Return to Video

Zapisivanje decimalnih brojeva u obliku razlomka (primer 2)

 • 0:00 - 0:05
  Hajde da napišemo 0.8 kao razlomak.
 • 0:05 - 0:09
  Dakle 0.8... Ova osmica ovde je
 • 0:09 - 0:12
  na prvom decimalnom mestu. Dakle, na mestu je desetina. Pa ovo možete pročitati
 • 0:12 - 0:16
  kao osam desetina i možemo bukvalno zapisati kao
 • 0:16 - 0:19
  da je jednako osam desetina
 • 0:19 - 0:23
  ili 8 nad 10. I sada, već smo ga zapisali kao
 • 0:23 - 0:25
  razlomak i ukoliko želimo možemo da ga uprostimo.
 • 0:25 - 0:30
  I 8 i 10 imaju istog delioca, oba su deljiva sa 2.
 • 0:30 - 0:39
  Hajde da podelimo i imenilac i brojilac sa 2. Ovim ne menjamo vrednost razlomka jer i brojilac i imenilac delimo istim brojem.
 • 0:39 - 0:41
  8 podeljeno sa 2 je 4,
 • 0:41 - 0:46
  10 podeljeno sa 2 je 5 i gotovi smo.
 • 0:46 - 0:51
  0.8 je isto što i 8 desetina, što je isto
 • 0:51 - 0:53
  kao i 4 petine.
Title:
Zapisivanje decimalnih brojeva u obliku razlomka (primer 2)
Description:

Zapisivanje decimalnih brojeva u obliku razlomka 1 (primer 2)

more » « less
Video Language:
English
Duration:
0:53

Serbian, Latin subtitles

Revisions Compare revisions