Return to Video

Превръщане на смесени числа в неправилни дроби

 • 0:01 - 0:05
  Напишете 5 1/4 като неправилна дроб.
 • 0:05 - 0:08
  Нека да припомним, че неправилна дроб
 • 0:08 - 0:12
  е тази, при която числителят е по-голям или равен на знаменателя
 • 0:12 - 0:18
  или по-точно казано, неправилна дроб е тази, при която абсолютната стойност на числителя
 • 0:18 - 0:20
  е по-голяма или равна на
 • 0:20 - 0:35
  абсолютната стойност на знаменателя.
 • 0:37 - 0:38
  В този пример имаме смесено число,
 • 0:38 - 0:40
  което има цяла част 5
 • 0:40 - 0:44
  и дробна част 1/4, което е правилна дроб,
 • 0:44 - 0:50
  тъй като числителят е по-малък от знаменателя,
  абсолютната стойност на числителя е по-малка от тази на знаменателя.
 • 0:50 - 0:54
  Тъй като искаме да запишем числото като неправилна дроб, първо ще ви покажа метода, по който
 • 0:54 - 0:55
  ще го направим,
 • 0:55 - 1:02
  и след това ще поговорим защо този метод работи.
  Така, за 5 1/4 методът е прост.
 • 1:02 - 1:09
  цялото число 5 е същото като 20/4
 • 1:09 - 1:13
  Така че 20/4 + 1/4 = 21/4
 • 1:13 - 1:18
  Можем да мислим и по друг начин: 5 х 4 = 20, и като прибавим 1, получаваме 21
 • 1:18 - 1:22
  Така че резултатът е 21/4.
 • 1:22 - 1:30
  Това е методът, лесно е, сега ще се опитам да го нарисувам, за да стане по-ясно.
  Да повторим, взимаме цялата част на смесеното число,
 • 1:30 - 1:32
  умножаваме по знаменателя, получаваме 20
 • 1:32 - 1:36
  прибавяме числителя, който е 1, и получаваме 21/4.
 • 1:36 - 1:45
  Това вече е неправилна дроб, защото абсолютната стойност на числителя е по-голяма от тази на знаменателя.
  Сега искам да ви покажа защо този метод работи.
 • 1:45 - 1:50
  За да видим защо работи, нека да видим какво значи 5 1/4
 • 1:50 - 1:56
  Значи, че имаме 5 цели части, това е една част
 • 1:56 - 2:06
  нека да поставим още четири части
 • 2:06 - 2:15
  Така, имаме две, три, четири и това е петата част
 • 2:15 - 2:31
  Значи имаме 5 цели части, които са нарисувани в зелено, и имаме 1/4
 • 2:31 - 2:39
  1/4 от една цяла част изглежда ето така. За да е ясно, че това е част от цял правоъгълник, ще го нарисувам с пунктир.
 • 2:43 - 2:46
  За да го напишем като неправилна дроб,
 • 2:46 - 2:54
  можем да мислим за 5 като за нещо върху 4.
  За целта ще разделим всеки от целите правоъгълници на четвъртини
 • 2:54 - 3:03
  Това са четири четвърти, още веднъж четири четвърти, това също са четири четвърти
 • 3:03 - 3:11
  още веднъж четири четвъртини и накрая отново четири четвърти
 • 3:11 - 3:25
  Сега, колко четвъртини имаме общо? Имаме по четири четвърти в петте зелени правоъгълника, общо 20
 • 3:25 - 3:33
  Така че тук имаме 20/4, което е същото като 5. Всяка от целите части е 4/4
 • 3:38 - 3:49
  така че можем да си го представим като 5х 4/4 = 20/4.
 • 3:49 - 3:59
  И сега прибавяме към това 1/4 и получаваме 21/4
 • 3:59 - 4:03
  Това е принципът, по който методът работи - просто е.
 • 4:03 - 4:07
  Умножаваме цялото число по знаменателя: 5 х 4 = 20
 • 4:07 - 4:10
  прибавяме числителя: 20+1=21
 • 4:10 - 4:14
  Получаваме 21/4, и нека го запиша тук отново
 • 4:14 - 4:19
  така получаваме 5 1/4 = ( 5х4 + 1) /4
  Затова 5 1/4 = 21/4
Title:
Превръщане на смесени числа в неправилни дроби
Description:

u2_l1_t2_we2 Превръщане на смесени числа в неправилни дроби

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:26

Bulgarian subtitles

Revisions