Return to Video

Převádění smíšeného čísla na nepravý zlomek

 • 0:01 - 0:04
  Napište 5 a 1/4 jako nepravý zlomek.
 • 0:04 - 0:08
  Připomenu vám, že nepravý zlomek je ten,
 • 0:08 - 0:12
  kde čitatel je
  větší nebo roven jmenovateli.
 • 0:12 - 0:16
  Nepravý zlomek znamená, že čitatel ...
  Vlastně bych měl říci,
 • 0:16 - 0:25
  že absolutní hodnota z čitatele je větší
  nebo rovna absolutní hodnotě jmenovatele.
 • 0:25 - 0:27
  (nesouvislé mumlání)
 • 0:27 - 0:34
  Absolutní hodnota z čitatele je větší
  nebo rovna absolutní hodnotě jmenovatele.
 • 0:34 - 0:40
  Máme tady smíšené číslo.
  Je to složenina z 5, což je celé číslo,
 • 0:40 - 0:44
  a z 1/4, což je pravý zlomek,
  protože čitatel je menší než jmenovatel.
 • 0:44 - 0:49
  Absolutní hodnota z čitatele je menší
  než absolutní hodnota jmenovatele.
 • 0:49 - 0:55
  Abychom to napsali jako nepravý zlomek ...
  Ukáži vám postup jak to udělat
 • 0:55 - 0:58
  a pak si řekneme, proč vlastně funguje.
 • 0:58 - 1:01
  Takže 5 a 1/4 ...
  Postup je docela přímočarý
 • 1:02 - 1:09
  Řekneš si: „Celé číslo 5 je to samé jako 20/4,
 • 1:09 - 1:12
  takže 20/4 plus 1/4 je 21/4.“
 • 1:12 - 1:18
  Další způsob jak to vyřešit je vynásobit
  5 krát 4 a to se rovná 20, plus 1 je 21.
 • 1:19 - 1:21
  Takže je to 21/4.
 • 1:21 - 1:26
  To je postup, který je docela přímočarý,
  ale radši ho zopakuji, aby byl jasnější.
 • 1:26 - 1:33
  Vezmete celou část smíšeného čísla,
  vynásobíte ji jmenovatelem a dostanete 20
 • 1:33 - 1:36
  a pak přičtete ke 20 tuto 1
  a dostanete 21/4.
 • 1:36 - 1:38
  A teď je to nepravý zlomek.
 • 1:38 - 1:41
  Absolutní hodnota z čitatele je větší
  než absolutní hodnota jmenovatele.
 • 1:41 - 1:44
  Rád bych vám ukázal, proč to funguje.
 • 1:44 - 1:49
  A abyste viděli, proč to funguje,
  tak se zamyslíme, co 5 a 1/4 znamená.
 • 1:49 - 1:56
  Znamená to, že máme 5 celků ...
  Řekněme, že toto je jeden celek.
 • 1:56 - 2:05
  Nakopíruji ho 5krát.
  Kopíruji a vkládám ...
 • 2:05 - 2:14
  To jsou 2, 3, 4 a to je 5.
 • 2:14 - 2:22
  Teď máme 5 celků ...
  To je to, co je nakreslené zeleně.
 • 2:22 - 2:30
  ... a pak máme 1/4.
  Nakreslím tedy 1/4 z celku.
 • 2:30 - 2:33
  A 1/4 z celku bude vypadat nějak takto.
 • 2:33 - 2:38
  Aby bylo zřejmé, že je to část celku, tak
  jsem mohl zbytek naznačit čárkovanou čarou
 • 2:38 - 2:41
  A říci tím, že nemáme ten celek,
  ale 1/4 z něho a to je ta jedna 1/4.
 • 2:42 - 2:43
  Takže toto je 5 a 1/4.
 • 2:43 - 2:45
  Abychom to napsali jako nepravý zlomek,
 • 2:45 - 2:48
  tak se na 5 můžeme koukat
  jako na nějaký zlomek lomený 4.
 • 2:48 - 2:53
  Podle této úvahy
  rozdělíme každý z 5 celků na čtvrtiny.
 • 2:53 - 3:02
  Tohle jsou 4 čtvrtiny,
  další 4 čtvrtiny, další 4 čtvrtiny ...
 • 3:02 - 3:04
  Měl jsem to zkopírovat a vložit.
 • 3:04 - 3:13
  Další 4 čtvrtiny a další 4 čtvrtiny.
  Takže kolik vlastně máme čtvrtin?
 • 3:13 - 3:18
  Máme 4 čtvrtiny zde, 4 čtvrtiny zde,
  4 čtvrtiny zde, 4 čtvrtiny zde a také zde.
 • 3:18 - 3:32
  Jen to co máme v zelených je 20 čtvrtin,
  což je to samé jako 5.
 • 3:32 - 3:40
  Každý z celků znamená 4/4,
  takže to je 5 krát 4/4.
 • 3:40 - 3:44
  4/4 je totéž co 1.
  5 krát 4/4 je 20/4.
 • 3:44 - 3:51
  To zde dostaneme
  a teď k tomu můžeme přičíst 1/4.
 • 3:51 - 3:54
  A dostanete 21 ...
  Máme stejného jmenovatele,
 • 3:54 - 3:58
  takže můžeme sečíst čitatele.
  A dostaneme 21/4.
 • 3:58 - 4:00
  To je k hlubšímu zdůvodnění,
  proč to funguje.
 • 4:00 - 4:03
  Když se setkáte s jakýmkoliv smíšeným
  číslem, tak nastává dost přímočarý postup.
 • 4:03 - 4:10
  Vynásobit 5 krát 4 a dostaneme 20.
  20 plus 1 je 21 a lomíme 4.
 • 4:10 - 4:14
  Radši to napíši, aby to bylo jasné.
 • 4:14 - 4:24
  5 a 1/4 je to samé jako
  (5 krát 4) plus 1 a to celé lomeno 4.
 • 4:24 - 4:26
  Zde je důvod.
Title:
Převádění smíšeného čísla na nepravý zlomek
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:26

Czech subtitles

Revisions Compare revisions