Return to Video

Comparing Fractions 2

 • 0:02 - 0:07
  Gunakan tatatanda <, >, atau = untuk membandingkan pecahan 21/28
 • 0:07 - 0:13
  dan 6/9. Jadi ada beberapa cara untuk selesaikan soalan ini.
 • 0:13 - 0:16
  Cara paling mudah ialah jika mereka mempunyai
 • 0:16 - 0:19
  penyebut yang sama, kita boleh bandingkan pengangka nya.
 • 0:19 - 0:22
  Namun begitu, kita tidak ada penyebut yang sama.
 • 0:22 - 0:25
  Jadi apa yang kita boleh buat ialah cari penyebut sepunya
 • 0:25 - 0:27
  untuk kedua-dua pecahan dan tukarkan nya
 • 0:27 - 0:29
  supaya mereka mempunyai penyebut sepunya dan bandingkan
 • 0:29 - 0:32
  pengangka nya. Ataupun, kita boleh
 • 0:32 - 0:35
  permudahkan pecahan ini dan cuba lakukan cara itu.
 • 0:35 - 0:45
  Jadi, 21/28, keduanya boleh dibahagikan dengan 7.
 • 0:45 - 0:48
  Mari kita bahagikan pengangka dan penyebut dengan 7.
 • 0:48 - 0:57
  21 bahagi 7 dan 28 bahagi 7.
 • 0:57 - 1:00
  Memandangkan kita bahagikan keduanya dengan 7, kita
 • 1:00 - 1:03
  tidak menukar nilai pecahan, 21 ÷ 7 = 3,
 • 1:03 - 1:06
  28 ÷ 7 = 4.
 • 1:06 - 1:13
  Jadi 21/28 = 3/4.
 • 1:13 - 1:15
  Mari kita buat cara yang sama untuk 6/9.
 • 1:15 - 1:18
  6 dan 9 boleh dibahagikan dengan 3.
 • 1:18 - 1:21
  Jadi mari bahagikan 6 dan 9 dengan 3.
 • 1:21 - 1:27
  6 ÷ 3 = 2
 • 1:27 - 1:31
  9 ÷ 3 = 3
 • 1:31 - 1:34
  21/28 = 3/4
 • 1:34 - 1:41
  6/9 = 2/3
 • 1:41 - 1:45
  Maka, kita boleh bandingkan 3/4 dan 2/3.
 • 1:45 - 1:52
  Apa yang menguntungkan tentang cara ini ialah, ianya mudah
 • 1:52 - 1:56
  untuk mencari penyebut sepunya untuk ini berbanding 28 dan 9,
 • 1:56 - 1:59
  yang bermaksud kita perlu darab dengan nombor yang lebih besar.
 • 1:59 - 2:01
  Di sini kita ada nombor yang bernilai kecil.
 • 2:01 - 2:04
  Penyebut sepunya untuk 3/4 dan 2/3 ialah gandaan sepunya
 • 2:04 - 2:09
  terkecil 4 dan 3.
 • 2:09 - 2:13
  4 dan 3 tidak berkongsi apa-apa faktor perdana di antaranya,
 • 2:13 - 2:17
  maka, gandaan sepunya terkecil 4 dan 3 ialah produk 2 nombor.
 • 2:19 - 2:22
  3/4 = sesuatu/12
 • 2:22 - 2:25
  2/3 = sesuatu/12
 • 2:25 - 2:28
  Saya dapat nilai 12 dengan mendarabkan 3 dan 4 kerana
 • 2:28 - 2:31
  mereka tidak mempunyai faktor sepunya. Cara lain untuk fikirkannya
 • 2:31 - 2:35
  ialah pemfaktoran perdana untuk 4 ialah 2 darab 2.
 • 2:35 - 2:38
  3 adalah nombor perdana, jadi pemfaktoran perdana
 • 2:38 - 2:41
  untuk 3 ialah 3.
 • 2:41 - 2:47
  Nombor yang mempunyai kesemua faktor perdana untuk 4 dan 3 ialah 2, 2 dan 3.
 • 2:47 - 2:53
  2x2x3 = 12.Inilah bagaimana kita dapatkan gandaan sepunya terkecil.
  43
  00:02:53,533 --> 00:03:04,600
  Untuk pergi dari 4 ke 12, anda perlu darabkan dengan 3.
 • 2:53 - 3:04
  Kita darabkan penyebut dengan 3 untuk dapatkan 12.
 • 3:04 - 3:07
  Dan kita perlu darabkan pengangka dengan 3.
 • 3:07 - 3:14
  3 x 3 = 9.
 • 3:14 - 3:16
  Untuk pergi dari 3 ke 12, kita darabkan penyebut dengan 4.
 • 3:16 - 3:18
  Dan kita juga perlu darabkan pengangka dengan 4.
 • 3:18 - 3:21
  4 x 2 = 8.
 • 3:21 - 3:25
  21/28 = 3/4 = 9/12.
 • 3:25 - 3:34
  6/9 = 2/3 = 8/12.
 • 3:34 - 3:40
  Yang manakah antara ini merupakan pecahan yang lebih besar.
 • 3:40 - 3:44
  Memandangkan kita ada penyebut yang sama, kita perlu
 • 3:44 - 3:48
  lihat kepada pengangka. Kita tahu yang 9 > 8.
 • 3:48 - 3:51
  Jadi, 21/28 > 6/9
 • 3:51 - 4:11
  Dan kita sudah selesai.
 • 4:11 - 4:13
  Cara lain untuk lakukannya ialah
 • 4:13 - 4:15
  kita tidak perlu permudahkannya. Mari kita cuba buat.
 • 4:15 - 4:17
  Jika kita tidak mudahkan 21/28 dan 6/9,
 • 4:17 - 4:32
  gandaan sepunya untuk 28 dan 9 ialah...
 • 4:32 - 4:39
  mmm..pemfaktoran perdana untuk 28 = 2x2x7
 • 4:39 - 4:48
  Pemfaktoran perdana untuk 9 = 3x3.
 • 4:48 - 4:51
  Gandaan sepunya terkecil untuk 28 dan 9 perlu mempunyai 2x2x3x3x7,
 • 4:51 - 4:57
  iaitu sama dengan 28x9 = 252.
 • 4:57 - 5:06
  Penyebut sepunya nya akan menjadi 252.
 • 5:06 - 5:34
  Untuk pergi dari 28 ke 252, kita perlu
 • 5:34 - 5:45
  darabkan 28 dengan 9; 28 x 9.
 • 5:45 - 5:48
  Jadi kita juga perlu darabkan pengangka dengan 9.
 • 5:48 - 5:53
  21x9 = 189
 • 5:53 - 6:03
  Untuk pergi dari 9 ke 252,
 • 6:03 - 6:07
  kita perlu darabkan dengan 28.
 • 6:07 - 6:10
  Jadi kita perlu darabkan pengangka dengan 28.
 • 6:10 - 6:14
  Maka, 6x28 = 168
 • 6:14 - 6:23
  Sekarang kita mempunyai penyebut sepunya di sini
 • 6:23 - 6:45
  dan kita boleh bandingkan pengangka.
 • 6:45 - 6:48
  189 > 168.
 • 6:48 - 6:55
  Jadi, 21/28 > 6/9.
Title:
Comparing Fractions 2
Description:

u2_l1_t5_we2 Comparing Fractions

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:08
v. Maroro edited Malay subtitles for Comparing Fractions 2
v. Maroro added a translation

Malay subtitles

Incomplete

Revisions