Return to Video

Sammenligne brøker 2

 • 0:02 - 0:07
  Bruk <, >, = for å sammenligne
  de to brøkene 21/28 og 6/9.
 • 0:07 - 0:13
  Det er mange måter å gjøre dette på.
 • 0:13 - 0:16
  Den enkleste måten er å finne
 • 0:16 - 0:19
  en fellesnevner, slik at vi kan
  sammenligne nevnerne.
 • 0:19 - 0:23
  Dessverre så har vi ikke samme nevnere,
 • 0:23 - 0:26
  så vi kan finne fellesnevnerne
 • 0:26 - 0:27
  i begge brøkene og omgjøre dem
 • 0:27 - 0:30
  til å ha fellesnevner og deretter
 • 0:30 - 0:33
  sammenligne nevnerne.
  Eller vi kan gjøre det enklere
 • 0:33 - 0:36
  og løse dem opp og deretter gjøre det.
 • 0:36 - 0:45
  21/28 kan begge deles med 7.
 • 0:45 - 0:49
  La oss dele teller og nevner med 7.
 • 0:49 - 0:57
  21 delt på 7 og 28 delt på 7.
 • 0:57 - 1:01
  Siden vi deler begge på 7,
  endrer vi ikke
 • 1:01 - 1:03
  verdien på brøken 21 ÷ 7 = 3
 • 1:03 - 1:07
  28 ÷ 7 = 4
 • 1:07 - 1:13
  Så 21/28 =3/4.
 • 1:13 - 1:16
  La oss gjøre det samme med 6/9.
 • 1:16 - 1:18
  6 og 9 kan begge deles på 3.
 • 1:18 - 1:22
  Så la oss dele både 6 og 9 med 3.
 • 1:22 - 1:27
  6 ÷ 3 = 2
 • 1:27 - 1:31
  9 ÷ 3 = 3
 • 1:31 - 1:35
  21/28 = 3/4
 • 1:35 - 1:42
  6/9 = 2/3
 • 1:42 - 1:46
  Vi kan sammenligne 3/4 og 2/3.
 • 1:46 - 1:52
  Fordelen med å gjøre dette
  er at det blir enklere å finne
 • 1:52 - 1:57
  fellesnevnere for dette
  tallet enn 28 og 9,
 • 1:57 - 2:00
  som vil si at vi må
  multiplisere større tall.
 • 2:00 - 2:02
  Her har vi mindre tall.
 • 2:02 - 2:05
  Fellesnevneren i 3/4 og 2/3
  er primfaktoren
 • 2:05 - 2:10
  av 4 og 3.
 • 2:10 - 2:14
  4 og 3 deler ingen
  primfaktor med hverandre.
 • 2:14 - 2:18
  Primfaktoren av 4 og 3
  er produktet av de to tallene
 • 2:20 - 2:22
  3/4 =/12
 • 2:22 - 2:25
  2/3 =/12
 • 2:25 - 2:29
  Jeg fikk 12 ved å multiplisere
  3 og 4 siden de har ingen
 • 2:29 - 2:31
  felles faktorer.
  En annen måte å gjøre det på
 • 2:31 - 2:35
  er å finne primfaktoren av 4 = 2x2.
 • 2:35 - 2:39
  3 er allerede et primtall,
  så primfaktoren
 • 2:39 - 2:41
  av 3 er 3.
 • 2:41 - 2:47
  Tallet som har alle primfaktorene
  av 4 og 3 er 2, 2 og 3.
 • 2:47 - 2:54
  2x2x3 = 12. Slik får vi primfaktoren
 • 2:54 - 3:05
  til å gå fra 4 til 12,
  du må multiplisere 3.
 • 3:05 - 3:08
  Vi multipliserer nevneren
  med 3 for å få 12.
 • 3:08 - 3:14
  Vi må multiplisere telleren med 3.
 • 3:14 - 3:16
  3x3 = 9
 • 3:16 - 3:18
  For å gå fra 3 til 12,
  må vi multiplisere nevneren med 4.
 • 3:18 - 3:22
  Vi må også multiplisere telleren med 4.
 • 3:22 - 3:26
  4x2 =8
 • 3:26 - 3:34
  21/28 =3/4 = 9/12
 • 3:34 - 3:41
  6/9 = 2/3 = 8/12
 • 3:41 - 3:45
  Alle disse er en større brøk.
 • 3:45 - 3:49
  Siden vi har en fellesnevner
 • 3:49 - 3:51
  må vi se på telleren.
  Vi vet at 9 > 8.
 • 3:51 - 4:11
  21/28 < 6/9
 • 4:11 - 4:13
  Da er vi ferdige.
 • 4:13 - 4:15
  En annen måte å gjøre det på
 • 4:15 - 4:18
  er ikke å løse dem opp,
  men å gjøre det for gøy.
 • 4:18 - 4:32
  Om vi ikke løste opp 21/28 og 6/9,
 • 4:32 - 4:39
  er primfaktoren av 28 og 9,
 • 4:39 - 4:49
  primfaktoren av 28 = 2x2x8.
 • 4:49 - 4:51
  Primfaktoren av 9 = 3x3.
 • 4:51 - 4:57
  Primfaktoren av 28 og 9
  må inneholde 2x2x3x3x7,
 • 4:57 - 5:06
  noe som er 28x9 = 252.
 • 5:06 - 5:34
  Fellesnevneren må være 252.
 • 5:34 - 5:45
  For å gå fra 28 til 252 må vi
 • 5:45 - 5:49
  multiplisere 28 med 9, 28x9.
 • 5:49 - 5:54
  Vi må også multiplisere telleren med 9.
 • 5:54 - 6:04
  21x9 =189
 • 6:04 - 6:08
  For å gå fra 9 til 252
 • 6:08 - 6:10
  må vi multiplisere med 28.
 • 6:10 - 6:15
  Vi må multiplisere nevneren med 28.
 • 6:15 - 6:24
  6x28 =168
 • 6:24 - 6:45
  Vi har en fellesnevner her,
 • 6:45 - 6:48
  og vi kan sammenligne telleren.
 • 6:48 - 6:55
  189 > 168
Title:
Sammenligne brøker 2
Description:

u2_l1_t5_we2 Sammenligne brøker

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:08

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions