Return to Video

Addisjon og subtraksjon av brøk

 • 0:01 - 0:06
  Så, vi blir spurt om å legge sammen 3/15 og 7/15, og så forenkle
 • 0:06 - 0:07
  svaret.
 • 0:07 - 0:10
  Fremgangsmåten når du legger sammen brøk som
 • 0:10 - 0:12
  allerede-- vel, først, hvis de ikke er blandet tall,
 • 0:12 - 0:15
  og ingen av disse er det, og hvis de har samme
 • 0:15 - 0:15
  nevner.
 • 0:15 - 0:17
  I dette eksempelet er nevnerene
 • 0:17 - 0:18
  allerede like.
 • 0:18 - 0:20
  Nevneren er 15.
 • 0:20 - 0:25
  Hvis du legger sammen disse to brøkene, så vil summen
 • 0:25 - 0:29
  ha den samme nevneren, 15, og telleren er bare
 • 0:29 - 0:31
  summen av tellerene, så det kommer til å bli
 • 0:31 - 0:37
  3 pluss 7, så det kommer til å bli lik 10/15.
 • 0:37 - 0:39
  Hvis vi ønsket å forenkle dette, så ville vi sett etter
 • 0:39 - 0:43
  den største felles faktoren i både 10 og 15, og
 • 0:43 - 0:46
  såvidt jeg kan se, er 5 det største tallet som passer i
 • 0:46 - 0:46
  begge disse.
 • 0:46 - 0:54
  Så del 10 med 5 og del 15 med 5 og du får--
 • 0:54 - 0:59
  10 delt på 5 er 2 og 15 delt på 5 er 3.
 • 0:59 - 1:01
  Du får 2/3.
 • 1:01 - 1:04
  Nå, for å forstå hvorfor dette fungerer, la oss tegne det.
 • 1:04 - 1:09
  La oss dele noe opp i 15 biter.
 • 1:09 - 1:11
  Så la meg dele det opp i 15 biter.
 • 1:11 - 1:14
  La meg se hvor bra jeg kan gjøre dette.
 • 1:14 - 1:16
  Vel, faktisk, en enda bedre måte, en lettere måte kan være å
 • 1:16 - 1:18
  tegne sirkler.
 • 1:18 - 1:20
  Så, la meg gjøre de 15 bitene.
 • 1:20 - 1:22
  Så, la meg tegne.
 • 1:22 - 1:26
  Nå har vi en bit der borte
 • 1:26 - 1:30
  The er én bit, og så hvis jeg kopierer og limer den inn,
 • 1:33 - 1:40
  det er en annen bit, og så en tredje, fjerde
 • 1:40 - 1:45
  bit, og så har vi en femte bit.
 • 1:45 - 1:47
  La meg kopiere og lime inn hele greia.
 • 1:47 - 1:50
  Så da har vi fem biter der.
 • 1:50 - 1:53
  La meg kopiere og så lime inn det.
 • 1:53 - 1:56
  Da har vi 10 biter, og så la meg
 • 1:56 - 1:57
  gjøre det en gang til.
 • 1:57 - 1:59
  Så det er 15 biter.
 • 1:59 - 2:01
  Så, du kan forestille deg at hele greia er som en sjokolade
 • 2:01 - 2:05
  eller noe, og vi har nå delt den opp i 15 biter.
 • 2:05 - 2:08
  Nå, hva er 3/15?
 • 2:08 - 2:10
  Vel, det kommer til å være 3 av de 15 bitene.
 • 2:10 - 2:18
  Så 3/15 kommer til å bli én, to, tre: 3/15.
 • 2:18 - 2:21
  Nå legger vi til 7 av 1/15-bitene,
 • 2:21 - 2:23
  eller 7 av bitene.
 • 2:23 - 2:26
  Vi legger altså til 7 av dem.
 • 2:26 - 2:35
  Så det blir én, to, tre, fire, fem, seks, syv.
 • 2:35 - 2:38
  Og du ser nå, hvis du tar det oransje og det blå,
 • 2:38 - 2:41
  så får du én, to, tre, fire, fem, seks, syv, åtte, ni,
 • 2:41 - 2:46
  ti av bitene, eller 10 av de 15 bitene.
 • 2:46 - 2:49
  Og så for å se hvorfor dette er det samme som 2/3, så kan
 • 2:49 - 2:53
  du bare dele denne sjokoladen i tredjedeler, sånn at hver
 • 2:53 - 2:55
  tredjedel har 5 biter inni seg.
 • 2:55 - 2:55
  La oss gjøre det.
 • 2:55 - 2:59
  Én, to, tre, fire, fem, så det er 1/3 der.
 • 2:59 - 3:02
  Én, to, tre, fire, fem, det er
 • 3:02 - 3:03
  enda en tredjedel der.
 • 3:03 - 3:07
  Og legg merke til, når du gjør det slik, så har vi fylt ut
 • 3:07 - 3:11
  nøyaktig to-- én, to-- av tredjedelene.
 • 3:11 - 3:14
  Dette er den tredje tredjedelen, men den er ikke fylt.
 • 3:14 - 3:16
  Dette er den tredje tredjedelen, men den er ikke fylt. Så 10/15 er det samme som 2/3.
Title:
Addisjon og subtraksjon av brøk
Description:

Hvordan å addere og subtrahere brøk.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:18
Lance Olav Eastgate added a translation

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions