Return to Video

Rettvinklet trekant i en sirkel (Bevis).

 • 0:00 - 0:05
  La oss si at vi har en sirkel,
  og så har vi diameteren av sirkelen.
 • 0:05 - 0:10
  La meg tegne min beste diameter,
  det ser bra ut.
 • 0:10 - 0:14
  Dette er diameteren av sirkelen,
  eller det er en diameter av sirkelen.
 • 0:15 - 0:16
  Det er en diameter.
 • 0:16 - 0:21
  La oss si at jeg har en trekant hvor
  diameteren er en side av trekanten,
 • 0:21 - 0:29
  og vinkelen på motsatt side, toppunktet,
  sitter en sted på omkretsen av sirkelen.
 • 0:29 - 0:35
  Så la oss si vinkelen på motsatt side
  av diameteren er et sted på omkretsen
 • 0:35 - 0:38
  Trekanten ser slik ut.
 • 0:38 - 0:43
  Trekanten ser slik ut.
 • 0:44 - 0:47
  Det jeg vil vise deg i denne videoen
 • 0:47 - 0:51
  -er at dette kommer til å
  være en rettvinklet trekant.
 • 0:54 - 0:58
  90 graders vinkelen er på
  motsatt side av denne diameteren.
 • 0:59 - 1:02
  Jeg vil ikke merke den enda,
  det vil ødelegge moroen av beviset.
 • 1:02 - 1:05
  La oss se hva vi kan
  gjøre for å bevise det.
 • 1:05 - 1:10
  Det vi har å jobbe med
  er oppfatningen av en periferivinkel,
 • 1:10 - 1:15
  og dens relasjon til en sentral vinkel
  som slutter samme bue.
 • 1:15 - 1:16
  Så la oss se på det.
 • 1:16 - 1:21
  La oss si at dette er en periferivinkel,
  vi kaller den theta.
 • 1:23 - 1:27
  La oss si at dette er midten av sirkelen.
 • 1:27 - 1:30
  Denne vinkelen her vil
  da være en sentral vinkel.
 • 1:30 - 1:33
  La meg tegne en annen trekant her,
  en annen linje.
 • 1:33 - 1:36
  Dette er en sentral vinkel.
  Dette er en radius.
 • 1:36 - 1:41
  Dette er samme radien,
  dette er den samme lengden.
 • 1:41 - 1:45
  Vi lærte for et par videoer
  siden at denne vinkelen,
 • 1:45 - 1:49
  denne periferivinkelen,
  slutter til denne buen her oppe,
 • 1:49 - 1:52
  slutter seg til denne buen her oppe.
 • 1:52 - 1:56
  Den sentrale vinkelen som
  slutter den samme buen
 • 1:56 - 1:57
  - er dobbel så stor som denne vinkelen.
 • 1:57 - 1:59
  Vi beviste det for en par videoer siden.
 • 1:59 - 2:02
  Så dette blir 2theta.
 • 2:02 - 2:05
  Det er sentral vinkelen
  som slutter til samme bue.
 • 2:05 - 2:12
  Denne trekanten her
  er en likebent trekant.
 • 2:12 - 2:14
  Jeg kan rotere på den og tegne den slik.
 • 2:16 - 2:22
  Om jeg snudde den ville den sett slik ut,
 • 2:22 - 2:25
  og denne grønne siden ville vært der.
 • 2:25 - 2:31
  Begge disse sidene er av lengde r,
  dette toppunktet er 2theta.
 • 2:31 - 2:35
  Det eneste jeg gjorde var at jeg
  roterte den rundt for å tegne den slik.
 • 2:35 - 2:37
  Denne siden er den siden der.
 • 2:37 - 2:41
  Siden de to sidene er lik,
  den er likebent,
 • 2:41 - 2:44
  må disse to grunnlinje være make.
 • 2:48 - 2:50
  Den og den må være make,
  eller om jeg tegner den her oppe,
 • 2:50 - 2:55
  den og den må være identisk.
 • 2:55 - 3:00
  La meg se, jeg har allerede brukt theta,
  kanskje jeg bruker x for disse vinklene.
 • 3:00 - 3:05
  Så dette må være x og dette må være x.
 • 3:05 - 3:08
  Så x er lik hva?
 • 3:08 - 3:12
  x pluss x pluss 2theta
  må være lik 180 grader.
 • 3:12 - 3:14
  De er alle i samme trekant.
 • 3:14 - 3:16
  La meg skrive det ned.
 • 3:16 - 3:23
  Vi får x+x+2theta=180°.
 • 3:24 - 3:31
  Eller vi får 2x+2theta=180°.
 • 3:31 - 3:36
  Eller vi får 2x=180-2theta,
 • 3:36 - 3:43
  del begge sider på 2 og du får x=90-theta.
 • 3:43 - 3:51
  Så x=90-theta.
 • 3:51 - 3:53
  La oss se om vi kan gjøre noe mer her.
 • 3:53 - 3:55
  Vi kan se på denne trekanten her.
 • 3:55 - 4:01
  Denne siden her har også samme lengde,
  dette er også en radius av sirkelen.
 • 4:02 - 4:05
  Denne lengden har vi allerede
  merket som en radius av sirkelen.
 • 4:05 - 4:09
  Så igjen, dette er også
  en likebent trekant.
 • 4:09 - 4:14
  Disse to sidene er make,
  så disse grunnlinjene er også make.
 • 4:14 - 4:18
  Om dette er theta,
  er dette også lik theta.
 • 4:18 - 4:24
  Vi har faktisk allerede
  brukt denne informasjonen
 • 4:24 - 4:28
  - om periferivinkler og sentrale vinkler
  som slutter til samme bue.
 • 4:28 - 4:31
  Så om dette er theta er dette også theta,
  siden det er en likebent trekant.
 • 4:31 - 4:36
  Så hva er denne vinkelen her?
 • 4:36 - 4:40
  Jo, det blir theta+90-theta.
 • 4:40 - 4:46
  Den vinkelen der er theta+90-theta,
  Theta-ene utjevner seg.
 • 4:46 - 4:51
  Uansett hva, så lenge en side
  av trekanten er diameteren,
 • 4:51 - 4:57
  og toppunktet av vinkelen på
  motsatt side sitter på omkretsen,
 • 4:57 - 5:03
  vil denne vinkelen her
  være en rett vinkel,
 • 5:03 - 5:09
  og dette vil være en rettvinklet trekant.
 • 5:09 - 5:16
  Om jeg tegnet noe tilfeldig som dette,
  om jeg lager en punkt her,
 • 5:16 - 5:20
  og tegner slik,
  er dette en rett vinkel.
 • 5:20 - 5:25
  Om jeg tegnet noe som dette,
  er det en rett vinkel.
 • 5:25 - 5:28
  Jeg kan bevise det samme
  med alle disse tegningene.
 • 5:28 - 5:30
  Måten jeg tegnet det
  på var veldig generelt,
 • 5:30 - 5:34
  så det gjelder for alle disse trekantene.
Title:
Rettvinklet trekant i en sirkel (Bevis).
Description:

Bevis som viser at en trekant i en sirkler har en diameter som en side er en rettvinklet trekant.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:35

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions Compare revisions