Return to Video

Comparing Fractions 2

 • 0:00 - 0:01
  --
 • 0:01 - 0:03
  ใช้เครื่องหมายน้อยกว่า มากกว่า หรือเท่ากับ
 • 0:03 - 0:09
  เพื่อเปรียบเทียบเศษส่วนสองตัว, 21/28
  หรือ 21 ส่วน 28, หรือ 6/9
 • 0:09 - 0:11
  หรือ 6 ส่วน 9.
 • 0:11 - 0:13
  มีวิธีทำได้หลายวิธี.
 • 0:13 - 0:17
  วิธีที่ง่ายที่สุด คือดูว่าพวกมัน
  มีตัวส่วนเท่ากันหรือไม่
 • 0:17 - 0:18
  คุณก็แค่เปรียบเทียบตัวเศษได้.
 • 0:18 - 0:22
  โชคร้าย ที่เราไม่ได้มีตัวส่วนเท่ากัน.
 • 0:22 - 0:25
  สิ่งที่เราทำได้ คือ เราหาตัวส่วนร่วมกัน
 • 0:25 - 0:27
  ให้ทั้งสองตัว และแปลงเศษส่วนสองตัวนี้
 • 0:27 - 0:30
  ให้มีตัวส่วนเท่ากัน แล้ว
  เปรียบเทียบตัวเศษ.
 • 0:30 - 0:34
  หรือง่ายกว่านั้น คือเราทอนอย่างต่ำก่อน
  แล้วค่อยลองทำดู.
 • 0:34 - 0:35
 • 0:35 - 0:37
  ขอผมทำวิธีสุดท้าย เพราะ
 • 0:37 - 0:39
  ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป้นวิธีที่เร็วที่สุด
 • 0:39 - 0:45
  21/28-- คุณเห็นได้ว่าพวกมัน
  หารด้วย 7 ลงตัว.
 • 0:45 - 0:47
  ลองหารทั้งเศษ
 • 0:47 - 0:49
  และส่วนด้วย 7 กัน.
 • 0:49 - 0:51
  เราก็หาร 21 ด้วย 7 ได้.
 • 0:51 - 0:54
  และเราก็หารได้ -- ขอผมทำตัวเศษ --
 • 0:54 - 0:55
  และเราหารตัวส่วนด้วย 7 ได้.
 • 0:55 - 0:57
  เราก็ทำแบบเดียวกับตัวเศษได้.
 • 0:57 - 0:59
  และตัวส่วน เรา
 • 0:59 - 1:01
  จะไม่เปลี่ยนค่าเศษส่วน.
 • 1:01 - 1:06
  21 หาร 7 ได้ 3, และ 28 หาร 7 ได้ 4.
 • 1:06 - 1:10
  21/28 จึงเท่ากับ 3/8 พอดี.
 • 1:10 - 1:12
  3/4 คือรูปอย่างง่ายแล้ว.
 • 1:12 - 1:15
  ลองทำแบบเดียวกันกับ 6/9.
 • 1:15 - 1:18
  6 กับ 9 หารด้วย 3 ลงตัวทั้งคู่.
 • 1:18 - 1:19
  ลองหารทั้งสองตัวด้วย 3 เรา
 • 1:19 - 1:21
  จะได้ทอนเศษส่วนได้.
 • 1:21 - 1:24
  ลองหารทั้งสองตัวด้วย 3 กัน.
 • 1:24 - 1:30
  6 หาร 3 ได้ 2, และ 9 หาร 3 ได้ 3.
 • 1:30 - 1:33
  21/28 เท่ากับ 3/4.
 • 1:33 - 1:36
  พวกมันคือเศษส่วนเท่ากัน แค่
  เขียนคนละแบบ.
 • 1:36 - 1:38
  นี่คือรูปที่ทอนเป็นอย่างต่ำมากกว่า.
 • 1:38 - 1:42
  และ 6/9 เท่ากับ 2/3 พอดี.
 • 1:42 - 1:45
  และเราก็เปรียบเทียบ 3/4 กับ 2/3 ได้.
 • 1:45 - 1:49
  นี่ก็คือการเปรียบเทียบ 3/4 กับ 2/3.
 • 1:49 - 1:52
  และข้อดีของการทำแบบนี้ คือ
 • 1:52 - 1:56
  มันหาตัวส่วนร่วมได้ง่ายกว่า 28 กับ 9.
 • 1:56 - 1:59
  ไม่งั้นเราต้องคูณเลขเยอะๆ.
 • 1:59 - 2:01
  ตรงนี้ เราคูณเลขน้อยๆ.
 • 2:01 - 2:04
  ตัวส่วนร่วมของ 3/4 กับ 2/3
 • 2:04 - 2:09
  จะเท่ากับตัวคูณร่วมน้อยของ 4 กับ 3.
