Return to Video

Adding and subtracting fractions

 • 0:01 - 0:06
  Тэгэхээр бид 15-ны 3 дээр 15-ны 7-г нэмэж дараа нь хариуг хураах
 • 0:06 - 0:07
  үйлдэл хийх гэж байна.
 • 0:07 - 0:10
  Тэгэхлээр бутархайг нэмэх үйлдэл нь тэд
 • 0:10 - 0:12
  холилдсон тоо биш бол
 • 0:12 - 0:15
  бас тэд мөн бол бас
 • 0:15 - 0:15
  тэд ижил хуваарьтай тохиолдолд хийгдэж байна.
 • 0:15 - 0:17
  Энэ жишээнд, хуваарь нь аль хэдийн
 • 0:17 - 0:18
  адилхан байна.
 • 0:18 - 0:20
  Хуваарь нь 15 байна.
 • 0:20 - 0:25
  Хэрвээ чи энэ хоёр бутархайг хооронд нь нэмвэл, нийлбэр нь
 • 0:25 - 0:29
  хуваарь нь 15 хэвээрээ, харин хүртвэр нь
 • 0:29 - 0:31
  хүртвэрүүдийн нийлбэр байх болно.
 • 0:31 - 0:37
  3 дээр 7-г нэмэхэд , эсвэл 15-ний 10-тай тэнцэж байна.
 • 0:37 - 0:39
  Одоо бид үүнийг хялбарчилбал , бид нар
 • 0:39 - 0:43
  10 болон 15-ийг зэрэг хуваадаг хамгийн их тоог олох хэрэгтэй болох ба
 • 0:43 - 0:46
  миний мэдэхээр 5 бол
 • 0:46 - 0:46
  тэр хоёрыг хоёуланг нь үлдэгдэлгүй хуваах тоо юм.
 • 0:46 - 0:54
  Тиймээс 10-ыг 5-аар, 15-ыг 5-аар хуваагаад чи
 • 0:54 - 0:59
  10-ыг 5-аар хуваагаад 2, 15-ыг 5-аар хуваагаад 3 гаргана.
 • 0:59 - 1:01
  Чи 3-ны 2 буюу 2/3 гэсэн тоо гаргалаа.
 • 1:01 - 1:04
  Одоо яагаад энэ болдог гэдгийг ойлгохын тулд зурцгаая.
 • 1:04 - 1:09
  Бүгдээрээ ямар нэгэн юмыг 15 хэсэг болгож хуваая.
 • 1:09 - 1:11
  За, би 15 хэсэгт хуваая.
 • 1:11 - 1:14
  Би энийг хэр сайн хийхээ харъя л даа.
 • 1:14 - 1:16
  Магадгүй үүнийг арай амарханаар хийх арга нь
 • 1:16 - 1:18
  тойрог зурах байх.
 • 1:18 - 1:20
  Тэгээд 15 хэсэгт хуваая.
 • 1:20 - 1:22
  Би зуръя.
 • 1:22 - 1:26
  Энд нэг хэсэг байна.
 • 1:26 - 1:30
  Энэ хэсгийг би хуулаад тэгээд буулгая.
 • 1:33 - 1:40
  энэ нь хоёрдугаар хэсэг, тэгээд гуравдугаар хэсэг, тэгээд дөрөв
 • 1:40 - 1:45
  тэгээд тав дугаар хэсэг.
 • 1:45 - 1:47
  Бүгдийг нь хуулаад тэгээд буулгая.
 • 1:47 - 1:50
  Энд 5н хэсэг байна.
 • 1:50 - 1:53
  Үүнийг хулаад ингээд буулгачихая.
 • 1:53 - 1:56
  Ингээд 10 хэсэг боллоо.
 • 1:56 - 1:57
  Тэгээд саяныхыгаа дахиад нэг удаа хийе.
 • 1:57 - 1:59
  Ингээд 15 хэсэг боллоо.
 • 1:59 - 2:01
  Чи үүнийг чихрийн цуглуулга юм уу эсвэл
 • 2:01 - 2:05
  өөр нэг 15 хэсэг байж болох зүйл гэж төсөөл.
 • 2:05 - 2:08
  Одоо 15-ны 3 гэж юу вэ?
 • 2:08 - 2:10
  Одоо энэ 15-ны 3 хэсэг болох гэж байна.
 • 2:10 - 2:18
  Тэгээд энэ 15-ны 3 ба 1,2,3: 15-ны 3.
 • 2:18 - 2:21
  Одоо, бид нар 15-ны 1-ийн 7-н хэсгийг
 • 2:21 - 2:23
  нэмэж байна.
 • 2:23 - 2:26
  Тэгэхлээр бид тэдний 7-г нь нэмэж байна.
 • 2:26 - 2:35
  Тэгээд энэ нь 1,2,3,4,5,6,7.
 • 2:35 - 2:38
  Одоо чиний харснаар шар болон цэнхэрийг авах юм бол
 • 2:38 - 2:41
  чи 15 хэсгүүдийн 1,2,3,4,5,6,7,8,9,
 • 2:41 - 2:46
  10 хэсэгтэй болж байна.
 • 2:46 - 2:49
  Энэ нь яагаад энэ тоо 2/3-тай тэнцүү вэ гэдгийг харуулж байна.
 • 2:49 - 2:53
  Зүгээр л чи чихрийн цуглуулгыг ийм хэсгүүдэд хуваавал 3 хэсэг бүр
 • 2:53 - 2:55
  5 хэсэгтэй байна.
 • 2:55 - 2:55
  Ингэе л дээ.
 • 2:55 - 2:59
  1,2,3,4,5, тэгэхээр энэ нь 1/3 нь байна.
 • 2:59 - 3:02
  1,2,3,4,5, энэ нь
 • 3:02 - 3:03
  өөр нэг 1/3 байна.
 • 3:03 - 3:07
  Үүнийг анхаараарай, биднийг ингэх үед бид
 • 3:07 - 3:11
  3-ны 2 хэсгийг дүүргэсэн байна.
 • 3:11 - 3:14
  Энэ бол 3/3, гэвч дүүрээгүй байна.
 • 3:14 - 3:16
  Тэгэхээр 10/15 нь 2/3-тай адилхан юм.
Title:
Adding and subtracting fractions
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:18

Mongolian subtitles

Revisions Compare revisions