Return to Video

Adding and subtracting fractions

 • 0:01 - 0:06
  ေမးခြန္းမွာ 3/15 နဲ႕ 7/15 ကိုေပါင္းပါ
 • 0:06 - 0:07
  အေျဖကို အရွင္းဆံုးပံုစံနဲ႕ျပပါ လုိ႕ေပးထားတယ္
 • 0:07 - 0:10
  သင္တုိ႕အပိုင္းကိန္းေတြကို ေပါင္းတဲ့ အစဥ္အတို္င္းပါပဲ
 • 0:10 - 0:12
  ပထမဆံုးအေနနဲ႕ ဒီအပို္င္းကိန္းေတြထဲက တစ္ခုမွ
 • 0:12 - 0:15
  ကိန္းေရာေတြမဟုတ္ဘူး၊ ၿပီးေတာ့ သူတို႕ရဲ႕
 • 0:15 - 0:15
  ပိုင္းေျခေတြ တူတယ္
 • 0:15 - 0:17
  ဒီဥပမာမွာ ပုိင္းေျခေတြ
 • 0:17 - 0:18
  တူတယ္။ တူၿပီးသားျဖစ္တယ္
 • 0:18 - 0:20
  ပိုင္းေျခက 15
 • 0:20 - 0:25
  သင္တုိ႕ ဒီအပုိင္းကိန္းႏွစ္ခုကို ေပါင္းရင္ ေပါင္းလဒ္က
 • 0:25 - 0:29
  ပုိင္းေျခမွာတူေတာ့ 15 ပဲျဖစ္မယ္၊ ပိုင္းေဝမွာေတာ့
 • 0:29 - 0:31
  ပို္င္းေဝေတြ အခ်င္းခ်င္း ေပါင္းမယ္
 • 0:31 - 0:37
  ဒီေတာ့ 3 + 7 ျဖစ္မယ္။ 10/15 ရပါတယ္
 • 0:37 - 0:39
  အခု ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ အဲဒါကုိရွင္းရင္
 • 0:39 - 0:43
  ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ 10 ေရာ 15 ေရာရဲ႕ အႀကီးဆံုးဘံုဆခြဲကိန္းကို ရွာမယ္
 • 0:43 - 0:46
  ကၽြန္ေတာ္ သိသေလာက္ေတာ့ 5 က ဒီကိန္းႏွစ္ခုလံုးရဲ႕
 • 0:46 - 0:46
  အႀကီးဆံုးဘံုဆခြဲကိန္းပါပဲ
 • 0:46 - 0:54
  ဒီေတာ့ 10 ကို 5 နဲ႕စား၊ 15 ကုိ 5 နဲ႕စားေတာ့
 • 0:54 - 0:59
  10 ကို 5 နဲ႕စားတာက 2 ရတယ္။ 15 ကို 5 နဲ႕စားေတာ့ 3 ရတယ္
 • 0:59 - 1:01
  2/3 ရပါတယ္
 • 1:01 - 1:04
  ဒီ ပံုစံကုိ ေသခ်ာနားလည္ေအာင္ ပံုဆြဲၾကည့္ရေအာင္
 • 1:04 - 1:09
  တစ္ခုခုဆြဲၿပီး 15 ပုိင္းပို္င္းရေအာင္
 • 1:09 - 1:11
  ကၽြန္ေတာ္ ဒါကုိ 15 ပို္င္းပိုင္းပါမယ္
 • 1:11 - 1:14
  ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္းဆြဲႏုိင္လည္း ၾကည့္ရေအာင္
 • 1:14 - 1:16
  အမွန္ေတာ့ ပိုၿပီးေကာင္းတဲ့ ပိုလြယ္တဲ့နညး္လမ္းက
 • 1:16 - 1:18
  စက္ဝုိင္းဆြဲလုိက္တာပါပဲ
 • 1:18 - 1:20
  ကၽြန္ေတာ္ 15 ပို္င္းကုိဆြဲမယ္
 • 1:20 - 1:22
  ကၽြန္ေတာ္ ဆြဲေတာ့မယ္
 • 1:22 - 1:26
  ဒီမွာ တစ္ပုိ္င္း
 • 1:26 - 1:30
  ဒီတစ္ပို္င္းကို ေကာ္ပီကူးပါမယ္
 • 1:33 - 1:40
  ဒါ ႏွစ္ပုိင္း၊ ဒါက သံုးပို္င္း ၊ ေလးပို္င္း
 • 1:40 - 1:45
  ၿပီးေတာ့ ငါးပို္င္း
 • 1:45 - 1:47
  ဒီဟာႀကီးတစ္ခုလံုးကို ေကာ္ပီကူးပါမယ္
 • 1:47 - 1:50
  ဒီမွာ အပုိင္းငါးပုိ္င္း ရွိတယ္
 • 1:50 - 1:53
  ေကာ္ပီ ကူးလုိက္ေတာ့
 • 1:53 - 1:56
  ဆယ္ပုိင္းျဖစ္သြားၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္
 • 1:56 - 1:57
  ေနာက္တစ္ေခါက္ ထပ္ကူးမယ္
 • 1:57 - 1:59
  ဒီေတာ့ 15 ပို္င္းျဖစ္သြားၿပီ
 • 1:59 - 2:01
  သင္တုိ႕ ဒီဟာႀကီးတစ္ခုလံုးကို ေခ်ာကလက္ေတာင့္လုိ႕လဲ
 • 2:01 - 2:05
  စဥ္းစားလို႕ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ 15 ပိုင္းပုိင္းၿပီးသြားၿပီ
 • 2:05 - 2:08
  အခု 3/15 ဘယ္ေလာက္ျဖစ္မလဲ
 • 2:08 - 2:10
  ဒါက 15 ပိုင္းထဲက 3 ပို္င္းျဖစ္လိမ့္မယ္
 • 2:10 - 2:18
  3/15 က တစ္၊ ႏွစ္၊ သံုး။ 3/15 ပါ
 • 2:18 - 2:21
  အခု အဲဒါကုိ 15 ပုိင္းထဲက 7 ပို္င္း
 • 2:21 - 2:23
  7 ပိုင္းနဲ႕ေပါင္းထားတာဆုိေတာ့
 • 2:23 - 2:26
  ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ 7 ပို္င္းထပ္ေပါင္းပါမယ္
 • 2:26 - 2:35
  ဒီေတာ့ ဒါက တစ္၊ ႏွစ္၊ သံုး၊ ေလး၊ ငါး၊ ေျခာက္၊ ခုနစ္
 • 2:35 - 2:38
  အခုဆုိ သင္တုိ႕ေတြ႕ၿပီ ၊ သင္တုိ႕ လိေမၼာ္ နဲ႕ အျပာအပိုင္းေတြကို ေရတြက္ရင္
 • 2:38 - 2:41
  တစ္၊ ႏွစ္၊ သံုး၊ ေလး၊ ငါး၊ ေျခာက္၊ ခုနစ္၊ ရွစ္၊ ကိုး
 • 2:41 - 2:46
  တစ္ဆယ္ အပိုင္း (သို႕) 15 ပို္င္းထဲက 10 ပို္င္းရွိတယ္
 • 2:46 - 2:49
  ဒါက ဘာလုိ႕ 2/3 နဲ႕တူလဲဆုိေတာ့
 • 2:49 - 2:53
  သင္တုိ႕ ဒီ ေခ်ာကလက္ေတာင့္ကို သံုးပုိင္းစီပုိ္င္းမယ္ဆုိရင္
 • 2:53 - 2:55
  တစ္ခုမွာ ငါးပုိ္င္းပါတယ္
 • 2:55 - 2:55
  လုပ္ရေအာင္
 • 2:55 - 2:59
  တစ္၊ ႏွစ္၊ သံုး၊ ေလး၊ ငါး ဒါက သံုးပံုတစ္ပံု ျဖစ္တယ္
 • 2:59 - 3:02
  တစ္၊ ႏွစ္၊ သံုး၊ ေလး၊ ငါး ဒါက
 • 3:02 - 3:03
  ေနာက္ထပ္ သံုးပံုတစ္ပံု ျဖစ္တယ္
 • 3:03 - 3:07
  ၾကည့္ပါ ဒီလိုလုပ္လုိက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕
 • 3:07 - 3:11
  တစ္ပံု ၊ ႏွစ္ပံု အတိအက် ျဖည့္ၿပီးသြားၿပီ
 • 3:11 - 3:14
  ဒီသံုးပံုတစ္ပံုကိုေတာ့ မျဖည့္ရေသးဘူး
 • 3:14 - 3:16
  ဒီ သံုးပံုတစ္ပံုက မျဖည့္ရေသးဘူးဆုိေတာ့ 10/15 က 2/3 နဲ႕အတူတူပဲ
Title:
Adding and subtracting fractions
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:18

Burmese subtitles

Revisions Compare revisions