Return to Video

Преобразуване от десенична в обикновена дроб 1 (упр. 2)

 • 0:03 - 0:05
  Точно така, 0,8 като обикновена дроб.
 • 0:05 - 0:08
  Осмицата тук
 • 0:08 - 0:10
  е на мястото на десетиците, затова можем просто
 • 0:10 - 0:17
  да го прочетем като 8 десетици или да го запишем
 • 0:17 - 0:20
  като 8 десети или 8/10.
 • 0:20 - 0:23
  Вече сме го записали като обикновена дроб.
 • 0:23 - 0:27
  Ако искаме, можем допълнително да опростим.
 • 0:27 - 0:29
  8 и 10 имат общ делител и той е 2.
 • 0:29 - 0:40
  Затова ще разделим числителя и знаменателя на 2. Стойността на дробта няма да се промени, защото делим и двете числа на 2.
 • 0:40 - 0:43
  8 делено на 2 е 4.
 • 0:43 - 0:48
  10 делено на 2 е 5. И е това.
 • 0:48 - 0:51
  0,8 е същото като 8/10, което е същото като
 • 0:51 - 0:53
  4 над 5 или 4/5.
Title:
Преобразуване от десенична в обикновена дроб 1 (упр. 2)
Description:

Преобразуване от десенична в обикновена дроб 1 (упр. 2)

more » « less
Video Language:
English
Duration:
0:53
aragar added a translation

Bulgarian subtitles

Revisions