Return to Video

Sčítanie a odčítanie zlomkov

 • 0:01 - 0:06
  Našou úlohou je sčítať 3/15 plus
  7/15 a potom zjednodušiť
 • 0:06 - 0:07
  odpoveď.
 • 0:07 - 0:11
  Pri sčítaní zlomkov
  si treba uvedomiť nasledovné
 • 0:11 - 0:13
  -- v prvom rade, či
  to nie sú celé čísla,
 • 0:13 - 0:15
  a to žiadne z týchto nie je, a
  či majú rovnaký
 • 0:15 - 0:17
  menovateľ.
 • 0:17 - 0:18
  V tomto príklade
  sú menovatele
 • 0:18 - 0:20
  už rovnaké.
 • 0:20 - 0:22
  Menovateľ je 15.
 • 0:22 - 0:25
  Keď sčítate tieto dva
  zlomky, výsledok bude
 • 0:25 - 0:29
  mať rovnaký menovateľ,
  15, a náš čitateľ
 • 0:29 - 0:31
  bude len súčet čitateľov,
  takže to bude
 • 0:31 - 0:38
  3 plus 7, to
  sa rovná 10/15.
 • 0:38 - 0:40
  Teraz, keby sme chceli tento zlomok zjednodušiť,
  hľadali by sme
 • 0:40 - 0:43
  najväčší spoločný deliteľ
  10 a 15. Zdá
 • 0:43 - 0:46
  sa mi, že 5 je najväčšie
  číslo, ktorým sa dajú deliť
 • 0:46 - 0:47
  obe čísla.
 • 0:47 - 0:52
  Vydelíme 10 deleno 5
  a 15 deleno 5 a
 • 0:52 - 0:59
  10 deleno 5 sa rovná 2
  a 15 deleno 5 je 3.
 • 0:59 - 1:01
  Dostaneme 2/3.
 • 1:01 - 1:06
  Nakreslime si to, aby bolo jasné,
  ako to funguje.
 • 1:06 - 1:10
  Poďme niečo rozdeliť
  na 15 dielov.
 • 1:10 - 1:13
  Rozdelím to
  na 15 dielov.
 • 1:13 - 1:15
  Som zvedavý, že
  ako mi to pôjde.
 • 1:15 - 1:18
  Vlastne ešte lepší,
  alebo jednoduchší spôsob by mohlo byť
 • 1:18 - 1:18
  nakresliť kruhy.
 • 1:20 - 1:22
  Nakreslím teda 15 dielov.
 • 1:22 - 1:23
  Idem kresliť.
 • 1:23 - 1:27
  Takže, tu máme jeden diel.
 • 1:27 - 1:32
  Tento diel
  skopírujem a vložím, toto
 • 1:33 - 1:40
  je druhý diel,
  potom tretí diel, štvrtý
 • 1:40 - 1:45
  diel a nakoniec
  piaty diel.
 • 1:45 - 1:48
  Teraz skopírujem a vložím
  celý tento obrázok.
 • 1:48 - 1:51
  Tu máme 5 dielov.
 • 1:51 - 1:54
  Obrázok skopírujem
  a vložím.
 • 1:54 - 1:57
  Teraz máme 10 dielov,
  a teraz
 • 1:57 - 1:58
  to spravím ešte raz.
 • 1:58 - 1:59
  Už máme 15 dielov.
 • 1:59 - 2:02
  Predstavte si, že toto celé
  je čokoláda, alebo
 • 2:02 - 2:05
  niečo podobné a rozdelili
  sme ju na 15 dielov.
 • 2:05 - 2:08
  Teraz, koľko je 3/15?
 • 2:08 - 2:11
  Sú to 3 z 15 dielov.
 • 2:11 - 2:17
  Takže, 3/15 sú jedna, dva, tri: 3/15.
 • 2:17 - 2:22
  K nim pripočítavame 7 z 1/15
 • 2:22 - 2:24
  dielov, teda 7 dielov.
 • 2:24 - 2:28
  Pripočítavame k nim
  týchto 7 dielov.
 • 2:28 - 2:35
  Takže to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
 • 2:35 - 2:39
  Teraz vidíme, že keď sčítame
  oranžové a modré časti,
 • 2:39 - 2:42
  dostaneme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
 • 2:42 - 2:45
  10 dielov, čiže 10 dielov z 15.
 • 2:45 - 2:49
  A aby bolo jasné, prečo je to
  to to isté, ako 2/3, môžeme
 • 2:49 - 2:53
  len rozdeliť túto čokoládu
  na tretiny tak, aby každá tretina
 • 2:53 - 2:55
  mala 5 dielov.
 • 2:55 - 2:56
  Urobme to teda.
 • 2:56 - 3:00
  1, 2, 3, 4, 5, to je 1/3.
 • 3:00 - 3:02
  1, 2, 3, 4, 5, to je
 • 3:02 - 3:05
  ďalšia tretina.
 • 3:05 - 3:08
  A všimnite si, keď sme to takto urobili,
  vyplnili sme
 • 3:08 - 3:12
  presne dve -- jednu, dve --
  tretiny.
 • 3:12 - 3:15
  Toto je tá tretia tretina, ale
  tá nie je vyplnená.
 • 3:15 - 3:18
  10/15 je to isté ako 2/3.
Title:
Sčítanie a odčítanie zlomkov
Description:

Ako sčítať a odčítať zlomky.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:18

Slovak subtitles

Revisions Compare revisions