Return to Video

Breuken vergelijken 2

 • 0:02 - 0:07
  Gebruik <, >, = 0m de breuken 21/28
 • 0:07 - 0:13
  en 6/9 te vergelijken. We kunnen dit op verschillende manieren doen.
 • 0:13 - 0:16
  Het makkelijkste is als ze dezelfde
 • 0:16 - 0:19
  noemer hebben, dan kunnen we de tellers vergelijken.
 • 0:19 - 0:23
  Helaas hebben we niet dezelfde noemers
 • 0:23 - 0:26
  Wat we kunnen doen, we kunnen overeenkomstige noemers zoeken
 • 0:26 - 0:27
  voor beide breuken en beide breuken converteren
 • 0:27 - 0:30
  zodat we dezelfde noemers hebben en de
 • 0:30 - 0:33
  tellers vergelijken. Of nog eenvoudiger, we kunnen
 • 0:33 - 0:36
  ze vereenvoudigen en het dan proberen.
 • 0:36 - 0:45
  Zo, 21/28, ze zijn beide deelbar door 7.
 • 0:45 - 0:49
  laten we de teller en de noemer door 7 delen
 • 0:49 - 0:57
  21 delen door 7 en 28 delen door 7.
 • 0:57 - 1:01
  aangezien we ze beide door 7 delen, veranderen we niet
 • 1:01 - 1:03
  de waarde van de breuk 21 ÷ 7=3
 • 1:03 - 1:07
  28÷7=4.
 • 1:07 - 1:13
  Dus 21/8=3/4
 • 1:13 - 1:16
  Laten we hetzelfde doen voor 6/9
 • 1:16 - 1:18
  6 en 9 zijn beide deelbaar door 3
 • 1:18 - 1:22
  Dus laten we 6 en 9 beide delen door 3
 • 1:22 - 1:27
  6÷3=2
 • 1:27 - 1:31
  9÷3=3
 • 1:31 - 1:35
  21/28=3/4
 • 1:35 - 1:42
  6/9=2/3
 • 1:42 - 1:46
  Dus kunnen we 3/4 en 2/3 met elkaar vergelijken
 • 1:46 - 1:52
  Het voordeel om het zo te doen, het is nu makkelijker om
 • 1:52 - 1:57
  gezamenlijke noemers te vinden dan voor 28 en 9
 • 1:57 - 2:00
  waarvoor we grote getallen moesten vermenigvuldigen
 • 2:00 - 2:02
  Nu hebben we kleinere getallen.
 • 2:02 - 2:05
  De gemeenschappelijke noemer van 3/4 en 2/3 is de kleinste gemene deler
 • 2:05 - 2:10
  van 4 en 3.
 • 2:10 - 2:14
  4 en 3 delen geen priemfactoren
 • 2:14 - 2:18
  dus de kleinste gemene deler van 4 en 3 is het product van de twee getallen
 • 2:20 - 2:22
  3/4 = /12
 • 2:22 - 2:25
  2/3=/12
 • 2:25 - 2:29
  Ik kreeg 12 door 3 en 4 te vermenigvuldigen omdat ze geen
 • 2:29 - 2:31
  gemeenschappelijke factoren hebben. Een andere manier om te denken is
 • 2:31 - 2:35
  priemontbinding van 4 = 2x2
 • 2:35 - 2:39
  3 is al een priemgetal, dus priemontbinding
 • 2:39 - 2:41
  van 3 is 3.
 • 2:41 - 2:47
  Het getal dat alle priemfactoren heeft van 4 en 3 is 2,2 en 3
 • 2:47 - 2:54
  2x2x3=12. Dit is hoe we de kleinste gemene deler krijgen
 • 2:54 - 3:05
  om van 4 naar 12 te gaan, moet je met 3 vermenigvuldigen
 • 3:05 - 3:08
  We vermenigvuldigen noemer met 3 om 12 te krijgen
 • 3:08 - 3:14
  We moeten de teller met 3 vermenigvuldigen
 • 3:14 - 3:16
  3x3=9
 • 3:16 - 3:18
  Om van 3 naar 12 te gaan, vermenigvuldigen we de noemer met 4
 • 3:18 - 3:22
  We moeten ook de teller met 4 vermenigvuldigen
 • 3:22 - 3:26
  4x2=8
 • 3:26 - 3:34
  21/28=3/4=9/12
 • 3:34 - 3:41
  6/9=2/3=8/12
 • 3:41 - 3:45
  Welke van deze is de grootste breuk
 • 3:45 - 3:49
  Aangezien we een gemeenschappelijke noemer hebben, moeten we
 • 3:49 - 3:51
  naar de teller kijken. We weten dat 9>8
 • 3:51 - 4:11
  Dus, 21/28>6/9
 • 4:11 - 4:13
  And we zijn klaar.
 • 4:13 - 4:15
  Een andere manier om dit te doen is
 • 4:15 - 4:18
  om het niet te simplificeren. Laten we het voor de lol doen
 • 4:18 - 4:32
  Als we het niet simplificeren 21/28 en 6/9
 • 4:32 - 4:39
  kleinste gemeenschappelijke deler van 28 en 9
 • 4:39 - 4:49
  priemontbinding van 28 = 2x2x7
 • 4:49 - 4:51
  priemontbinding van 9 = 3x3
 • 4:51 - 4:57
  De kleinst gemeenschappelijke deler van 28 en 9 moet 2x2x3x3x7 bevatten
 • 4:57 - 5:06
  Wat gelijk staat aan 28x9 = 252
 • 5:06 - 5:34
  De gemeenschappelijke noemer wordt 252
 • 5:34 - 5:45
  Om van 28 naar 252 te komen moeten we
 • 5:45 - 5:49
  28 vermenigvuldigen met 9 ; 28 x 9
 • 5:49 - 5:54
  Dus moeten we ook de teller met 9 vermenigvuldigen
 • 5:54 - 6:04
  21x9 = 189
 • 6:04 - 6:08
  Om van 9 naar 252 te komen
 • 6:08 - 6:10
  moeten we met 28 vermenigvuldigen.
 • 6:10 - 6:15
  Dus moeten we de teller met 28 vermenigvuldigen
 • 6:15 - 6:24
  6x28 = 168
 • 6:24 - 6:45
  Dus nu hebben we een gemeenschappelijke deler
 • 6:45 - 6:48
  en kunnen we de tellers vergelijken.
 • 6:48 - 6:55
  189 > 168
 • 6:55 -
  Dus 21/28>6/9
Title:
Breuken vergelijken 2
Description:

u2_l1_t5_we2 Breuken vergelijken

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:08
dvanderlubbe added a translation

Dutch subtitles

Revisions