Return to Video

Adding and subtracting fractions

 • 0:01 - 0:06
  Mamy dodać do siebie 3/15 i 7/15, a następnie
 • 0:06 - 0:07
  uprościć wynik.
 • 0:07 - 0:10
  Po pierwsze, zauważcie
 • 0:10 - 0:12
  że to nie są liczby mieszane,
 • 0:12 - 0:15
  a po drugie, oba ułamki mają te same
 • 0:15 - 0:15
  mianowniki.
 • 0:15 - 0:17
  W tym przykładzie, mianowniki
 • 0:17 - 0:18
  są takie same.
 • 0:18 - 0:20
  Mianownik równa się 15.
 • 0:20 - 0:25
  Jeśli dodamy te dwa ułamki, to suma będzie
 • 0:25 - 0:29
  miała ten sam mianownik, 15, a w liczniku
 • 0:29 - 0:31
  będzie po prostu suma liczników tych ułamków, czyli
 • 0:31 - 0:37
  3 dodać 7, a zatem otrzymamy 10/15.
 • 0:37 - 0:39
  Jeśli chcemy to uprościć, powinniśmy znaleźć
 • 0:39 - 0:43
  największy wspólny czynnik w rozkładzie 10 i 15 na czynniki
 • 0:43 - 0:46
  i moim zdaniem, 5 jest największą liczbą całkowitą, która dzieli bez reszty
 • 0:46 - 0:46
  i licznik i mianownik.
 • 0:46 - 0:54
  Podzielmy zatem 10 przez 5 i podzielmy także 15 przez 5,
 • 0:54 - 0:59
  i otrzymamy - 10 podzielić przez 5 równa się 2 i 15 podzielić przez 5 równa się 3.
 • 0:59 - 1:01
  Dostaniemy 2/3.
 • 1:01 - 1:04
  Zastanówmy się teraz dlaczego tyle nam wyszło. Narysujmy to sobie.
 • 1:04 - 1:09
  Podzielmy całość na 15 równych części.
 • 1:09 - 1:11
  Podzielę to na 15 części.
 • 1:11 - 1:14
  Jak to najlepiej zrobić?
 • 1:14 - 1:16
  A może łatwiej będzie narysować
 • 1:16 - 1:18
  koła?
 • 1:18 - 1:20
  Narysuje 15 części.
 • 1:20 - 1:22
  Powiedzmy, w ten sposób.
 • 1:22 - 1:26
  To jest jedna część.
 • 1:26 - 1:30
  To jest jedna część a teraz skopiuje ją i wkleję z powrotem,
 • 1:33 - 1:40
  tak, że to jest druga część, potem trzecia, czwarta
 • 1:40 - 1:45
  część, a teraz mam już piątą.
 • 1:45 - 1:47
  Teraz skopiuję i wkleję to wszystko.
 • 1:47 - 1:50
  To jest pięć części.
 • 1:50 - 1:53
  I to teraz skopiuję i wkleję,
 • 1:53 - 1:56
  W ten sposób mam już 10 równych części, a teraz
 • 1:56 - 1:57
  zrobię to jeszcze raz.
 • 1:57 - 1:59
  I już mam 15 części.
 • 1:59 - 2:01
  Możemy sobie wyobrazić, że to jest batonik czy coś
 • 2:01 - 2:05
  podobnego, podzielony na 15 równych części.
 • 2:05 - 2:08
  Na tym rysunku, ile to będzie 3/15?
 • 2:08 - 2:10
  No, to są 3 części z 15 części.
 • 2:10 - 2:18
  A więc 3/15 to będzie raz, dwa trzy: 3/15.
 • 2:18 - 2:21
  A do tego dodaliśmy 7 razy 1/15.
 • 2:21 - 2:23
  części, albo po prostu 7 części.
 • 2:23 - 2:26
  Do tego dodajemy jeszcze 7 części.
 • 2:26 - 2:35
  Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem.
 • 2:35 - 2:38
  Widzicie, że jeśli policzymy teraz części pomarańczowe i niebieskie
 • 2:38 - 2:41
  będziemy mieli jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć,
 • 2:41 - 2:46
  dziesięć części, 10 spośród 15 części.
 • 2:46 - 2:49
  Bardzo dobrze widać teraz dlaczego to jest tyle samo co 2/3, możecie
 • 2:49 - 2:53
  podzielić nasz batonik na części po 1/3, wtedy każda z tych 3 dużych częśći
 • 2:53 - 2:55
  składać się będzie z 5 małych kawałków.
 • 2:55 - 2:55
  Zróbmy to.
 • 2:55 - 2:59
  Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, to będzie 1/3.
 • 2:59 - 3:02
  Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, to będzie
 • 3:02 - 3:03
  kolejna jedna trzecia.
 • 3:03 - 3:07
  Zauważcie, że wypełniliśmy kolorem
 • 3:07 - 3:11
  dokładnie dwie - jeden, dwa - dwie trzecie.
 • 3:11 - 3:14
  To jest ta trzecia część, która pozostała niezamalowana.
 • 3:14 - 3:16
  A zatem 10/15 rzeczywiście równa się 2/3.
Title:
Adding and subtracting fractions
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:18
Amara Bot edited полски език subtitles for Adding and subtracting fractions
Lech Mankiewicz added a translation

Polish subtitles

Revisions Compare revisions