Return to Video

Сравнение на дроби 2

 • 0:00 - 0:11
  Използвай < , > и =, за да сравниш двете дроби:
  21/28 /или 21 върху 28/ и 6/9 /или 6 върху 9/.
 • 0:11 - 0:13
  Има няколко начина да се направи.
 • 0:13 - 0:16
  Най-лесният е, ако имат един и същ знаменател,
 • 0:16 - 0:19
  тогава можем да сравним числителите.
 • 0:19 - 0:22
  Но за съжаление знаменателите
  не са едни и същи.
 • 0:22 - 0:25
  Тогава можем да намерим общ знаменател
 • 0:25 - 0:27
  за двете дроби и да преобразуваме дробите,
 • 0:27 - 0:30
  така че да имат общ знаменател и да сравним
 • 0:30 - 0:32
  числителите. Или, още по-просто, можем
 • 0:32 - 0:35
  първо да ги опростим и след това да се опитаме да го направим.
 • 0:35 - 0:39
  Нека направим последното, защото така ми се струва, че ще е най-бързо.
 • 0:39 - 0:45
  21/28 - и двете се делят на 7.
 • 0:45 - 0:49
  Нека разделим числителя и знаменателя на 7.
 • 0:49 - 0:58
  21 делено на 7 и 28 делено на 7.
  Делим и числителя, и знаменателя на 7,
 • 0:58 - 1:01
  за да не променяме стойността на дробта.
 • 1:01 - 1:03
  21 делено на 7 е равно на 3
 • 1:03 - 1:06
  28 делено на 7 е равно на 4
 • 1:06 - 1:12
  Значи 21/28 = 3/4
  3/4 е опростена версия на 21/28.
 • 1:12 - 1:15
  Нека направим същото с 6/9.
 • 1:15 - 1:18
  6 и 9 се делят на 3.
 • 1:18 - 1:22
  Така че нека разделим и 6, и 9 на 3, за да опростим дробта.
 • 1:22 - 1:27
  6 делено на 3 е 2.
 • 1:27 - 1:31
  9 делено на 3 е 3.
 • 1:31 - 1:38
  21/28 = 3/4 Това е същата дроб, но написана по друг начин, по-опростено.
 • 1:38 - 1:42
  6/9 е същата дроб като 2/3.
 • 1:42 - 1:49
  Значи можем да сравним 3/4 и 2/3.
 • 1:49 - 1:52
  Истинското предимство на това е, че е по-лесно
 • 1:52 - 1:57
  да намерим общия знаменател за тези двете,
  отколкото за 28 и 9,
 • 1:57 - 1:59
  което означава, че трябва да умножаваме по-големи числа.
 • 1:59 - 2:01
  А тук имаме по-малки числа.
 • 2:01 - 2:09
  Общият знаменател на 3/4 и 2/3 е най-малкото общо кратно на 4 и 3.
 • 2:09 - 2:14
  4 и 3 нямат общи прости множители,
 • 2:14 - 2:17
  значи НОК на 4 и 3 е произведението от двете числа.
 • 2:17 - 2:21
  Можем да запишем 3/4 като нещо върху 12 и
 • 2:21 - 2:25
  2/3 като нещо върху 12.
 • 2:25 - 2:28
  Получих 12, като умножих 3 и 4, понеже нямат
 • 2:28 - 2:31
  общи множители. Друг начин да го осмислиш е, че
 • 2:31 - 2:35
  простите множители на 4 са 2 и 2,
 • 2:35 - 2:40
  а 3 е просто число, така че като разложим 3 на прости множители, получаваме 3.
 • 2:40 - 2:47
  Търсим числото, което има всички прости множители на 4 и 3. Значи му трябват два пъти 2 и едно 3.
 • 2:47 - 2:57
  2 по 2 по 3 е 12. Така получаваме НОК или най-малкото общо кратно на 4 и 3.
 • 2:57 - 3:05
  За да получим 12 от 4, трябва да умножим по 3.
 • 3:05 - 3:08
  Умножаваме знаменателя с 3, за да получим 12.
 • 3:08 - 3:12
  Трябва да умножим и числителя с 3.
 • 3:12 - 3:14
  3 по 3 е 9
 • 3:14 - 3:18
  За да получим 12 от 3, трябва да умножим знаменателя с 4.
 • 3:18 - 3:22
  Трябва да умножим и числителя с 4.
 • 3:22 - 3:25
  4 по 2 е 8
 • 3:25 - 3:28
  Сега, като сравним дробите, е доста очевидно.
 • 3:28 - 3:34
  21/28 е съвсем същото нещо като 9/12,
 • 3:34 - 3:40
  а 6/9 е съвсем същото нещо като 8/12
 • 3:40 - 3:45
  Коя от тези е по-голямата дроб?
 • 3:45 - 3:50
  Вече имаме общ знаменател. Очевидно 9/12 е по-голямо от 8/12.
 • 3:50 - 3:54
  9/12 е по-голямо от 8/12.
 • 3:54 - 4:07
  Или, ако се върнем назад, и си припомним, че 9/12 е същото като 21/28, а 8/12 е същото като 6/9,
 • 4:07 - 4:11
  то можем да кажем, че 21/28 със сигурност е по-голямо от 6/9.
 • 4:11 - 4:12
  И приключихме.
 • 4:12 - 4:14
  Друг начин да се направи,
 • 4:14 - 4:18
  не сме длъжни да опростяваме.
  Нека го направим за удоволствие.
 • 4:18 - 4:32
  Без да опростяваме 21/28 и 6/9 - само да намеря цвят, който не съм използвал -
 • 4:32 - 4:38
  можем просто да намерим НОК на 28 и 9 по обичайния начин, без първо да опростяваме.
 • 4:38 - 4:48
  Какви са простите множители на 28?
  28 е 2 по 14, а 14 е 2 по 7.
 • 4:48 - 4:51
  Простите множители на 9 са 3 и 3.
 • 4:51 - 4:57
  НОК на 28 и 9 трябва да съдържа 2, 2, 7, 3 и 3.
 • 4:57 - 5:05
  Тоест ще си бъде просто 28 по 9. Нека го умножа тук.
 • 5:05 - 5:10
  Можем да го направим по няколко начина. Можеш да умножиш наум 28 по 10, което е 280,
 • 5:10 - 5:14
  от което после да извадиш 28, което ще прави 252.
 • 5:14 - 5:19
  Или просто да умножим тук, ако горното те обърква. Нека го направим по втория начин.
 • 5:19 - 5:29
  9 по 8 е 72, 9 по 2 е 18, 18 + 7 е 25.
  Получаваме 252.
 • 5:29 - 5:34
  Общият знаменател ще бъде 252.
 • 5:34 - 5:41
  252 и 252.
  Най-малкото общо кратно на 28 и 9.
 • 5:41 - 5:45
  За да получим 252 от 28, трябваше
 • 5:45 - 5:50
  да умножим 28 по 9;
  28 по 9
 • 5:50 - 5:54
  Ще умножим и числителя с 9.
 • 5:54 - 6:04
  Колко е 21 по 9? Лесно можем да сметнем наум.
  20 по 9 е 180, а 1 по 9 е 9. Значи 189.
 • 6:04 - 6:07
  За да получим 252 от 9,
 • 6:07 - 6:09
  трябваше да умножим с 28.
 • 6:09 - 6:15
  Значи трябва да умножим и числителя с 28, за да не променим стойността на тази дроб.
 • 6:15 - 6:24
  6 по 28. 6 по 20 е 120, а 6 по 8 е 48.
  Значи 6 по 28 е 168.
 • 6:24 - 6:28
  Нека го запиша, за да съм сигурен, че не съм сбъркал.
 • 6:28 - 6:42
  28 по 6 е: 8 по 6 е 48, 2 по 6 е 12, плюс 4 прави 16.
  Правилно, 168.
 • 6:42 - 6:45
  Вече имаме общ знаменател, което означава,
 • 6:45 - 6:47
  че можем да сравним числителите.
 • 6:47 - 6:56
  189 е по-голямо от 168, следователно 189/252 е по-голямо от 168/252.
 • 6:56 - 7:04
  А 168/252 е същото като 21/28 - лявата част тук е 21/28, и тя е очевидно по-голяма
 • 7:04 - 7:08
  от дробта отдясно, която е 6/9.
  21/28 > 6/9.
Title:
Сравнение на дроби 2
Description:

u2_l1_t5_we2 Сравнение на дроби

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:08

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions