Return to Video

Omgjøring av desimaler til prosent (eksempel 1)

 • 0:00 - 0:04
  Prosent betyr av hundre.
 • 0:04 - 0:05
  Ordet kommer derfra.
 • 0:05 - 0:10
  "Cent" fra århundre eller
  andre ord som betyr hundre.
 • 0:10 - 0:14
  Om noen sier 7 prosent,
 • 0:16 - 0:22
  sier han alltid 7 av 100.
  Det er det samme som 7 av 100.
 • 0:22 - 0:27
  Det er det samme som brøken 7/100.
 • 0:27 - 0:31
  Nå kan vi skrive det.
 • 0:31 - 0:36
  Om vi skal skrive 0,601 som prosent.
 • 0:36 - 0:40
  Vi vil skrive tallet over 100.
 • 0:45 - 0:50
  Du kan skrive 0,601 over 1.
  Det er åpenbart det samme.
 • 0:50 - 0:53
  Når du deler noe på 1 får du samme tall.
 • 0:53 - 1:00
  Jeg multipliserer det med 100 over 100.
 • 1:00 - 1:02
  Dette vil ikke endre verdien.
 • 1:02 - 1:03
  Det er bare 1 her.
 • 1:03 - 1:05
  Men det gir oss en brøk
 • 1:05 - 1:08
  hvor nevneren er 100.
 • 1:08 - 1:11
  Om jeg multipliserer nevneren,
 • 1:11 - 1:13
  disse to tallene i nevneren,
 • 1:13 - 1:16
  da blir nevneren 100.
 • 1:16 - 1:21
  Om jeg multipliserer 0,601 med 100,
  hva får jeg?
 • 1:21 - 1:25
  Hver gang jeg multipliserer med 10,
 • 1:26 - 1:29
  flytter jeg desimalen til høyre.
 • 1:29 - 1:32
  Om jeg multipliserer med 10,
  får jeg 6,01.,
 • 1:32 - 1:35
  og om jeg multipliserer
  med 10 eller 100
 • 1:35 - 1:37
  får jeg 60,1.
 • 1:37 - 1:44
  0,601 gange hundre er 60,1.
 • 1:44 - 1:45
  La meg skrive det på nytt.
 • 1:46 - 1:48
  Vi kan skrive
 • 1:48 - 1:53
  0,601 og multiplisere med 100.
 • 1:53 - 1:55
  Flytter desimalen,
  multipliserer med 10,
 • 1:55 - 1:57
  multipliserer med 10 igjen,
 • 1:57 - 1:59
  eller med 100,
 • 1:59 - 2:01
  da får jeg 60,1.
 • 2:01 - 2:04
  Dette er gange med 10 og 10 igjen.
 • 2:04 - 2:06
  Jeg multipliserte egentlig med 100.
 • 2:06 - 2:08
  Nå har vi det i en form vi liker,
 • 2:08 - 2:10
  vi har 60,1 over 100.
 • 2:10 - 2:11
  Du kan omskrive det
 • 2:11 - 2:19
  som 60,1 av 100.
 • 2:19 - 2:24
  Det er det samme som 60,1 prosent.
 • 2:24 - 2:27
  Vi vil skrive det som
 • 2:27 - 2:29
  60,1 prosent
 • 2:29 - 2:32
  eller 60,1 og bruke symbolet.
 • 2:32 - 2:35
  60,1%. Vi er ferdige.
Title:
Omgjøring av desimaler til prosent (eksempel 1)
Description:

Omgjøring av desimaler til prosent (eksempel 1)

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:36

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions