Return to Video

Converting decimals to fractions 1 (ex 2)

 • 0:00 - 0:05
  La oss skrive 0,8 som en brøk.
 • 0:05 - 0:10
  Så 0,8... 8-tallet her er
  på tidelsplassen.
 • 0:10 - 0:16
  Tidelsplassen. Så du kan lese dette som
  8 tideler, som vi kan skrive som
 • 0:16 - 0:21
  lik 8 tideler, eller 8 over 10.
 • 0:21 - 0:25
  Og nå har vi allerede skrevet det som
  en brøk, og hvis vi vil kan vi forkorte.
 • 0:25 - 0:30
  8 og 10 har felles faktorer,
  begge kan deles på 2.
 • 0:30 - 0:35
  Så la oss dele både telleren og
  nevneren med 2. Vi endrer ikke verdien
 • 0:35 - 0:39
  på brøken fordi vi deler både telleren
  og nevneren med det samme tallet.
 • 0:39 - 0:45
  8 delt på 2 er 4,
  10 delt på 2 er 5, og vi er ferdige.
 • 0:46 - 0:52
  0,8 er det samme som 8 tideler,
  som er det samme som 4 femdeler.
Title:
Converting decimals to fractions 1 (ex 2)
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
0:53

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions Compare revisions