Return to Video

Omgjøring av blandede tall til uekte brøker

 • 0:01 - 0:05
  Skriv 5 og 1/4 som en uekte brøk.
 • 0:05 - 0:08
  Bare som en påminnelse, en uekte brøk
 • 0:08 - 0:12
  er en hvor telleren er
  større enn eller lik
 • 0:12 - 0:18
  nevneren. Så uekte brøk betyr at
  absoluttverdien til telleren
 • 0:18 - 0:27
  er større enn eller lik
  absoluttverdien til nevneren.
 • 0:27 - 0:34
  Absoluttverdien til telleren er større enn
  eller lik absoluttverdien til nevneren.
 • 0:34 - 0:37
  I denne situasjonen her
  er det et blandet tall.
 • 0:37 - 0:40
  Vi har det som en kombinasjon av 5,
  som bare er et heltall,
 • 0:40 - 0:44
  og en 1/4, som er en ekte brøk,
  siden telleren er mindre enn
 • 0:44 - 0:50
  nevneren, og absoluttverdien til telleren
  mindre enn absoluttverdien til nevneren.
 • 0:50 - 0:54
  Så for å skrive det som en uekte brøk,
  og jeg skal vise dere metoden,
 • 0:54 - 0:58
  og vi kan snakke litt om hvorfor
  den metoden fungerer.
 • 0:58 - 1:02
  Så 5 1/4, metoden er ganske rett frem,
 • 1:02 - 1:09
  du sier at 5, heltallet 5,
  er det samme som 20/4.
 • 1:09 - 1:13
  20/4 + 1/4 = 21/4.
 • 1:13 - 1:19
  En annen måte å tenke på det er:
  5 ganger 4 er 20, pluss 1 er 21.
 • 1:19 - 1:21
  21 over 4.
 • 1:21 - 1:25
  Så det er metoden, ganske rett frem. Jeg
  kan tegne det så det gir litt mer mening.
 • 1:26 - 1:30
  Igjen, du tar heltallsdelen
  av det blandede tallet,
 • 1:30 - 1:32
  du multipliserer det med nevneren,
 • 1:32 - 1:35
  du får 20, og så legger du 20 til 1,
  du får 21 over 4.
 • 1:35 - 1:40
  Nå er det en uekte brøk, absoluttverdien
  til telleren er større enn absoluttverdien
 • 1:40 - 1:44
  til nevneren. Nå vil jeg
  vise dere hvorfor dette fungerer.
 • 1:45 - 1:50
  For å se hvorfor dette fungerer,
  la oss tenke på hva 5 og 1/4 betyr.
 • 1:50 - 1:56
  Det betyr at vi har 5 hele,
  så dette er én hel,
 • 1:56 - 2:06
  og la meg kopiere den og
  lime den inn fem ganger.
 • 2:06 - 2:15
  Så det er 2, 3, 4 og det er 5.
 • 2:15 - 2:30
  Så vi har 5 hele, det er disse grønne,
  og vi har 1/4, så jeg lager 1/4 av en hel.
 • 2:30 - 2:36
  1/4 av en hel skal se slik ut. Og det er
  tydelig at den er en del av en hel.
 • 2:36 - 2:41
  Jeg kunne tegnet den hele med prikket
  linje. Vi har bare 1/4 av denne hele,
 • 2:41 - 2:46
  og det er disse 1/4. Så vi har 5 og 1/4.
  Så for å skrive det som en uekte brøk,
 • 2:46 - 2:54
  se på dette 5-tallet som en brøk over 4.
  Del hver av disse inn i fjerdedeler.
 • 2:54 - 3:02
  Så dette blir 4 fjerdedeler, dette er
  4 fjerdedeler til, og dette,
 • 3:02 - 3:10
  jeg burde kopiert og limt inn disse...
  og dette er 4 fjerdedeler til. Så nå,
 • 3:10 - 3:19
  hvor mange fjerdedeler har vi? Vi har 4
  fjerdedeler her, her, her, her og her.
 • 3:19 - 3:25
  Så bare det vi har i grønt:
  vi har 20 fjerdedeler.
 • 3:25 - 3:33
  Vi har 20/4 i grønn rett her borte,
  det er det samme som 5.
 • 3:33 - 3:40
  Hver av disse er 4 fjerdedeler, så du kan
  se på dette som 5 ganger 4 fjerdedeler.
 • 3:40 - 3:49
  4/4 er 1. 5 ganger 4/4 er 20/4, det er det
  vi har her, og nå kan vi legge til de 1/4.
 • 3:49 - 3:59
  Og du får 21... du har samme nevner,
  så vi bare summerer tellerne. 21 over 4.
 • 3:59 - 4:04
  Så det er forståelsen for hvorfor det
  fungerer, men prosessen er veldig lett.
 • 4:04 - 4:07
  Multipliser heltallet med nevneren,
  du får 20,
 • 4:07 - 4:10
  legg til telleren, du får 21 over 4.
 • 4:10 - 4:14
  La meg skrive det opp,
 • 4:14 - 4:26
  5 og 1/4 er det samme som
  5 ganger 4, pluss 1, delt på 4.
Title:
Omgjøring av blandede tall til uekte brøker
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:26
Напуснал потребител edited Norwegian Bokmal subtitles for Converting Mixed Numbers to Improper Fractions

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions

 • Revision 1 Edited
  Напуснал потребител