Return to Video

Omskrivning af decimaltal til procent (eks. 1)

 • 0:01 - 0:06
  Ordet "procent" er sammensat af "pro" og "cent".
 • 0:06 - 0:11
  Cent betyder hundrede, så procent betyder per hundrede - eller hundrededele.
 • 0:11 - 0:13
  Når vi f.eks. taler om 7 procent,
 • 0:13 - 0:18
  så mener vi 7 per hundrede - eller 7 ud af hundrede.
 • 0:18 - 0:20
  Vi kan altså udtrykke det samme på flere forskellige måder.
 • 0:20 - 0:28
  Vi kan også skrive det som en brøk, så bliver det 7 over 100,
 • 0:28 - 0:30
  eller 7 hundrededele.
 • 0:30 - 0:37
  Lad os prøve, om ikke vi kan skrive 0,601 som procent.
 • 0:37 - 0:41
  Hvis vi kan udtrykke decimaltallet som noget over 100, så har vi løst opgaven.
 • 0:41 - 0:48
  Vi kan f.eks. starte med at skrive det som 0,601 over 1.
 • 0:48 - 0:53
  Det må vi godt, for det er det samme som 0,601 så vi ændrer ikke værdien.
 • 0:53 - 1:00
  Det kan vi nu gange med 100/100
 • 1:00 - 1:04
  Det vil stadig ikke ændre værdien, da 100/100 er det samme som 1,
 • 1:04 - 1:08
  men ved at gange det med 100/100 får vi en ny tæller der er 100.
 • 1:08 - 1:14
  Man ganger 2 brøker ved at gange tæller med tæller og nævner med nævner, og hvis vi ganger de to nævnere - altså 1 og 100 -
 • 1:14 - 1:18
  bliver nævneren 100.
 • 1:18 - 1:21
  Hvis vi ganger 0,601 med 100, hvad får vi så?
 • 1:21 - 1:25
  Når man ganger et tal med 10,
 • 1:25 - 1:32
  flytter man kommaet en plads til højre,
 • 1:32 - 1:35
  så hvis vi ganger tælleren med 10 én gang, får vi 6,01.
 • 1:35 - 1:40
  Hvis vi ganger med 10 igen, så svarer det til at gange med 100, og så får vi 60,1.
 • 1:40 - 1:45
  Så 0,601 gange 100 er altså 60,1
 • 1:45 - 1:47
  Jeg forklarer det lige igen herovre:
 • 1:47 - 1:55
  Vi har 0,601 og det vil vi gerne gange med 100. Hvis vi ganger med 10 én gang, rykker vi kommaet én plads til højre,
 • 1:55 - 1:57
  og ganger vi igen med 10, rykker vi kommaet endnu en gang til højre,
 • 1:57 - 2:02
  og det svarer til at gange med 100.
 • 2:02 - 2:04
  Når vi ganger noget med 10 to gange,
 • 2:04 - 2:06
  har vi altså ganget med 100.
 • 2:06 - 2:08
  Nu står det altså
 • 2:08 - 2:11
  som vi gerne vil have det: 60,1 over 100.
 • 2:11 - 2:14
  Det er det samme som 60,1 ud af 100.
 • 2:14 - 2:19
  Det er igen det samme som som 60,1 PER hundrede
 • 2:19 - 2:24
  eller bare 60,1 procent.
 • 2:24 - 2:26
  Vi kan også lige skrive det med procent-tegnet her til aller sidst,
 • 2:26 - 2:27
  så har vi skrevet svaret på flere forskellige måder,
 • 2:27 - 2:31
  som alle betyder det samme.
Title:
Omskrivning af decimaltal til procent (eks. 1)
Description:

Vi omskriver et decimaltal til en brøk ved først at skrive decimaltallet som tallet selv over 1 og derefter gange brøken med 100/100, så vi ender med ny brøk med en nævner på 100 uden at ændre på brøkens værdi. Den nye tæller i brøken - med nævneren 100 - svarer til decimaltallet i procent.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:36

Danish subtitles

Revisions Compare revisions