Return to Video

Преобразуване на десетични дроби в проценти (упр 1)

 • 0:00 - 0:04
  "Про цент" буквално означава "на сто" .
 • 0:04 - 0:05
  Оттам идва думата.
 • 0:05 - 0:10
  "Cent" в английските думи cent (цент) или century (век) или някоя друга подобна, означава сто.
 • 0:10 - 0:14
  Представете си, че някой ви казва 7 про цента,
 • 0:14 - 0:16
  разделям думата, за да ви бъде по-лесно.
 • 0:16 - 0:22
  Този някой винаги казва 7 на 100. Същото е като 7 на 100.
 • 0:22 - 0:27
  Което е същото като обикновената дроб 7 / 100.
 • 0:27 - 0:31
  След като сме изяснили това, да видим дали можем да напишем.
 • 0:31 - 0:36
  Дали можем да напишем 0,601... като процент.
 • 0:36 - 0:40
  Определено искаме да го напишем като нещо върху 100.
 • 0:40 - 0:43
  Така че можете да го видите като
 • 0:43 - 0:45
  - ще препиша тази част тук -
 • 0:45 - 0:50
  можете да го напишете като 0,601 върху 1. Това очевидно е същото количество.
 • 0:50 - 0:53
  Ако разделите каквото и да е на 1, ще получите същото.
 • 0:53 - 1:00
  Ще го умножа по... ще го умножа по 100 върху 100.
 • 1:00 - 1:02
  Очевидно това няма да промени стойността.
 • 1:02 - 1:03
  Това тук е просто 1.
 • 1:03 - 1:05
  Но това тук ще ни даде обикновена дроб
 • 1:05 - 1:08
  със знаменател 100.
 • 1:08 - 1:11
  Така че ако умножа знаменателя... ако умножа
 • 1:11 - 1:13
  тези две цифри със знаменателя.
 • 1:13 - 1:16
  Знаменателят на нашият резултат ще бъде 100.
 • 1:16 - 1:21
  Ако умножа 0,601 по 100, какво ще получа?
 • 1:21 - 1:25
  Ами, всеки път, когато умножавам по сумата от 10
 • 1:25 - 1:26
  или всеки път, когато го умножавам по 10
 • 1:26 - 1:29
  ще премествам десетичната запетая вдясно.
 • 1:29 - 1:32
  Така че ако го умножа по 10 ще получа 6,01
 • 1:32 - 1:35
  и ако отново го умножа по 10 или ако го умножа по 100,
 • 1:35 - 1:37
  ще получа 60,1.
 • 1:37 - 1:44
  Така че 0 цяло 6 0 1 пъти хиляда е 60,1.
 • 1:44 - 1:45
  Нека го препиша отново.
 • 1:46 - 1:48
  Ако напиша... ако напиша
 • 1:48 - 1:53
  0,601 и ако искам да го умножа по 100
 • 1:53 - 1:55
  премествам десетичната запетая веднъж, умножавам го по 10;
 • 1:55 - 1:57
  ако отново го умножа по 10,
 • 1:57 - 1:59
  или ако го умножа по 100,
 • 1:59 - 2:01
  получавам 60,1.
 • 2:01 - 2:04
  Така че това е 10, това пак е 10
 • 2:04 - 2:06
  в крайна сметка съм умножил по 100.
 • 2:06 - 2:08
  Но сега го имаме във формата, която искаме,
 • 2:08 - 2:10
  имаме 60,1 върху 100.
 • 2:10 - 2:11
  Или можете да препишете това,
 • 2:11 - 2:19
  това е същото като 60, 1 на 10... на 100,
 • 2:19 - 2:24
  което е същоъо като 60,1 про цента.
 • 2:24 - 2:27
  И това, което очевидно искаме да напишем е
 • 2:27 - 2:29
  60,1 процента като една дума.
 • 2:29 - 2:32
  Или 60,1 и просто пишем символа,
 • 2:32 - 2:35
  60,1% и сме готови.
Title:
Преобразуване на десетични дроби в проценти (упр 1)
Description:

Преобразуване на десетични дроби в проценти (упр 1)

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:36
Zenny Srv edited български език subtitles for Converting decimals to percents (ex 1)
Russalia Kovatcheva added a translation

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions