teraz te wszystkie czwarte części,
 • 3:49 - 3:59
  otrzymamy 21/4.
 • 3:59 - 4:03
  W ten sposób możemy zrozumieć, dlaczego ta metoda pracuje.
 • 4:03 - 4:07
  Pomnożyć część całkowitą przez mianownik
 • 4:07 - 4:10
  i dodać licznik.
 • 4:10 - 4:14
  5 1/4 = 21/4.
 • 4:14 - 4:19
  5 1/4 = ((5 x 4) + 1)/4
Title:
Liczby mieszane jako ułamki niewłaściwe
Description:

u2_l1_t2_we2 Converting Mixed Numbers to Improper Fractions

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:26
Lech Mankiewicz added a translation

Polish subtitles

Revisions