Return to Video

Converting decimals to fractions 1 (ex 2)

 • 0:00 - 0:05
  Le te shkruajme 0.8 si nje thyese
 • 0:05 - 0:09
  Pra 0.8.....numri 8 eshte ketu
 • 0:09 - 0:12
  tek dhjeteshet. Pra ne vendin e dhjetsheve pas presjes dhjetore. Pra ju mund ta lexoni
 • 0:12 - 0:16
  si 8 te dhjetat dhe mund ta shkruajme pikerisht si
 • 0:16 - 0:19
  si tete mbi dhjete
 • 0:19 - 0:23
  apo 8/10
 • 0:23 - 0:25
  pra si nje thyese e nese desherojme mund ta thjeshtojme.
 • 0:25 - 0:30
  Te dyja 8-ta dhe 10-ta kane faktore te perbashket dhe pjestohen me dy.
 • 0:30 - 0:39
  Pra le te pjestojme si emeruesin dhe percaktuesin me dy. Ne nuk e ndryshojme vleren e thyeses sepse po I pjestojme te dy faktoret me te njejtin numer
 • 0:39 - 0:41
  8 pjestuar me dy eshte baraz me kater
 • 0:41 - 0:46
  10 pjestuar me dy eshte 5 dhe ketu mbaron.
 • 0:46 - 0:51
  0.8 eshte e njejte me tete te dhjetat e cila eshe e njejte
 • 0:51 - 0:53
  me pese te katertat
Title:
Converting decimals to fractions 1 (ex 2)
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
0:53

Albanian subtitles

Incomplete

Revisions