Return to Video

Porównywanie ułamków część 2

 • 0:02 - 0:07
  Użyj >,< lub = aby porównać dwa ułamki: 21/28
 • 0:07 - 0:13
  i 6/9. To zadanie można rozwiązać na kilka sposobów.
 • 0:13 - 0:16
  Najłatwiej jest sprowadzić je do wspólnego
 • 0:16 - 0:19
  mianownika, a wtedy wystarczy porównać liczniki.
 • 0:19 - 0:23
  Te dwa ułamki mają różne mianowniki.
 • 0:23 - 0:26
  Możemy znaleźć wspólny mianownik
 • 0:26 - 0:27
  dla obu ułamków i przekształcić je
 • 0:27 - 0:30
  tak, by miały ten sam mianownik, a następnie porównać
 • 0:30 - 0:33
  liczniki. Jeszcze prościej, możemy
 • 0:33 - 0:36
  najpierw je uprościć a potem szukać wspólnego mianownika.
 • 0:36 - 0:45
  Zacznijmy od 21/28, licznik i mianownik dzielą się przez 7.
 • 0:45 - 0:49
  Podzielimy więc licznik i mianownik przez 7.
 • 0:49 - 0:57
  21 dzielone przez 7 i 28 dzielone przez 7.
 • 0:57 - 1:01
  Ponieważ dzielimy i licznik i mianownik przez 7, nie zmieniamy
 • 1:01 - 1:03
  wartości ułamka. 21 podzielić przez 7 równa się 3,
 • 1:03 - 1:07
  28 podzielić przez 7 równa się 4.
 • 1:07 - 1:13
  A zatem 21/28 - 3/4.
 • 1:13 - 1:16
  Teraz zrobimy to samo z 6/9.
 • 1:16 - 1:18
  I 6 i 9 dzielą się przez 3.
 • 1:18 - 1:22
  Podzielmy obie liczby, 6 i 9, przez 3.
 • 1:22 - 1:27
  Sześć podzielić na 3 równa się 2.
 • 1:27 - 1:31
  Dziewięć podzielić na 3 równa się 3.
 • 1:31 - 1:35
  A zatem, 21/28 = 3/4.
 • 1:35 - 1:42
  A 6/9 = 2/3.
 • 1:42 - 1:46
  Teraz musimy porównać 3/4 i 2/3.
 • 1:46 - 1:52
  Zysk z uproszczenia ułamków polega na tym, że łatwiej jest
 • 1:52 - 1:57
  znaleźć wspólny mianownik dla 3 i 4 niż dla 28 i 9,
 • 1:57 - 2:00
  bo w tym drugim przypadku trzeba mnożyć duże liczby.
 • 2:00 - 2:02
  A tu mamy tylko 3 i 4.
 • 2:02 - 2:05
  Najmniejszy wspólny mianownik dla 3/4 i 2/3 równa się najmniejszej wspólnej wielokrotności (NWW)
 • 2:05 - 2:10
  dla 4 i 3.
 • 2:10 - 2:14
  Czwórka i trójka nie mają wspólnych czynników w rozkładzie na czynniki pierwsze,
 • 2:14 - 2:18
  więc ich NWW jest po prostu iloczynem 3 i 4, 3 razy 4 równa się 12.
 • 2:20 - 2:22
  Zapiszmy teraz 3/4 jako ułamek o mianowniku 12. 3/4 = /12.
 • 2:22 - 2:25
  I to samo dla 2/3. 2/3 = /12.
 • 2:25 - 2:29
  12 otrzymaliśmy mnożąc przez siebie 3 i 4, dlatego że nie mają
 • 2:29 - 2:31
  one wspólnych czynników w rozkładzie na czynniki pierwsze.
 • 2:31 - 2:35
  Inaczej, rozkład 4 na czynniki pierwsze to 4 = 2 razy 2.
 • 2:35 - 2:39
  A 3 jest liczną pierwszą, więc rozkład 3
 • 2:39 - 2:41
  to po prostu 3.
 • 2:41 - 2:47
  Liczba, która zawiera wszystkie czynniki pierwsze rozkładu 4 i 3 równa się 2 razy 2 razy 3.
 • 2:47 - 2:54
  2 razy 2 razy 3 równa się 12. W ten sposób wyliczyliśmy najmniejsza wspólną wielokrotność.
 • 2:54 - 3:05
  Aby rozszerzyć 4 do 12, trzeba 4 pomnożyć przez 3.
 • 3:05 - 3:08
  Mnożymy mianownik przez 3, aby dostać 12.
 • 3:08 - 3:14
  Musimy także pomnożyć licznik przez 3.
 • 3:14 - 3:16
  3 razy 3 równa się 9.
 • 3:16 - 3:18
  Aby rozszerzyć 3 do 12, mnożymy mianownik przez 4.
 • 3:18 - 3:22
  Musimy także pomnożyć licznik przez 4.
 • 3:22 - 3:26
  4 razy 2 równa się 8.
 • 3:26 - 3:34
  A zatem 21/28 = 3/4 = 91/2.
 • 3:34 - 3:41
  A 6/9 = 2/3 = 8/12.
 • 3:41 - 3:45
  Który z tych dwóch ułamków jest większy?
 • 3:45 - 3:49
  Ponieważ oba mają ten sam mianownik, większy jest ten ułamek, którego
 • 3:49 - 3:51
  licznik jest większy. Wiemy, że 9 jest większe od 8.
 • 3:51 - 4:11
  A więc 21/28 > 6/9.
 • 4:11 - 4:13
  I zadanie zrobione.
 • 4:13 - 4:15
  Można to rozwiązać inaczej,
 • 4:15 - 4:18
  po prostu nie upraszczając ułamków. Spróbujmy to tak zrobić, dla samej przyjemności.
 • 4:18 - 4:32
  Bez upraszczania mamy 21/28 i 6/9.
 • 4:32 - 4:39
  Ile wynosi najmniejsza wspólna wielokrotność 28 i 9?
 • 4:39 - 4:49
  Rozkład na czynniki pierwsze 28 równa się 2 razy 2 razy 7.
 • 4:49 - 4:51
  Rozkład na czynniki pierwsze 9 równa się 3 razy 3.
 • 4:51 - 4:57
  NWW z 28 i 9 musi zawierać 2 razy 2 razy 3 razy 3 razy 7,
 • 4:57 - 5:06
  czyli to samo co 28 razy 9, a to się równa 252.
 • 5:06 - 5:34
  Wspólny mianownik jest równy 252.
 • 5:34 - 5:45
  Aby rozszerzyć 28 do 252, musieliśmy pomnożyć
 • 5:45 - 5:49
  mianownik przez 9, 28 razy 9 równa się 252.
 • 5:49 - 5:54
  Musimy więc także pomnożyć licznik przez 9.
 • 5:54 - 6:04
  21 razy 9 równa się 189.
 • 6:04 - 6:08
  Aby rozszerzyć 9 do 252
 • 6:08 - 6:10
  pomnożyliśmy mianownik przez 28.
 • 6:10 - 6:15
  A więc musimy także pomnożyć licznik przez 28.
 • 6:15 - 6:24
  A 6 razy 28 równa się 168.
 • 6:24 - 6:45
  Mamy więc wspólny mianownik
 • 6:45 - 6:48
  i możemy porównać liczniki.
 • 6:48 - 6:55
  Wiemy, że 189 > 168.
 • 6:55 -
  A więc 21/28 > 6/9.
Title:
Porównywanie ułamków część 2
Description:

u2_l1_t5_we2 Comparing Fractions

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:08
Lech Mankiewicz added a translation

Polish subtitles

Revisions