Return to Video

Порівняння дробів 2

 • 0:01 - 0:03
  Використовуючи знаки менше, більше, або
  знак рівності,
 • 0:03 - 0:09
  порівняйте два дроби 21/28 і 6/9.
 • 0:09 - 0:11
  21/28 і 6/9.
 • 0:11 - 0:13
  Це можна зробити декількома способами.
 • 0:13 - 0:17
  Найпростіший спосіб - це якщо вони б мали
  однаковий знаменник, вам би
 • 0:17 - 0:18
  треба було лише порівняти чисельники.
 • 0:18 - 0:22
  Нам не пощастило, і знаменники у дробів
  не є однаковими.
 • 0:22 - 0:25
  Тож, що ми маємо зробити - знайти спільний
  знаменник
 • 0:25 - 0:27
  для обох дробів, звести їх до
  цього спільного
 • 0:27 - 0:30
  знаменника і порівняти чисельники.
 • 0:30 - 0:34
  Або ще простіше, ми можемо спочатку
  спростити ці дроби, і потім вже
 • 0:34 - 0:35
  порівнювати.
 • 0:35 - 0:37
  Почну якраз з цього, тому що
 • 0:37 - 0:39
  мені здається, що це буде більш швидкий
  спосіб.
 • 0:39 - 0:45
  Отже, 21/28 - ви можете побачити, що
  обидва числа діляться на 7.
 • 0:45 - 0:47
  Отже, розділимо і чисельник,
 • 0:47 - 0:49
  і знаменник на 7.
 • 0:49 - 0:51
  Ми можемо розділити 21 на 7.
 • 0:51 - 0:54
  І ми можемо розділити... я зроблю чисельник...
 • 0:54 - 0:55
  і можемо розділити знаменник на 7.
 • 0:55 - 0:57
  Ми виконаємо ту ж саму дію над
 • 0:57 - 0:59
  чисельником і знаменником,
 • 0:59 - 1:01
  тож значення дробу не зміниться.
 • 1:01 - 1:06
  21 розділити на 7 буде 3,
  28 ділити на 7 буде 4.
 • 1:06 - 1:10
  Отже, 21/28 - це те ж саме що й 3/4.
 • 1:10 - 1:12
  3/4 - це спрощена версія нашого дробу.
 • 1:12 - 1:15
  Зробимо те ж саме з 6/9.
 • 1:15 - 1:18
  6 і 9 діляться на 3.
 • 1:18 - 1:19
  Тож, розділимо їх на 3 і таким чином
 • 1:19 - 1:21
  спростимо цей дріб.
 • 1:21 - 1:24
  Розділимо на 3.
 • 1:24 - 1:30
  6 розділити на 3 буде 2,
  9 розділити на 3 буде 3.
 • 1:30 - 1:33
  Так, 21/28 - це 3/4.
 • 1:33 - 1:36
  Це два записи одного ж того дробу, просто
  записані інакше
 • 1:36 - 1:38
  Це більш проста форма.
 • 1:38 - 1:42
  і 6/9 - такий же самий дріб, що й 2/3.
 • 1:42 - 1:45
  Тож ми можемо порівняти 3/4 і 2/3.
 • 1:45 - 1:49
  Насправді, це порівняння 3/4 і 2/3.
 • 1:49 - 1:52
  І дійсна користь від скорочення це те, що
  тепер простіше
 • 1:52 - 1:56
  знайти спільний знаменник, ніж для 28 і 9.
 • 1:56 - 1:59
  Тоді б ми були б змушені перемножувати
  великі числа.
 • 1:59 - 2:01
  Тепер і нас досить маленькі числа.
 • 2:01 - 2:04
  Спільний знаменник для 3/4 і 2/3 -
 • 2:04 - 2:09
  це найменше спільне кратне для 4 і 3.
 • 2:09 - 2:14
  4 і 3 не мають спільних простих дільників,
 • 2:14 - 2:16
