Return to Video

Kesirleri Karşılaştırma 2

 • 0:02 - 0:07
  <, > ve = işaretlerini kullanarak,
 • 0:07 - 0:13
  21/28 ve 6/9 kesirlerini karşılaştıralım. Bunu birkaç yolla yapabiliriz.
 • 0:13 - 0:16
  Bunun en kolay yolu, paydaları ortaksa
 • 0:16 - 0:19
  paylarını karşılaştırmak olacaktır.
 • 0:19 - 0:23
  Maalesef bu soruda böyle bir durum yok.
 • 0:23 - 0:26
  Öyleyse biz, tüm paydaları aynı sayıya
 • 0:26 - 0:27
  eşitleyerek işlem yapabiliriz
 • 0:27 - 0:30
  ve böylece ortak paydalara bakmaksızın payları
 • 0:30 - 0:33
  karşılaştırabiliriz. Daha da basit olarak
 • 0:33 - 0:36
  sadeleştirebilir ve işlem yapabiliriz.
 • 0:36 - 0:45
  21/28, 7 ile sadeleşebilir.
 • 0:45 - 0:49
  Öyleyse hem payı, hem de paydayı 7'ye böleriz.
 • 0:49 - 0:57
  Önce 21'i, sonra 28'i böleriz.
 • 0:57 - 1:01
  7 ile bölerken eşitliği bozmadık,
 • 1:01 - 1:03
  çünkü 21/7=3 ve
 • 1:03 - 1:07
  28/7=4.
 • 1:07 - 1:13
  Öyleyse 21/28 = 3/4'tür.
 • 1:13 - 1:16
  Haydi 6/9'u da sadeleştirelim.
 • 1:16 - 1:18
  6 da 9 da 3'e bölünür.
 • 1:18 - 1:22
  Öyleyse hadi bölelim.
 • 1:22 - 1:27
  6/3=2
 • 1:27 - 1:31
  9/3=3
 • 1:31 - 1:35
  21/28=3/4
 • 1:35 - 1:42
  6/9=2/3
 • 1:42 - 1:46
  Artık 3/4 ve 2/3'ü karşılaştırabiliriz.
 • 1:46 - 1:52
  Bunu yapmanın yolu, elde ettiğimiz
 • 1:52 - 1:57
  bu küçük sayıları, başka sayılarla genişleterek
 • 1:57 - 2:00
  paydaları eşitlemek olacak.
 • 2:00 - 2:02
  Bunu yapmak için en uygun sayı,
 • 2:02 - 2:05
  paydaların EKOK'u,
 • 2:05 - 2:10
  yani 4 ile 3'ün EKOK'udur.
 • 2:10 - 2:14
  4 ve 3 aralarında asaldır. Bu yüzden EKOK'ları,
 • 2:14 - 2:18
  aynı zamanda kesirlerimizin paydası olacak olan 12'dir. Öyleyse
 • 2:20 - 2:22
  3/4 = x/12
 • 2:22 - 2:25
  2/3 = y/12
 • 2:25 - 2:29
  12'yi, basitçe 3 ve 4'ü çarparak elde ettik.
 • 2:29 - 2:31
  Bunu anlamanın başka bir yolu da şudur ki
 • 2:31 - 2:35
  4'ün asal çarpanlarına ayrılışı 2 çarpı 2'dir.
 • 2:35 - 2:39
  3'ün asal çarpanlarına ayrılışı ise, 3 zaten
 • 2:39 - 2:41
  asal sayı olduğundan 3'tür.
 • 2:41 - 2:47
  Bütün bu katları içeren en küçük sayı ise
 • 2:47 - 2:54
  2 çarpı 2 çarpı 3'tür, o da 12'dir.
 • 2:54 - 3:05
  EKOK'u bulduktan sonra yalnızca 12'ye eşitlemek kaldı.
 • 3:05 - 3:08
  4'ü 3 ile çarparak bu sayıyı elde ederiz.
 • 3:08 - 3:14
  Genişletirken payı da çarpmalıyız.
 • 3:14 - 3:16
  3 çarpı 3 eşittir 9'dur.
 • 3:16 - 3:18
  3'ü 12'ye eşitlemek için ise paydayı 4 ile çarparız.
 • 3:18 - 3:22
  Bu arada payı da 4 ile çarpmamız gerekir.
 • 3:22 - 3:26
  4x2=8
 • 3:26 - 3:34
  Yani 21/28 = 3/4 = 9/12
 • 3:34 - 3:41
  ve6/9 = 2/3 = 8/12.
 • 3:41 - 3:45
  Şimdi karşılaştırabiliriz. Çünkü paydalar eşit.
 • 3:45 - 3:49
  Öyleyse yapmamız gereken paylara bakmak.
 • 3:49 - 3:51
  Biliyoruz ki 9 büyüktür 8.
 • 3:51 - 4:11
  Öyleyse 21/28 > 6/9'dur.
 • 4:11 - 4:13
  İşte sonucu bulduk.
 • 4:13 - 4:15
  Şimdi diğer yola gelelim.
 • 4:15 - 4:18
  Bu yolu kullanmanızı çok da tavsiye etmem.
 • 4:18 - 4:32
  Çünkü yapacağımız, 21/28 ve 6/9'u sadeleştirmeyip
 • 4:32 - 4:39
  EKOK'larını almak.
 • 4:39 - 4:49
  28, asal çarpanlarına 2x2x7 şeklinde,
 • 4:49 - 4:51
  9 ise 3x3 şeklinde ayrılır.
 • 4:51 - 4:57
  Öyleyse bu iki sayının EKOK'u 2x2x3x3x7'yi içeren
 • 4:57 - 5:06
  en küçük sayıdır. Yani 252'dir.
 • 5:06 - 5:34
  Şimdi, paydaları 252 olacak şekilde genişletelim.
 • 5:34 - 5:45
  28 ile neyi çarpmalıyız ki 252 olsun?
 • 5:45 - 5:49
  Eğer 9 ile çarparsak olur.
 • 5:49 - 5:54
  Bu arada payı da genişletmemiz gerekiyor.
 • 5:54 - 6:04
  21x9=189
 • 6:04 - 6:08
  9'u 252 yapmak için ise,
 • 6:08 - 6:10
  28 ile çarpmamız gerekiyor.
 • 6:10 - 6:15
  Payı da 28 ile genişletecek olursak,
 • 6:15 - 6:24
  6x28=168 elde ederiz.
 • 6:24 - 6:45
  Şimdi paydaları eşit kesirlerimizin
 • 6:45 - 6:48
  paylarını karşılaştırabiliriz.
 • 6:48 - 6:55
  189>168 olduğuna göre
 • 6:55 -
  21/28, 6/9'dan büyüktür.
Title:
Kesirleri Karşılaştırma 2
Description:

Payda Eşitleme, Sadeleştirme ve Genişletme

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:08
brkytc.97 edited турски език subtitles for Comparing Fractions 2
brkytc.97 added a translation

Turkish subtitles

Revisions Compare revisions