Return to Video

Adding and subtracting fractions

 • 0:01 - 0:06
  Дакле, од нас се тражи да саберемо 3/15 и 7/15, а затим да упростимо
 • 0:06 - 0:07
  решење.
 • 0:07 - 0:10
  Тако да је процес када сабирате разломке, ако они
 • 0:10 - 0:12
  већ... прво, ако они нису мешовити бројеви,
 • 0:12 - 0:15
  а ниједан од ових није, и ако имају исти
 • 0:15 - 0:15
  именилац.
 • 0:15 - 0:17
  У овом примеру, имениоци
 • 0:17 - 0:18
  су већ исти.
 • 0:18 - 0:20
  Именилац је 15.
 • 0:20 - 0:25
  Ако саберете ова два разломка, збир ће
 • 0:25 - 0:29
  имати исти именилац, 15, а бројилац ће бити једноставно
 • 0:29 - 0:31
  збир бројилаца, тако да ће бити
 • 0:31 - 0:37
  3 плус 7, што ће бити једнако 10/15.
 • 0:37 - 0:39
  Уколико бисмо сада хтели да ово упростимо, тражили бисмо
 • 0:39 - 0:43
  највећи заједнички делилац за 10 и 15, а колико
 • 0:43 - 0:46
  видим то је 5, што је највећи број којим су дељива
 • 0:46 - 0:46
  оба ова броја.
 • 0:46 - 0:54
  Треба да поделимо 10 са 5, а затим 15 са 5, и добијате...
 • 0:54 - 0:59
  10 подељено са 5 је 2, а 15 подељено са 5 је 3.
 • 0:59 - 1:01
  Добијате 2/3.
 • 1:01 - 1:04
  Сада, да бисмо разумели начин на који ово функционише, хајде да то нацртамо.
 • 1:04 - 1:09
  Поделимо нешто на 15 делова.
 • 1:09 - 1:11
  Хајде да поделим ово на 15 делова.
 • 1:11 - 1:14
  Да видимо колико добро то могу да урадим.
 • 1:14 - 1:16
  Заправо, можда би и бољи и лакши начин био да
 • 1:16 - 1:18
  нацртамо кругове.
 • 1:18 - 1:20
  Хајде да направим 15 делова.
 • 1:20 - 1:22
  Нацртаћу.
 • 1:22 - 1:26
  Ево једног дела овде.
 • 1:26 - 1:30
  То је један део, а ако бих га прекопирао,
 • 1:33 - 1:40
  то је други део, затим трећи део, четврти
 • 1:40 - 1:45
  део, а онда имамо и пети део.
 • 1:45 - 1:47
  Хајде да копирамо све ово.
 • 1:47 - 1:50
  Тако да овде имамо пет делова.
 • 1:50 - 1:53
  Копираћу то.
 • 1:53 - 1:56
  То је 10 делова, а онда
 • 1:56 - 1:57
  ћу то урадити још једном.
 • 1:57 - 1:59
  То је 15 делова.
 • 1:59 - 2:01
  Можете све ово замислити као чоколадицу или
 • 2:01 - 2:05
  нешто друго што смо сада поделили на 15 делова.
 • 2:05 - 2:08
  Шта је заправо 3/15?
 • 2:08 - 2:10
  То ће бити 3 од ових 15 делова.
 • 2:10 - 2:18
  Дакле, 3/15 ће бити један, два, три: 3/15.
 • 2:18 - 2:21
  Томе сада додајемо 7 од ових 1/15
 • 2:21 - 2:23
  делова, тј. 7 делова.
 • 2:23 - 2:26
  Дакле, додајемо му 7 ових делова.
 • 2:26 - 2:35
  То је један, два, три, четири, пет, шест, седам.
 • 2:35 - 2:38
  Сада видите да ако узмете и наранџасте и плаве,
 • 2:38 - 2:41
  добијате један, два, три, четири, пет, шест, седам, осам, девет,
 • 2:41 - 2:46
  десет делова, тј. 10 од 15 делова.
 • 2:46 - 2:49
  А како бисте онда видели зашто је то исто што и 2/3, можете
 • 2:49 - 2:53
  једноставно поделити ову чоколадицу на трећине, тако да свака трећина
 • 2:53 - 2:55
  има пет делова у себи.
 • 2:55 - 2:55
  Хајде да урадимо то.
 • 2:55 - 2:59
  Један, два, три, четири, пет, овде имамо 1/3.
 • 2:59 - 3:02
  Један, два, три, четири, пет, то је
 • 3:02 - 3:03
  још једна трећина овде.
 • 3:03 - 3:07
  Видите да, кад то урадите овако, овде смо испунили
 • 3:07 - 3:11
  тачно две - једна, две - трећине.
 • 3:11 - 3:14
  Ово је трећа трећина, али она није испуњена.
 • 3:14 - 3:16
  Ово је трећа трећина, али она није испуњена.
  Дакле, 10/15 је исто што и 2/3.
Title:
Adding and subtracting fractions
Description:

U02_L3_T1_we1 Adding Fractions with Like Denominators

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:18

Serbian subtitles

Revisions Compare revisions