Return to Video

Comparing Fractions 2

 • 0:02 - 0:07
  Употребите < , > , = да упоредите два разломка 21/28
 • 0:07 - 0:13
  и 6/9. Дакле, постоји гомила начина да урадите то.
 • 0:13 - 0:16
  Најлакши начин је када они имају исти
 • 0:16 - 0:19
  именилац, онда можемо да упоредимо бројиоце.
 • 0:19 - 0:23
  Нажалост, немамо исте имениоце.
 • 0:23 - 0:26
  Тако да би могли да урадимо ако би нашли заједничке имениоце
 • 0:26 - 0:27
  за оба разломка и пребацимо оба разломка
 • 0:27 - 0:30
  да имају заједничке имениоце и упоредимо
 • 0:30 - 0:33
  бројиоце.Или, још једноставније, можемо да
 • 0:33 - 0:36
  их упростимо прво и онда покушамо то да урадимо.
 • 0:36 - 0:45
  Дакле, 21/28, они су оба дељиви са 7.
 • 0:45 - 0:49
  Поделимо бројилац и делилац са 7
 • 0:49 - 0:57
  21 подељено са 7 и 28 подељено са 7.
 • 0:57 - 1:01
  Пошто делимо оба са 7, не мењамо
 • 1:01 - 1:03
  вредност разломка 21 : 7 = 3
 • 1:03 - 1:07
  28 : 7 = 4.
 • 1:07 - 1:13
  Значи 21/28 = 3/4
 • 1:13 - 1:16
  Хајде да урадимо исту ствар са 6/9
 • 1:16 - 1:18
  6 и 9 су оба дељиви са 3
 • 1:18 - 1:22
  Па хајде да поделимо оба и 6 и 9 са 3
 • 1:22 - 1:27
  6 ÷ 3 = 2
 • 1:27 - 1:31
  9 ÷ 3 = 3
 • 1:31 - 1:35
  21/28 = 3/4
 • 1:35 - 1:42
  6/9 = 2/3
 • 1:42 - 1:46
  Значи, ми заправо поредимо 3/4 и 2/3.
 • 1:46 - 1:52
  Права добит од овога што смо урадили је да нам је лакше да пронађемо
 • 1:52 - 1:57
  заједничке имениоце за ово него за 28 и 9
 • 1:57 - 2:00
  што би значило да морамо да множимо са великим бројевима.
 • 2:00 - 2:02
  Овде имамо мање бројеве.
 • 2:02 - 2:05
  Заједнички именилац за 3/4 и 2/3 је НЗС
 • 2:05 - 2:10
  за 4 и 3.
 • 2:10 - 2:14
  4 и 3 не деле било које просте чиниоце један са другим
 • 2:14 - 2:18
  тако да је НЗС за 4 и 3 производ два броја.
 • 2:20 - 2:22
  3/4 = /12
 • 2:22 - 2:25
  2/3 = /12
 • 2:25 - 2:29
  Добио сам 12 множећи 3 и 4 пошто немају
 • 2:29 - 2:31
  заједничке чиниоце.Други начин размишљања је
 • 2:31 - 2:35
  прости чиниоци за 4 = 2х2
 • 2:35 - 2:39
  3 је већ прост број, тако да је прост чинилац
 • 2:39 - 2:41
  од 3, 3.
 • 2:41 - 2:47
  Број који има све просте чиниоце за 4 и 3 је 2,2 и 3
 • 2:47 - 2:54
  2х2х3 = 12. То је како смо добили НЗС.
 • 2:54 - 3:05
  Да би дошли од 4 до 12, треба да помножите са 3.
 • 3:05 - 3:08
  Множимо именилац са 3 да би добили 12.
 • 3:08 - 3:14
  Морамо да помножимо и бројилац са 3
 • 3:14 - 3:16
  3 x 3 = 9
 • 3:16 - 3:18
  Да би дошли од 3 до 12, множимо именилац са 4.
 • 3:18 - 3:22
  Такође, морамо да помножимо и бројилац са 4
 • 3:22 - 3:26
  4 x 2 = 8
 • 3:26 - 3:34
  21/28 = 3/4 = 9/12
 • 3:34 - 3:41
  6/9 = 2/3 = 8/12
 • 3:41 - 3:45
  Који од ових је већи разломак ?
 • 3:45 - 3:49
  Пошто имамо исти именилац, треба да
 • 3:49 - 3:51
  погледамо бројиоце. Знамо да је 9 > 8.
 • 3:51 - 4:11
  Значи, 21/28 > 6/9
 • 4:11 - 4:13
  И урадили смо.
 • 4:13 - 4:15
  Други начин да урадимо је
 • 4:15 - 4:18
  да не морамо да упростимо. Само се забављамо.
 • 4:18 - 4:32
  Да нисмо упростили 21/28 и 6/9
 • 4:32 - 4:39
  НЗС за 28 и 9
 • 4:39 - 4:49
  Прости чиниоци за 28 = 2х2х7
 • 4:49 - 4:51
  Прости чиниоци за 9 = 3х3
 • 4:51 - 4:57
  НЗС за 28 и 9 мора да садржи 2х2х3х3х7
 • 4:57 - 5:06
  што је у суштини 28х9 = 252
 • 5:06 - 5:34
  Заједнички именилац ће бити 252
 • 5:34 - 5:45
  Да би стигли од 28 до 252 морамо да
 • 5:45 - 5:49
  множимо 28 са 9 ; 28 х 9
 • 5:49 - 5:54
  Значи, такође морамо да помножимо и бројилац са 9
 • 5:54 - 6:04
  21x9 = 189
 • 6:04 - 6:08
  Да би стигли од 9 до 252
 • 6:08 - 6:10
  треба да множимо са 28.
 • 6:10 - 6:15
  Дакле, морамо да помножимо и бројилац са 28.
 • 6:15 - 6:24
  Па је 6х28 = 168
 • 6:24 - 6:45
  Сада имамо заједнички именилац овде
 • 6:45 - 6:48
  и можемо да упоредимо бројиоце.
 • 6:48 - 6:55
  189 > 168
 • 6:55 - 7:00
  Значи, 21/28 > 6/9.
Title:
Comparing Fractions 2
Description:

u2_l1_t5_we2 Comparing Fractions

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:08

Serbian subtitles

Revisions Compare revisions