  тож щоб знайти для них найменше спільне
 • 2:16 - 2:17
  кратне, їх просто треба перемножити.
 • 2:17 - 2:21
  Тож, ми можемо записати 3/4 як дріб зі
  знаменником 12,
 • 2:21 - 2:25
  і дріб 2/3 як дріб зі знаменником 12.
 • 2:25 - 2:28
  Я отримав 12, помножив 3 на 4.
 • 2:28 - 2:29
  У них немає спільних дільників.
 • 2:29 - 2:32
  Про 4 можна міркувати іншим способом,
 • 2:32 - 2:34
  якщо його розкласти на прості множники,
  отримаємо 2 і 2.
 • 2:34 - 2:37
  А 3 - це вже просте число,
 • 2:37 - 2:39
  тож його не треба розкладати на прості
  множники.
 • 2:39 - 2:41
  Тож, щоб знайти спільне кратне,
 • 2:41 - 2:44
  треба знайти число, яке містить всі
  прості множники чисел 3 і 4.
 • 2:44 - 2:47
  Потрібні 2, ще 2 і 3.
 • 2:47 - 2:50
  Добре, 2 помножити на 2 і помножити на 3
  буде 12.
 • 2:50 - 2:51
  Ще один спосіб шукати
 • 2:51 - 2:53
  найменше спільне кратне
 • 2:53 - 2:57
  або спільний знаменник для 4 і 3.
 • 2:57 - 3:04
  Щоб з 4 отримати 12, вам треба
  помножити на 3.
 • 3:04 - 3:07
  Тож, ми множимо знаменник на 3, щоб
  отримати 12.
 • 3:07 - 3:11
  ми також повинні помножити на 3 і
  чисельник.
 • 3:11 - 3:14
  3 * 3 = 9.
 • 3:14 - 3:16
  Ось тут, щоб отримати з трійки 12, нам
 • 3:16 - 3:18
  треба помножити знаменник на 4.
 • 3:18 - 3:21
  А також помножити на 4 і чисельник.
 • 3:21 - 3:25
  Отримуємо 8.
 • 3:25 - 3:26
  Тепер, коли ми порівнюємо дроби,
 • 3:26 - 3:28
  все стає зовсім простим.
 • 3:28 - 3:33
  21/28 - це теж саме, що й 9/12,
 • 3:33 - 3:40
  а 6/9 - те ж саме, що й 8/12.
 • 3:40 - 3:44
  Тож, який з них є більшим?
 • 3:44 - 3:46
  Добре, наші дроби вже мають
  однакові знаменники
 • 3:46 - 3:50
  Зрозуміло, що 9/12 вочевидь більше,
  ніж 8/12.
 • 3:50 - 3:54
  9/12 більше, ніж 8/12.
 • 3:54 - 3:56
  Повернемося назад і констатуємо,
 • 3:56 - 4:00
  що, оскільки 9/12 - це те ж саме,
  що 21/28,
 • 4:00 - 4:05
  то можна стверджувати, що 21/28 напевно
  більше, ніж ....
 • 4:05 - 4:10
  8/12 - те ж саме, що й 6/9... напевно
  більше, ніж 6/9.
 • 4:10 - 4:12
  І все.
 • 4:12 - 4:13
  Другий спосіб робити це - нам
 • 4:13 - 4:15
  не обов'язково спрощувати це.
 • 4:15 - 4:17
  І давайте я просто покажу вам це.
 • 4:17 - 4:21
  Отже, якщо ми би робили це так...
  якщо б ми не догадалися
 • 4:21 - 4:25
  спочатку спростити наші дроби.
 • 4:25 - 4:27
  Спробую знайти колір, який я ще
  не використовував
 • 4:27 - 4:32
  21/28 і 6/9.
 • 4:32 - 4:35
  Треба знайти найменше спільне кратне
 • 4:35 - 4:38
  традиційним шляхом, без попереднього
  спрощення.
 • 4:38 - 4:40
  Як розкласти 28 на прості множники?
