Return to Video

Pravoúhlé trojúhelníky vepsané do kružnice (důkaz)

 • 0:01 - 0:05
  Představte si kružnici s nějakým průměrem.
 • 0:05 - 0:09
  Zkusím ho nakreslit.
 • 0:09 - 0:10
  To by docela šlo.
 • 0:10 - 0:13
  Žlutá čára uprostřed
  se nazývá průměr kružnice.
 • 0:14 - 0:16
  Průměr kružnice.
 • 0:16 - 0:22
  A teď si představte trojúhelník, jehož
  jednu stranu tvoří tahle žlutá úsečka,
 • 0:22 - 0:25
  s vrcholem umístěným
 • 0:25 - 0:29
  kdekoli na bílém obvodu kružnice.
 • 0:29 - 0:33
  Jeden z vrcholů trojúhelníku tak bude
 • 0:33 - 0:35
  ležet na kružnici.
 • 0:35 - 0:38
  Trojúhelník může vypadat například takhle.
 • 0:44 - 0:47
  V tomto videu vám chci ukázat,
 • 0:47 - 0:52
  že tenhle trojúhelník je pravoúhlý.
 • 0:53 - 0:55
  Pravý úhel se vždycky bude nacházet
 • 0:55 - 0:58
  na opačné straně než průměr kružnice.
 • 0:58 - 1:00
  Nechci ho zatím označovat,
 • 1:00 - 1:02
  protože bychom si neužili
  zábavu s jeho objevováním.
 • 1:02 - 1:05
  Podívejme se, jak si to můžeme dokázat.
 • 1:05 - 1:09
  Použijeme znalosti
  týkající se obvodového úhlu
 • 1:09 - 1:13
  a jeho vztahu k úhlu středovému,
 • 1:13 - 1:15
  který vytyčuje tentýž oblouk.
 • 1:15 - 1:16
  Pojďme to zkusit.
 • 1:16 - 1:19
  Toto je obvodový úhel.
 • 1:19 - 1:23
  Označme ho písmenem theta.
 • 1:23 - 1:25
  Nyní si označím střed
 • 1:25 - 1:27
  své kružnice
 • 1:27 - 1:30
  a vytvořím středový úhel.
 • 1:30 - 1:32
  Povedeme do středu úsečku
 • 1:32 - 1:33
  a tím vzniknou další trojúhelníky
 • 1:33 - 1:36
  V kružnici se objeví nový,
  středový úhel.
 • 1:36 - 1:38
  Toto je poloměr.
 • 1:38 - 1:40
  Tohle je taky poloměr
 • 1:40 - 1:42
  Obě úsečky jsou stejně dlouhé.
 • 1:42 - 1:44
  V minulých videích jsme zjistili,
 • 1:44 - 1:49
  že obvodový úhel
  vytyčuje v kružnici oblouk.
 • 1:52 - 1:56
  Dozvěděli jsme se, že středový úhel,
  který k obvodovému úhlu vytyčuje stejný oblouk,
 • 1:56 - 1:57
  bude mít dvojnásobnou velikost.
 • 1:57 - 1:59
  To jsme si dokázali
  v předchozích videích.
 • 1:59 - 2:02
  Takže středový úhel
  bude mít velikost 2 krát theta.
 • 2:02 - 2:05
  Je to proto, že středový úhel
  vymezuje tentýž oblouk.
 • 2:05 - 2:08
  Uvědomme si, že tento trojúhelník
 • 2:08 - 2:12
  tady... je rovnoramenný.
 • 2:12 - 2:14
  Mohl bych ho otočit a překreslit takto.
 • 2:16 - 2:20
  Otočený by vypadal takhle.
 • 2:22 - 2:25
  Zelená by byla základna.
 • 2:25 - 2:29
  Obě tyto strany mají stejnou délku,
  která se rovná poloměru kružnice.
 • 2:29 - 2:31
  U vrcholu je úhel 2 krát theta.
 • 2:31 - 2:34
  Je to úplně stejný trojúhelník
  jako v kružnici,
 • 2:34 - 2:35
  jen jsem ho pro vás otočil.
 • 2:35 - 2:37
  Tato žlutá strana je totožná s touhle.
 • 2:37 - 2:42
  Protože je to rovnoramenný
  trojúhelník (dvě strany jsou stejně dlouhé),
 • 2:42 - 2:44
  úhly přilehlé
  k základně musejí být stejné.
 • 2:48 - 2:50
  Tenhle je stejný s tímhle,
  nebo, když to nakreslím sem,
 • 2:50 - 2:53
  tady a tady musí být stejný úhel.
 • 2:55 - 2:58
  Jeden úhel jsem už označil jako theta,
 • 2:58 - 3:00
  tenhle bude třeba 'x'.
 • 3:00 - 3:05
  Takže tenhle bude 'x' a tenhle také,
 • 3:05 - 3:08
  čemu se bude rovnat 'x'?
 • 3:08 - 3:12
  'x' plus 'x' plus 2 krát theta
  se musí rovnat 180 stupňům.
 • 3:12 - 3:14
  To jsou tři úhly našeho
  rovnoramenného trojúhelníka.
 • 3:14 - 3:16
  Ještě to napíšu.
 • 3:16 - 3:23
  x plus x plus 2 theta = 180°
  To je
 • 3:23 - 3:31
  2x plus 2 theta = 180°
 • 3:31 - 3:36
  2x = 180° minus 2 theta
 • 3:36 - 3:43
  Vydělte obě strany dvěma a dostanete
  x = 90° minus theta
 • 3:43 - 3:51
  Proto
  x = 90° minus theta
 • 3:51 - 3:53
  Co dalšího si můžeme ukázat?
 • 3:53 - 3:55
  Podívejme se na trojúhelník zde.
 • 3:55 - 3:59
  Tento trojúhelník, či tato strana,
 • 3:59 - 4:02
  se také rovná poloměru kružnice.
 • 4:02 - 4:04
  Tato vzdálenost,
  kterou jsme si už popsali,
 • 4:04 - 4:06
  je další poloměr.
 • 4:06 - 4:09
  Takže ještě jednou,
  i toto je rovnoramenný trojúhelník.
 • 4:09 - 4:12
  Tyto dvě strany jsou stejné,
 • 4:12 - 4:15
  a tudíž i tyto dva úhly musí být stejné.
 • 4:15 - 4:17
  Pokud je tento úhel theta,
 • 4:17 - 4:18
  i druhý úhel bude theta.
 • 4:18 - 4:21
  A opět vycházíme ze stejných informací
 • 4:21 - 4:24
  a využíváme stejné znalosti
  jako v předchozím případě
 • 4:24 - 4:27
  o středových a obvodových úhlech
 • 4:27 - 4:28
  a jejich obloucích.
 • 4:28 - 4:30
  Tento úhel je tedy theta,
 • 4:30 - 4:32
  protože se jedná
  o rovnoramenné trojúhelníky.
 • 4:32 - 4:36
  Jaký tedy bude tento úhel?
 • 4:36 - 4:40
  Bude opět
  theta plus 90° minus theta
 • 4:40 - 4:42
  Tento úhel bude
 • 4:42 - 4:45
  theta plus 90° minus theta.
 • 4:45 - 4:46
  Hodnoty theta
  se navzájem vyruší.
 • 4:46 - 4:50
  Takže pokaždé, když jedna strana
  trojúhelníka tvoří průměr
 • 4:50 - 4:53
  a protilehlý úhel či jeho vrchol
 • 4:53 - 4:57
  leží na kružnici,
 • 4:57 - 5:02
  pak tento úhel bude vždy pravý.
 • 5:02 - 5:09
  Bude se jednat
  o pravoúhlý trojúhelník.
 • 5:09 - 5:12
  Kdybych nakreslil
  méně pravidelný trojúhelník, třeba takový...
 • 5:12 - 5:13
  Bod si nakreslím třeba sem
 • 5:16 - 5:18
  a trojúhelník bude vypadat takto,
  pravý úhel bude tady.
 • 5:21 - 5:23
  Nakreslím-li trojúhelník takto,
 • 5:23 - 5:24
  pravý úhel bude zde.
 • 5:25 - 5:29
  U každého z těchto trojúhelníků bych úplně stejným
  postupem dokázal, že budou pravoúhlé.
 • 5:29 - 5:31
  Způsob, jak jsme ověřovali
  pravoúhlost prvního trojúhelníku,
 • 5:31 - 5:34
  platí na kterýkoli trojúhelník
  takto vepsaný do kružnice.
Title:
Pravoúhlé trojúhelníky vepsané do kružnice (důkaz)
Description:

Důkaz o tom, že trojúhelník vepsaný do kružnice tak, že jeho přepona se kryje s průměrem kružnice, je pravoúhlý.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:35

Czech subtitles

Revisions Compare revisions