Return to Video

การแปลงทศนิยมเป็นเปอร์เซ็นต์ (ตัวอย่าง 1)

 • 0:00 - 0:04
  "เปอร์เซ็นต์" ตามคำแล้วหมายถึง "ต่อร้อย".
 • 0:04 - 0:05
  นั่นคือที่มาของคำ.
 • 0:05 - 0:10
  "เซ็นต์" จากหน่วยเซ็นต์ หรือเซนจูรี่
  (ศตรวรรษ) หมายถึงหนึ่งร้อย.
 • 0:10 - 0:14
  มีคนบอกว่า 7 เปอร์เซ็นต์
 • 0:14 - 0:16
  และผมแยกคำเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น.
 • 0:16 - 0:22
  เขาบอกว่า 7 ต่อ 100. เท่ากับ 7 ต่อ 100.
 • 0:22 - 0:27
  ซึ่งเท่ากับเศษส่วน 7/100.
 • 0:27 - 0:31
  พักเรื่องนั้นไว้ มาดูว่าเราเขียนได้ไหม.
 • 0:31 - 0:36
  เราเขียน 0.601 -- เป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหม.
 • 0:36 - 0:40
  เราอยากเขียนให้เป็นอะไรสักอย่างส่วน 100.
 • 0:40 - 0:43
  เราก็บอกมันเป็น
 • 0:43 - 0:45
  -- ผมแค่เขียนส่วนนี้ใหม่ตรงนี้ --
 • 0:45 - 0:50
  คุณเขียนมันใหม่เป็น 0.601 ส่วน 1.
  แน่นอนมันเท่าเดิม
 • 0:50 - 0:53
  คุณหารอะไรสักอย่างด้วย 1 คุณควรได้ค่าเดิม.
 • 0:53 - 1:00
  ผมจะคูณด้วย -- คูณด้วย 100 ส่วน 100.
 • 1:00 - 1:02
  แน่นอนว่ามันไม่เปลี่ยนค่า.
 • 1:02 - 1:03
  นี่ก็แค่ 1 ตรงนี้.
 • 1:03 - 1:05
  แต่เราจะได้เศษส่วน
 • 1:05 - 1:08
  หรือเทอมที่มีตัวส่วนเป็น 100.
 • 1:08 - 1:11
  ดังนั้นตัวส่วน ถ้าผมคูณ -- ถ้าผมคูณ
 • 1:11 - 1:13
  สองตัวนี่ตรงนีในตัวส่วน
 • 1:13 - 1:16
  ตัวส่วนของเราจะเป็น 100.
 • 1:16 - 1:21
  ถ้าผมคูณ 0.601 ด้วย 100 ผมจะได้อะไร?
 • 1:21 - 1:25
  ทุกครั้งที่ผมคูณด้วยจำนวนเท่าของ 10
 • 1:25 - 1:26
  หรือคุณด้วย 10
 • 1:26 - 1:29
  ผมจะเลื่อนทศนิยมไปทางขวาหนึ่งหลัก.
 • 1:29 - 1:32
  ถ้าผมคูณด้วย 10 ผมจะได้ 6.01
 • 1:32 - 1:35
  และถ้าผมคูณด้วย 10 อีกที
  หรือถ้าผมคูณด้วย 100
 • 1:35 - 1:37
  ผมจะได้ 60.1
 • 1:37 - 1:44
  ดังนั้น 0 จุด 601 คูณร้อยได้ 60.1
 • 1:44 - 1:45
  ขอผมเขียนใหม่อีกทีนะ.
 • 1:46 - 1:48
  ถ้าเขียน -- ถ้าผมเขียน
 • 1:48 - 1:53
  0.601 และผมอยากคูณด้วย 100.
 • 1:53 - 1:55
  เลื่อนจุดทศนิยมไป ผมคูณด้วย 10
 • 1:55 - 1:57
  ถ้าผมคูณ 10 อีกที
 • 1:57 - 1:59
  หรือคูณด้วย 100
 • 1:59 - 2:01
  ผมจะได้ 60.1
 • 2:01 - 2:04
  นี่ก็คือคูณ 10, นี่ก็คือคูณ 10 อีกที
 • 2:04 - 2:06
  นั่นคือผมคูณด้วย 100.
 • 2:06 - 2:08
  แต่ตอนนี้ผมได้รูปที่ต้องการ
 • 2:08 - 2:10
  เราได้ 60.1 ส่วน 100.
 • 2:10 - 2:11
  หรือคุณเขียนค่านี้ได้
 • 2:11 - 2:19
  นี่ก็เหมือนกับ 60.1 ส่วน 100 -- ต่อ 100
 • 2:19 - 2:24
  ซึ่งเท่ากับ 60.1 เปอร์ เซ็นต์.
 • 2:24 - 2:27
  และเราอยากเขียนมันเป็น
 • 2:27 - 2:29
  60.1 เปอร์เซ็นต์เป็นคำเดียว.
 • 2:29 - 2:32
  หรือ 60.1 เราใช้เครื่องหมาย
 • 2:32 - 2:35
  60.1% แล้วก็เสร็จ.
Title:
การแปลงทศนิยมเป็นเปอร์เซ็นต์ (ตัวอย่าง 1)
Description:

การแปลงทศนิยมเป็นเปอร์เซ็นต์ (ตัวอย่าง 1)

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:36

Thai subtitles

Revisions Compare revisions