 • 4:40 - 4:43
  28 = 2 * 14.
 • 4:43 - 4:46
  А 14 = 2 * 7
 • 4:46 - 4:47
  Це розклад на прості множники.
 • 4:47 - 4:50
  9 розкладається на 3 * 3.
 • 4:50 - 4:53
  Тож, найменше спільне кратне 28 і 9
 • 4:53 - 4:57
  повинно складатися з 2, ще 2, 7, 3 і ще 3.
 • 4:57 - 5:00
  Або, по суті, це й буде 28 помножити на 9.
 • 5:00 - 5:04
  Отже, давайте тут помножимо 28 на 9.
 • 5:04 - 5:06
  Є пара способів, як це зробити.
 • 5:06 - 5:08
  Ви можете перемножити в умі 28 і 10,
 • 5:08 - 5:11
  отримати 280 і потім відняти 28 від 280.
 • 5:11 - 5:12
  Що ми отримаємо?
 • 5:12 - 5:14
  252.
 • 5:14 - 5:17
  Або ви можете перемножити числа
  звичайним способом,
 • 5:17 - 5:19
  якщо заплутались з цим.
 • 5:19 - 5:22
  9 * 8 = 72
 • 5:22 - 5:24
  9 * 2 = 18
 • 5:24 - 5:26
  18 + 7 = 25
 • 5:26 - 5:29
  Отже, ми отримали 252.
 • 5:29 - 5:32
  Тож, спільник знаменник тут повинен
 • 5:32 - 5:38
  дорівнювати 252.
 • 5:38 - 5:40
  Найменшому спільному кратному для 28 і 9.
 • 5:40 - 5:46
  Отже, щоб отримати 252 з 28, нам треба
  помножити на 9.
 • 5:46 - 5:49
  Нас треба помножити 28 на 9.
 • 5:49 - 5:51
  Тож, множимо 28 на 9.
 • 5:51 - 5:53
  Також ми повинні помножити на 9
  і чисельник.
 • 5:53 - 5:55
  Скільки буде, якщо 21 помножити на 9?
 • 5:55 - 5:57
  Простіше помножити в умі.
 • 5:57 - 5:59
  20 на 9 буде 180.
 • 5:59 - 6:01
  І ще 1 помножити на 9 буде 9.
 • 6:01 - 6:04
  Отримаємо 189.
 • 6:04 - 6:09
  Щоб з 9 отримати 252, нам треба 9
  помножити на 28.
 • 6:09 - 6:12
  І також треба буде помножити на 28
  чисельник,
 • 6:12 - 6:14
  бо значення дробу не повинно змінитися.
 • 6:14 - 6:19
  6 помножити на 28 буде...
  6 * 20 = 120.
 • 6:19 - 6:22
  6 * 8 = 48.
 • 6:22 - 6:24
  Отримуємо 168.
 • 6:24 - 6:26
  Я це запишу, просто щоб
 • 6:26 - 6:27
  впевнитися, що не помилився.
 • 6:27 - 6:36
  отже, 28 помножити на 6.
  8 * 6 = 48
 • 6:36 - 6:40
  2 * 6 = 12, плюс 4 буде 16.
 • 6:40 - 6:42
  Тож, правильно, 168.
 • 6:42 - 6:45
  Тепер ми маємо спільні знаменники.
 • 6:45 - 6:47
  Тепер нам треба лише порівняти чисельники.
 • 6:47 - 6:50
  189 вочевидь більше, ніж 168.
 • 6:50 - 6:56
  Тож, 189/252 більше, ніж 168/252.
 • 6:56 - 6:59
  Пам'ятаємо, що це те ж саме,
  що й 21/28,
 • 6:59 - 7:02
  тому що це те й саме, що й отут.
 • 7:02 - 7:04
  Те, що ліворуч, - це 21/28, і це
  більше, ніж те,
 • 7:04 - 7:08
  що праворуч, що насправді є 6/9.
Title:
Порівняння дробів 2
Description:

u2_l1_t5_we2 Порівняння дробів

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:08

Ukrainian subtitles

Revisions Compare revisions