Return to Video

Convertir decimals en fraccions 1 (ex 2)

 • 0:00 - 0:05
  Volem escriure 0,8 com a una fracció.
 • 0:05 - 0:09
  En el 0,8 el vuit que hi apareix
 • 0:09 - 0:12
  està en el lloc de les dècimes.
  Per tant, aquest nombre es pot llegir
 • 0:12 - 0:16
  com a 8 dècimes i es pot escriure, literalment,
 • 0:16 - 0:19
  com a 8 dècims, o
 • 0:19 - 0:23
  8 partit per 10.
  Ara, ja tenim el nombre escrit com a
 • 0:23 - 0:25
  una fracció i si volem, podem simplificar-la.
 • 0:25 - 0:30
  El 8 i el 10 tenen un divisor en comú.
  Tots dos són divisibles entre 2.
 • 0:30 - 0:39
  Per tant, dividim numerador i denominador entre 2.
  No estem canviant el valor de la fracció perquè estem dividint tots dos, numerador i denominador, entre el mateix.
 • 0:39 - 0:41
  8 dividit entre 2 és 4
 • 0:41 - 0:46
  10 dividit entre 2 és 5 i ja hi estem.
 • 0:46 - 0:51
  0,8 és el mateix que 8 dècims, la qual cosa és el mateix
 • 0:51 - 0:53
  que 4 cinquens.
Title:
Convertir decimals en fraccions 1 (ex 2)
Description:

Convertir decimals en fraccions 1 (ex 2)

more » « less
Video Language:
English
Duration:
0:53

Catalan subtitles

Revisions Compare revisions