Return to Video

Adding and subtracting fractions

 • 0:01 - 0:06
  เขาบอกให้เราบวก 3/15 กับ 7/15, แล้ว
 • 0:06 - 0:07
  ทอนเป็นอย่างต่ำ.
 • 0:07 - 0:10
  วิธีที่คุณบวกเศษส่วนคือว่า ถ้า
 • 0:10 - 0:12
  พวกมัน -- อย่างแรก ถ้าพวกมันไม่ใช่จำนวนคละ
 • 0:12 - 0:15
  สองตัวนี้ไม่ใช่จำนวนคละ ถ้าพวกมันมี
  ตัวส่วนเท่ากัน.
 • 0:15 - 0:15
 • 0:15 - 0:17
  ในตัวอย่างนี้ ตัวส่วน
 • 0:17 - 0:18
  เท่ากันอยู่แล้ว.
 • 0:18 - 0:20
  ตัวส่วนเป็น 15.
 • 0:20 - 0:25
  ถ้าคุณบวกเศษส่วนสองตัวนี้ ผลบวก
 • 0:25 - 0:29
  จะมีส่วนเหมือนเดิม คือ 15. และตัวเศษ
 • 0:29 - 0:31
  ก็แค่ผลบวกของตัวเศษ มันจึง
 • 0:31 - 0:37
  เท่ากับ 3 บวก 7, ได้เท่ากับ 10/15.
 • 0:37 - 0:39
  ทีนี้ ถ้าเราทอนเป็นอย่างต่ำ เราก็หา
 • 0:39 - 0:43
  ตัวหารร่วมมากของทั้ง 10 กับ 15, และ
 • 0:43 - 0:46
  เท่าที่รู้ 5 คือจำนวนที่มากที่สุดที่ไปหาร
 • 0:46 - 0:46
  ทั้งคู่ได้.
 • 0:46 - 0:54
  หาร 10 ด้วย 5 แล้วก็หาร 15 ด้วย 5,
  คุณก็ได้ --
 • 0:54 - 0:59
  10 หาร 5 ได้ 2, และ 15 หาร 5 ได้ 3.
 • 0:59 - 1:01
  คุณได้ 2/3.
 • 1:01 - 1:04
  ทีนี้ เพื่อเข้าใจที่มา ลองวาดดูกัน.
 • 1:04 - 1:09
  ลองแยกของสักอันเป็น 15 ส่วน.
 • 1:09 - 1:11
  ขอผมแยกมันเป็น 15 ส่วนนะ.
 • 1:11 - 1:14
  ลองดูว่าผมจะทำได้ดีแค่ไหน.
 • 1:14 - 1:16
  ที่จริง จะดีกว่านี้ ถ้าผม
 • 1:16 - 1:18
  วาดวงกลม.
 • 1:18 - 1:20
  ขอผมวาด 15 ส่วนนะ.
 • 1:20 - 1:22
  ผมจะวาด.
 • 1:22 - 1:26
  นั่นคือหนึ่งส่วนตรงนั้น
 • 1:26 - 1:30
  นั่นคือหนึ่งส่วน แล้วผมก็ลอกและวาง
 • 1:33 - 1:40
  นั่นคือส่วนที่สอง, แล้วก็สวนที่สาม สี่
 • 1:40 - 1:45
  แล้วก็ส่วนที่ห้า.
 • 1:45 - 1:47
  ขอผมลอกและวางทั้งหมดนี้.
 • 1:47 - 1:50
  นั่นก็คือ 5 ส่วนตรงนี้.
 • 1:50 - 1:53
  ขอผมลอกและวางนะ.
 • 1:53 - 1:56
  นั่นก็คือ 10 ส่วน แล้วขอ
 • 1:56 - 1:57
  ผมทำอีกที.
 • 1:57 - 1:59
  นั่นก็คือ 15 ส่วน.
 • 1:59 - 2:01
  คุณคงนึกภาพว่าทั้งหมดนี้คือแท่งขนม
 • 2:01 - 2:05
  สักอย่าง และตอนนี้เราแบ่งมันเป็น 15 ส่วน.
 • 2:05 - 2:08
  แล้ว 3/15 คืออะไร?
 • 2:08 - 2:10
  มันจะเท่ากับ 3 จาก 15 ส่วน.
 • 2:10 - 2:18
  3/15 จะเท่ากับ 1, 2, 3: 3/15.
 • 2:18 - 2:21
  แล้วจากนั้น เราบวก 7 อันอันละ 1/15
 • 2:21 - 2:23
  หรือ 7 ส่วน.
 • 2:23 - 2:26
  เราจะบวก 7 ส่วนเข้าไป.
 • 2:26 - 2:35
  นั่นก็คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
 • 2:35 - 2:38
  แล้วตอนนี้ ถ้าคุณเอาสีส้มกับสีฟ้ามา
 • 2:38 - 2:41
  คุณจะได้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • 2:41 - 2:46
  10 ส่วน หรือ 10 ใน 15 ส่วน.
 • 2:46 - 2:49
  แล้วเพื่อให้เห็นว่ามันเท่ากับ 2/3, คุณ
 • 2:49 - 2:53
  ก็แบ่งขนมนี้เป็นสามส่วน แต่ละส่วน
 • 2:53 - 2:55
  จะมีห้าส่วนย่อยในนั้น.
 • 2:55 - 2:55
  ลองทำดู.
 • 2:55 - 2:59
  1, 2, 3, 4, 5 นั่นคือ 1/3 ตรงนี้.
 • 2:59 - 3:02
  1, 2, 3, 4, 5 นั่นคือ
 • 3:02 - 3:03
  อีกหนึ่งในสามตรงนี้.
 • 3:03 - 3:07
  และสังเกตดู เวลาคุณทำแบบนี้ เราได้
 • 3:07 - 3:11
  2 -- 1,2 -- จาก 3 ส่วนพอดี.
 • 3:11 - 3:14
  นี่คือ สามในสาม แต่มันไม่ได้เติม.
 • 3:14 - 3:16
  นี่คือ สามในสาม แต่มันไม่ได้เติม.
  10/15 จึงเท่ากับ 2/3.
Title:
Adding and subtracting fractions
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:18

Thai subtitles

Incomplete

Revisions