Return to Video

Събиране на обикновени дроби с еднакви знаменатели

 • 0:01 - 0:04
  От нас се иска да намерим сбора на 3/15 + 7 /15,
 • 0:04 - 0:06
  след което да опростим отговора.
 • 0:06 - 0:10
  Начинът да се събират дроби е:
 • 0:10 - 0:12
  Първо, ако не са смесени числа,
 • 0:12 - 0:15
  а нито едно от тези е такова,
  и второ, ако имат един и същ знаменател.
 • 0:15 - 0:18
  В този пример знаменателите са едни и същи.
 • 0:18 - 0:20
  Знаменателят е 15.
 • 0:20 - 0:24
  Ако събереш тези две дроби, сумата ще има
 • 0:24 - 0:29
  същия знаменател - 15,
  а числителят в отговора
 • 0:29 - 0:31
  ще бъде сборът на двата числителя, значи
 • 0:31 - 0:37
  ще бъде 3 + 7. Или отговорът ще бъде 10/15.
 • 0:37 - 0:39
  Ако искаме да опростим това, ще търсим
 • 0:39 - 0:43
  най-големия общ делител на 10 и 15,
 • 0:43 - 0:46
  доколкото мога да видя,
  5 е най-голямото число,
 • 0:46 - 0:46
  на което и двете се делят.
 • 0:46 - 0:54
  Значи делим 10 на 5,
  както и 15 на 5, и получаваме
 • 0:54 - 0:59
  10 делено на 5 е 2
  15 делено на 5 е 3.
 • 0:59 - 1:01
  Получаваме 2/3.
 • 1:01 - 1:04
  За да разберем защо се получава така,
  нека направим една схема.
 • 1:04 - 1:11
  Нека разделим нещо на 15 части.
 • 1:11 - 1:14
  Да видим колко добре ще се справя.
 • 1:14 - 1:18
  Всъщност по-лесен начин може би е да начертаем кръгове.
 • 1:18 - 1:20
  Нека направя 15-те части.
 • 1:20 - 1:22
  Нека начертая.
 • 1:22 - 1:26
  Това е една част.
 • 1:26 - 1:30
  Ако я копирам и поставя,
 • 1:33 - 1:40
  това е втората част, третата, четвъртата,
 • 1:40 - 1:45
  после получаваме петата част.
 • 1:45 - 1:47
  Нека копирам и поставя цялото нещо.
 • 1:47 - 1:50
  Това тук са пет части.
 • 1:50 - 1:53
  Ако ги копирам.
 • 1:53 - 1:56
  Това вече са 10 части, нека го направя
 • 1:56 - 1:57
  още веднъж.
 • 1:57 - 1:58
  И това вече са 15 части.
 • 1:58 - 2:01
  Може да си представиш това цялото като шоколад
 • 2:01 - 2:05
  или нещо такова, което сме разделили на 15 части.
 • 2:05 - 2:08
  Какво означава 3/15?
 • 2:08 - 2:10
  Ами това са 3 от 15 части.
 • 2:10 - 2:18
  Значи 3/15 ще бъде едно, две, три: 3/15.
 • 2:18 - 2:21
  Към тях добавяме 7 от 1/15 частите,
 • 2:21 - 2:23
  или 7 части.
 • 2:23 - 2:26
  Значи към него добавяме 7 от тези.
 • 2:26 - 2:35
  Това са едно, две, три, четири, пет, шест, седем.
 • 2:35 - 2:38
  Сега виждаш, че ако преброиш
  оранжевите и сините части,
 • 2:38 - 2:41
  ще имаш една, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет,
 • 2:41 - 2:46
  десет части. 10 от 15-те части.
 • 2:46 - 2:49
  За да разбереш защо това е същото като 2/3,
 • 2:49 - 2:53
  можеш да разделиш шоколада на трети,
 • 2:53 - 2:55
  тогава всяка третина ще има 5 части в себе си.
 • 2:55 - 2:55
  Нека направим това.
 • 2:55 - 2:59
  Едно, две, три, четири, пет, това прави 1/3.
 • 2:59 - 3:02
  Едно, две, три, четири, пет,
 • 3:02 - 3:03
  това е още 1/3.
 • 3:03 - 3:07
  Обърни внимание, че когато
  го направиш по този начин,
 • 3:07 - 3:11
  сме запълнили точно две - една, две -
  от третините.
 • 3:11 - 3:14
  Това е третата третина,
 • 3:14 - 3:17
  но тя не е запълнена.
  Значи 10/15 = 2/3.
Title:
Събиране на обикновени дроби с еднакви знаменатели
Description:

Как да събираме дроби с общ знаменател

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:18

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions