Return to Video

Indskrevne retvinklede trekanter i cirkler (bevis)

 • 0:00 - 0:01
  .
 • 0:01 - 0:04
  Her er en cirkel,
 • 0:04 - 0:05
  og den cirkel har en diameter.
 • 0:05 - 0:09
  Vi tegner diameteren.
 • 0:09 - 0:10
  .
 • 0:10 - 0:13
  Det her er cirklens diameter.
 • 0:13 - 0:15
  .
 • 0:15 - 0:16
  Der er en trekant,
 • 0:16 - 0:19
  hvor diameteren er den ene side i trekanten,
 • 0:19 - 0:26
  og vinklen på modsatte side, som er trekantens toppunkt,
 • 0:26 - 0:29
  er et eller andet sted på cirklen.
 • 0:29 - 0:34
  Vinklen modsat diameteren
 • 0:34 - 0:35
  er et sted på kanten af cirklen.
 • 0:35 - 0:38
  Trekanten ser sådan her ud.
 • 0:38 - 0:44
  .
 • 0:44 - 0:47
  I den her video skal vi bevise,
 • 0:47 - 0:51
  at trekanten er en retvinklet trekant.
 • 0:51 - 0:54
  .
 • 0:54 - 0:57
  Vinklen på 90 grader ligger
 • 0:57 - 0:59
  modsat diameteren.
 • 0:59 - 1:00
  .
 • 1:00 - 1:02
  .
 • 1:02 - 1:05
  Hvad kan vi gøre for at bevise det?
 • 1:05 - 1:09
  Vi har en fornemmelse for den indskrevne vinkel
 • 1:09 - 1:13
  og dens forhold til centervinklen,
 • 1:13 - 1:15
  der ligger lige over for den samme bue.
 • 1:15 - 1:16
  Den kigger vi på.
 • 1:16 - 1:19
  Her er en indskreven vinkel.
 • 1:19 - 1:23
  Vi kalder den for theta.
 • 1:23 - 1:25
  Det her er
 • 1:25 - 1:27
  cirklens centrum.
 • 1:27 - 1:30
  Den her vinkel er centervinklen.
 • 1:30 - 1:33
  Vi tegner endnu en trekant her.
 • 1:33 - 1:33
  .
 • 1:33 - 1:35
  Det her er en centervinkel.
 • 1:35 - 1:38
  Det her er radius.
 • 1:38 - 1:40
  De her 2 afstande
 • 1:40 - 1:41
  er lige lange.
 • 1:41 - 1:44
  Vi har tidligere kigget på,
 • 1:44 - 1:49
  at den her indskrevne vinkel ligger lige over for den her bue.
 • 1:49 - 1:52
  .
 • 1:52 - 1:56
  Centervinklen, der ligger overfor den samme bue,
 • 1:56 - 1:57
  er dobbelt så stor som den her vinkel.
 • 1:57 - 1:59
  Det har vi bevist i en tidligere video.
 • 1:59 - 2:02
  Den er altså 2 theta.
 • 2:02 - 2:05
  Det er centervinklen, der ligger overfor den samme bue.
 • 2:05 - 2:10
  Den her trekant
 • 2:10 - 2:12
  er ligebenet.
 • 2:12 - 2:14
  Vi kan dreje den og tegne den sådan her.
 • 2:14 - 2:16
  .
 • 2:16 - 2:22
  Hvis vi drejer den sådan her,
 • 2:22 - 2:25
  vender den grønne side nedad.
 • 2:25 - 2:29
  Begge de her sider har længden r.
 • 2:29 - 2:31
  Topvinklen er 2 theta.
 • 2:31 - 2:34
  Vi har ikke ændret på den.
 • 2:34 - 2:35
  Vi har kun drejet den.
 • 2:35 - 2:37
  Den her side svarer til den her side.
 • 2:37 - 2:42
  De her 2 sider er lige store, så den er ligebenet,
 • 2:42 - 2:44
  og det må betyde, at grundvinklerne er lige store.
 • 2:44 - 2:48
  .
 • 2:48 - 2:50
  De her er ens.
 • 2:50 - 2:55
  De 2 vinkler svarer til de her 2 vinkler.
 • 2:55 - 2:58
  Vi har allerede brugt theta,
 • 2:58 - 3:00
  så vi kalder vinklerne for x.
 • 3:00 - 3:05
  Den her er x, og den her er x, for de er lige store.
 • 3:05 - 3:08
  Hvad er x lig med?
 • 3:08 - 3:12
  x plus x plus 2 theta må være lig med 180 grader.
 • 3:12 - 3:14
  Der er jo i alt 180 grader i en trekant.
 • 3:14 - 3:16
  Det skriver vi ned.
 • 3:16 - 3:23
  x plus x plus 2 theta er lig med 180 grader.
 • 3:23 - 3:31
  Det er det samme som 2x plus 2 theta er lig med 180 grader.
 • 3:31 - 3:36
  Det er det samme som 2x er lig med 180 minus 2 theta.
 • 3:36 - 3:43
  Vi dividerer begge sider med 2 og får, at x er lig med 90 minus theta.
 • 3:43 - 3:51
  x er lig med 90 minus theta.
 • 3:51 - 3:53
  Hvad kan vi ellers gøre ved ligningen?
 • 3:53 - 3:55
  Vi kan kigge på trekanten.
 • 3:55 - 3:59
  Den her side svarer til den her side,
 • 3:59 - 4:02
  og det er cirklens radius.
 • 4:02 - 4:04
  .
 • 4:04 - 4:05
  .
 • 4:05 - 4:09
  Det er en ligebenet trekant.
 • 4:09 - 4:13
  De her 2 sider er lige lange,
 • 4:13 - 4:14
  så de 2 grundvinkler må være lige store.
 • 4:14 - 4:17
  Det her er theta,
 • 4:17 - 4:18
  så det her må også være theta.
 • 4:18 - 4:21
  Vi har brugt den information til at vise
 • 4:21 - 4:25
  det første resultat omkring indskrevne vinkler
 • 4:25 - 4:27
  og forholdet mellem dem og centervinkler,
 • 4:27 - 4:28
  der ligger over for den samme bue.
 • 4:28 - 4:30
  Det her er altså theta,
 • 4:30 - 4:31
  og det er det her også, for det er en ligebenet trekant.
 • 4:31 - 4:36
  Hvad er det her for en vinkel?
 • 4:36 - 4:40
  Det er theta plus 90 minus theta.
 • 4:40 - 4:42
  Vinklen lige her er
 • 4:42 - 4:45
  theta plus 90 minus theta.
 • 4:45 - 4:46
  Thetaerne forsvinder.
 • 4:46 - 4:50
  Så længe den ene side i trekanten er diameteren,
 • 4:50 - 4:53
  og så længe vinklen eller vinklens toppunkt
 • 4:53 - 4:57
  er modsat den side,
 • 4:57 - 5:02
  vil den her vinkel være en ret vinkel.
 • 5:02 - 5:09
  .
 • 5:09 - 5:12
  Hvis vi tegner noget tilfældigt her
 • 5:12 - 5:16
  og vælger et punkt her og tegner,
 • 5:16 - 5:20
  vil det her være en ret vinkel.
 • 5:20 - 5:23
  .
 • 5:23 - 5:25
  .
 • 5:25 - 5:28
  Vi kan lave samme bevis for alle dem her.
 • 5:28 - 5:30
  Det var det.
 • 5:30 - 5:34
  .
 • 5:34 - 5:34
  .
Title:
Indskrevne retvinklede trekanter i cirkler (bevis)
Description:

Gennemgang af beviset for, at indskrevne trekanter i cirkler, hvor den ene side er cirklens diameter, vil være retvinklede.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:35

Danish subtitles

Revisions Compare revisions