Return to Video

Převádění desetinných čísel na procenta (př 1)

 • 0:00 - 0:04
  Procento znamená doslova
  "ze sta" (per cent).
 • 0:04 - 0:05
  Odsud to slovo pochází.
 • 0:05 - 0:10
  Centy nebo century (století)
  představuje 100.
 • 0:10 - 0:14
  Takže někdo vám řekne
  7 procent (per cent)
 • 0:14 - 0:16
  a já to slovo rozdělím,
  aby dávalo větší smysl.
 • 0:16 - 0:22
  Vždycky se říká 7 ze 100.
  To je ta samá věc jako 7 děleno 100.
 • 0:22 - 0:27
  A to je ta samá věc jako zlomek 7/100.
 • 0:27 - 0:31
  Tímto způsobem se pojďme podívat,
  jak to můžeme zapsat
 • 0:31 - 0:36
  0,601 jako procento.
 • 0:36 - 0:40
  V podstatě to chceme zapsat
  jako něco ze 100.
 • 0:40 - 0:43
  Takže můžeme se na to podívat...
 • 0:43 - 0:45
  Prostě přepíšu tuto část přímo zde,
 • 0:45 - 0:50
  můžete to napsat jako 0,601 děleno 1.
  To je samozřejmě to stejné číslo.
 • 0:50 - 0:53
  Když vydělíte nějaké číslo 1,
  dostanete to samé číslo.
 • 0:53 - 1:00
  Vynásobím to 100 děleno 100.
 • 1:00 - 1:02
  To hodnotu pochopitelně nezmění.
 • 1:02 - 1:03
  Stále je tady 1.
 • 1:03 - 1:05
  Ale co to udělá je, že dostaneme zlomek,
 • 1:05 - 1:08
  v jehož jmenovateli je 100.
 • 1:08 - 1:11
  Takže když jmenovatele vynásobím...
 • 1:11 - 1:13
  Když vynásobím tato dvě čísla
  přímo zde ve jmenovateli,
 • 1:13 - 1:16
  jmenovatel výsledku bude 100.
 • 1:16 - 1:21
  Když vynásobím 0,601 krát 100,
  co dostanu?
 • 1:21 - 1:25
  Dobře, vždy když násobím násobkem 10,
 • 1:25 - 1:26
  nebo vždy, když násobím 10,
 • 1:26 - 1:29
  posunuji desetinnou čárku
  o jedno místo doprava.
 • 1:29 - 1:32
  Takže když vynásobím 0,601
  krát 10 rovná se 6,01,
 • 1:32 - 1:35
  a když to vynásobím znovu 10,
  nebo když to vynásobím 100,
 • 1:35 - 1:37
  dostanu 60,1.
 • 1:37 - 1:44
  Takže 0,601 vynásobeno 100 se rovná 60,1.
 • 1:44 - 1:46
  Nechte mě to napsat znovu.
 • 1:46 - 1:48
  Kdybych měl napsat 0,601
 • 1:48 - 1:53
  a měl bych to vynásobit 100.
 • 1:53 - 1:55
  Posunu desetinnou čárku jednou,
  vynásobím to 10.
 • 1:55 - 1:57
  Když to vynásobím 10 ještě jednou,
 • 1:57 - 1:59
  nebo to v podstatě
  místo toho vynásobím 100,
 • 1:59 - 2:01
  dostanu 60,1.
 • 2:01 - 2:04
  Takže toto je násobení 1,
  toto je násobení 10 ještě jednou.
 • 2:04 - 2:06
  V podstatě jsem to vynásobil 100.
 • 2:06 - 2:08
  Ale teď to máme ve tvaru,
  v jakém jsme chtěli.
 • 2:08 - 2:10
  Máme 60,1 děleno 100.
 • 2:10 - 2:11
  Nebo to můžete přepsat.
 • 2:11 - 2:19
  Je to totiž to samé
  jako 60,1 ze 100,
 • 2:19 - 2:24
  což je to samé jako 60,1 procent.
 • 2:24 - 2:27
  A teď to samozřejmě
  chceme přepsat do jednoho výrazu
 • 2:27 - 2:29
  jako 60,1 procent.
 • 2:29 - 2:32
  Nebo 60,1 a použijeme odpovídající symbol,
 • 2:32 - 2:35
  60,1 % a jsme hotovi.
Title:
Převádění desetinných čísel na procenta (př 1)
Description:

Převádění desetinných čísel na procenta (př 1)

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:36
Petra Jirůtková edited чешки език subtitles for Converting decimals to percents (ex 1)
Aneta Dufková added a translation

Czech subtitles

Revisions Compare revisions