 • 2:09 - 2:14
  และ 4 กับ 3 ไม่มีตัวประกอบเฉพาะร่วมกัน.
 • 2:14 - 2:16
  ตัวคูณร่วมน้อยจึง
 • 2:16 - 2:17
  เท่ากับผลคูณทั้งสอง.
 • 2:17 - 2:21
  เราจึงเขียน 3/4 ได้เป็น
  อะไรสักอย่างส่วน 12.
 • 2:21 - 2:25
  และเราเขียน 2/3 ได้เป็น
  อะไรสักอย่างส่วน 12
 • 2:25 - 2:28
  และเราหา 12 ได้
  จากการคูณ 3 กับ 4.
 • 2:28 - 2:29
  พวกมันไม่มีตัวประกอบร่วม.
 • 2:29 - 2:32
  วิธีคิดอีกอย่างคือว่า มันคือ 4.
 • 2:32 - 2:34
  ถ้าคุณแยกตัวประกอบเฉพาะ ได้ 2 คูณ 2.
 • 2:34 - 2:37
  และ 3 -- มันเป็นจำนวนเฉพาะอยู่แล้ว.
 • 2:37 - 2:39
  คุณแยกตัวประกอบเฉพาะไม่ได้อีก.
 • 2:39 - 2:41
  สิ่งที่คุณอยากทำ คือคิดจำนวน
 • 2:41 - 2:44
  ที่มีตัวประกอบเฉพาะของ 4 กับ 3.
 • 2:44 - 2:47
  มันต้อง 2 หนึ่งตัว, 2 อีกตัว
  และ 3 หนึ่งตัว.
 • 2:47 - 2:50
  2 คูณ 2 คูณ 3 ได้ 12.
 • 2:50 - 2:51
  และไม่ว่าจะคิดแบบไหน
 • 2:51 - 2:53
  นั่นคือวิธีที่คุณได้ตัวคูณร่วมน้อย
 • 2:53 - 2:57
  หรือตัวส่วนร่วมของ 4 กับ 3.
 • 2:57 - 3:04
  แล้วจาก 4 ไป 12, คุณก็คูณด้วย 3.
 • 3:04 - 3:07
  เราจึงคูณตัวส่วนด้วย 3 เพื่อให้ได้ 12.
 • 3:07 - 3:11
  เราจึงต้องคูณตัวเศษด้วย 3.
 • 3:11 - 3:14
  3 คูณ 3 ก็ได้ 9.
 • 3:14 - 3:16
  ตรงนี้ เพื่อให้ได้จาก 3 เป็น 12
 • 3:16 - 3:18
  เราต้องคูณตัวส่วนด้วย 4.
 • 3:18 - 3:21
  เราจึงต้องคูณตัวเศษด้วย 4.
 • 3:21 - 3:25
  เราก็ได้ 8.
 • 3:25 - 3:26
  และตอนนี้ เวลาเปรียบเทียบเศษส่วน
 • 3:26 - 3:28
  มันก็ตรงไปตรงมา.
 • 3:28 - 3:33
  21/28 เท่ากับ 9/12 พอดี.
 • 3:33 - 3:40
  และ 6/9 เท่ากับ 8/12 พอดี.
 • 3:40 - 3:44
  อันไหนมีค่ามากกว่า?
 • 3:44 - 3:46
  ตอนนี้ เรามีตัวส่วนเท่ากันแล้ว.
 • 3:46 - 3:50
  เรามี 9/12 มากกว่า 8/12 ชัดเจน.
 • 3:50 - 3:54
  9/12 มากกว่า 8/12 ชัดเจน.
 • 3:54 - 3:56
  หรือถ้าคุณกลับไป แล้วสังเกตว่า
 • 3:56 - 4:00
  9/12 เท่ากับ 21/28 พอดี
 • 4:00 - 4:05
  เราบอกได้ว่า 21/28 มากกว่าแน่นอน
  -- และ 8/12
 • 4:05 - 4:10
  เท่ากับ 6/9 -- จึงมากกว่า 6/9 แน่นอน.
 • 4:10 - 4:12
  เสร็จแล้ว.
 • 4:12 - 4:13
  วิธีทำอีกอย่าง -- เรา
 • 4:13 - 4:15
  ไม่จำเป็นต้องทอนเป็นอย่างต่ำ.
 • 4:15 - 4:17
  ขอผมแสดงให้ดูเพื่อความสนุกนะ.
 • 4:17 - 4:21
  ถ้าเราทำ -- ถ้าเราไม่คิด
 • 4:21 - 4:25
  จะทอนจำนวนทั้งสองเป็นอย่างต่ำก่อน.
 • 4:25 - 4:27
  ผมพยายามหาสีที่ยังไม่ได้ใช้.
 • 4:27 - 4:32
  21/28 กับ 6/9.
 • 4:32 - 4:35
  เราก็หาตัวคูณร่วมน้อย
 • 4:35 - 4:38
  แบบดั้งเดิมโดยไม่ต้องจัดรูปก่อน.
 • 4:38 - 4:40
  แล้ว 28 แยกตัวประกอบเฉพาะได้อะไร?
 • 4:40 - 4:43
  มันเท่ากับ 2 คูณ 14.
 • 4:43 - 4:46
  และ 14 เท่ากับ 2 คูณ 7.
 • 4:46 - 4:47
  แยกตัวประกอบเฉพาะได้แล้ว.
 • 4:47 - 4:50
  การแยกตัวประกอบเฉพาะของ 9
  คือ 3 คูณ 3.
 • 4:50 - 4:53
  ตัวคูณร่วมน้อยของ 28 กับ 9
 • 4:53 - 4:57
  ต้องมี 2, 2, 7, 3 และ 3.
 • 4:57 - 5:00
  หรือที่สุดแล้ว มันจะเท่ากับ 28 คูณ 9.
 • 5:00 - 5:04
  ลองไปตรงนี้ คูณ 28 กับ 9.
 • 5:04 - 5:06
  มีวิธีทำได้หลายวิธี.
 • 5:06 - 5:08
  คุณก็คูณ 28 กับ 10 ในใจได้
 • 5:08 - 5:11
  เท่ากับ 280, แล้วลบ 28 จากนั้น
 • 5:11 - 5:12
  ได้อะไร?
 • 5:12 - 5:14
  252.
 • 5:14 - 5:17
  หรือจะคูณออกมาก็ได้ ถ้าคุณงง.
 • 5:17 - 5:19
  ลองทำวิธีที่สองกัน.
 • 5:19 - 5:22
  9 คูณ 8 ได้ 72.
 • 5:22 - 5:24
  9 คูณ 2 ได้ 18.
 • 5:24 - 5:26
  18 บวก 7 ได้ 25.
 • 5:26 - 5:29
  เราจึงได้ 252.
 • 5:29 - 5:32
  ผมจึงบอกว่าตัวส่วนร่วมตรงนี้
 • 5:32 - 5:38
  เท่ากับ 252.
 • 5:38 - 5:40
  ตัวคูณร่วมน้อยของ 28 กับ 9.
 • 5:40 - 5:46
  ทีนี้ จาก 28 เป็น 252, เราต้องคูณด้วย 9.
 • 5:46 - 5:49
  เราต้องคูณ 28 กับ 9.
 • 5:49 - 5:51
  เราก็คูณ 29 ด้วย 9.
 • 5:51 - 5:53
  เราก็ต้องคูณตัวเศษด้วย 9.
 • 5:53 - 5:55
  21 คูณ 9 ได้อะไร?
 • 5:55 - 5:57
  มันคิดในใจได้ง่าย.
 • 5:57 - 5:59
  20 คูณ 9 ได้ 180.
 • 5:59 - 6:01
  แล้ว 1 คูณ 9 ได้ 9.
 • 6:01 - 6:04
  นี่จึงเท่ากับ 189.
 • 6:04 - 6:09
  แล้วจาก 9 ไป 252, เราต้องคูณด้วย 28.
 • 6:09 - 6:12
  เราต้องคูณตัวเศษด้วย 28
 • 6:12 - 6:14
  ถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนค่าเศษส่วน.
 • 6:14 - 6:19
  6 คูณ 28 -- 6 คูณ 20 ได้ 120.
 • 6:19 - 6:22
  6 คูณ 8 ได้ 48.
 • 6:22 - 6:24
  เราจึงได้ 168.
 • 6:24 - 6:26
  ขอผมเขียนออกมา
 • 6:26 - 6:27
  จะได้ไม่มีอะไรผิดพลาด.
 • 6:27 - 6:36
  28 คูณ 6 -- 8 คูณ 6 ได้ 48.
 • 6:36 - 6:40
  2 คูณ 6 ได้ 12, บวก 4 ได้ 16.
 • 6:40 - 6:42
  ใช่แล้ว 168.
 • 6:42 - 6:45
  ตอนนี้เรามีตัวส่วนร่วมแล้ว.
 • 6:45 - 6:47
  เราจึงเปรียบเทียบตัวเศษได้.
 • 6:47 - 6:50
  189 มากกว่า 168 แน่นอน.
 • 6:50 - 6:56
  189/252 จึงมากกว่า 168/252.
 • 6:56 - 6:59
  นั่นก็เหมือนกับบอกว่า 21/28
 • 6:59 - 7:02
  เพราะมันคืออันนี้ตรงนี้.
 • 7:02 - 7:04
  ทางซ้ายคือ 21/28, นั้นมากกว่า
 • 7:04 - 7:08
  ทางขวา คือ 6/9 จริงๆ.
Title:
Comparing Fractions 2
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:08

Thai subtitles

Incomplete

Revisions