Return to Video

Правоъгълни триъгълници, вписани в окръжност (доказателство)

 • 0:01 - 0:03
  Нека ни е дадена една окръжност и
 • 0:03 - 0:05
  нейния диаметър.
 • 0:05 - 0:09
  Нека начертая своя най- добър диаметър.
 • 0:09 - 0:10
  Този е сравнително добър.
 • 0:10 - 0:15
  Това тук е диаметъра на окръжността.
 • 0:15 - 0:16
  Това е диаметър.
 • 0:16 - 0:22
  Нека имаме триъгълник, за който
  диаметърът е едната му страна,
 • 0:22 - 0:26
  и върхът на срещулежащия на нея ъгъл
 • 0:26 - 0:29
  лежи някъде на окръжността.
 • 0:29 - 0:34
  Да кажем, че ъгълът срещу този диаметър
 • 0:34 - 0:35
  лежи на тази окръжност.
 • 0:35 - 0:38
  Следователно триъгълникът изглежда така.
 • 0:38 - 0:44
  Триъгълникът изглежда така.
 • 0:44 - 0:47
  Това, което ще ти покажа
  в това видео е, че
 • 0:47 - 0:54
  този триъгълник ще е
  правоъгълен триъгълник.
 • 0:54 - 0:57
  Ъгълът с 90 градуса ще бъде ъгълът,
  който е
 • 0:57 - 0:59
  срещулежащ на този диаметър.
 • 0:59 - 1:00
  Не искам да го именувам още,
  защото това би
 • 1:00 - 1:02
  провалило удоволствието от
  доказването.
 • 1:02 - 1:05
  Сега да видим какво можем да направим,
  за да покажем това.
 • 1:05 - 1:09
  В нашия инструментариум от знания имаме
  представата за вписан ъгъл,
 • 1:09 - 1:13
  и неговата връзка с централния ъгъл, който
 • 1:13 - 1:15
  отсича същата дъга.
 • 1:15 - 1:16
  Да погледнем това.
 • 1:16 - 1:19
  Да кажем, че това е вписан ъгъл тук.
 • 1:19 - 1:23
  Да го означим с θ (тета).
 • 1:23 - 1:25
  Сега нека кажем, че това е центърът на
 • 1:25 - 1:27
  моята окръжност ето тук.
 • 1:27 - 1:30
  Тогава този ъгъл тук би бил
  централен ъгъл.
 • 1:30 - 1:33
  Нека начертая още един ъгъл тук,
 • 1:33 - 1:33
  друга отсечка тук.
 • 1:33 - 1:35
  Това е централен ъгъл тук.
 • 1:35 - 1:38
  Това е радиус.
 • 1:38 - 1:40
  Това е същия радиус – всъщност това
 • 1:40 - 1:41
  разстояние е същото.
 • 1:41 - 1:44
  Но ние научихме в предходно видео,
  че...
 • 1:44 - 1:52
  виж този вписан ъгъл, той
  отсича тази дъга тук горе.
 • 1:52 - 1:56
  Централният ъгъл, който отсича
  същата дъга,
 • 1:56 - 1:57
  е два пъти този ъгъл.
 • 1:57 - 1:59
  Доказахме го в предходно видео.
 • 1:59 - 2:02
  Така че това ще е 2θ.
 • 2:02 - 2:05
  Това е централния ъгъл, отсичащ
  същата дъга.
 • 2:05 - 2:10
  Сега този триъгълник тук, този тук,
 • 2:10 - 2:12
  е равнобедрен триъгълник.
 • 2:12 - 2:17
  Мога да го завъртя и да ги начертая така.
 • 2:17 - 2:22
  Ако го обърна, ще изглежда така,
  така, и после
 • 2:22 - 2:25
  зелената страна ще бъде долу ето така.
 • 2:25 - 2:29
  И тези две страни са с дължина r.
 • 2:29 - 2:31
  Този ъгъл на върха е 2 тета.
 • 2:31 - 2:34
  Всичко, което направих,
  е да го завъртя, за да
 • 2:34 - 2:35
  изглежда ето така.
 • 2:35 - 2:37
  Тази страна е тази тук.
 • 2:37 - 2:42
  След като неговите две страни са равни,
  това е равнобедрен триъгълник, следователно
 • 2:42 - 2:48
  ъглите при основата трябва да са равни.
 • 2:48 - 2:50
  Тези ъгли трябва да са еднакви, или ако
  трябваше да ги начертая тук горе,
 • 2:50 - 2:55
  това и това трябва да са точно
  еднакви ъгли при основата.
 • 2:55 - 2:58
  Сега нека да видя, вече използвах тета,
  може би
 • 2:58 - 3:00
  ще използвам х за тези ъгли.
 • 3:00 - 3:05
  Следователно това трябва да е х,
  и това трябва да е х.
 • 3:05 - 3:08
  На колко ще е равно х?
 • 3:08 - 3:12
  х плюс х плюс 2θ трябва да е равно
  на 180 градуса.
 • 3:12 - 3:14
  Те всичките са в един триъгълник.
 • 3:14 - 3:16
  Нека го запиша.
 • 3:16 - 3:23
  Имаме х + х + 2θ = 180 градуса,
 • 3:23 - 3:31
  или имаме 2х + 2θ = 180 градуса,
 • 3:31 - 3:36
  или получаваме 2х = 180 – 2θ.
 • 3:36 - 3:43
  Разделяме двете страни на 2 и получаваме
  х = 90 – θ.
 • 3:43 - 3:51
  Така че х = 90 – θ.
 • 3:51 - 3:53
  Сега да видим какво друго
  можем да направим с това.
 • 3:53 - 3:55
  Можем да погледнем този триъгълник тук.
 • 3:55 - 3:59
  Този триъгълник, тази страна тук,
  също има това разстояние
 • 3:59 - 4:02
  това тук също е
  радиус на окръжността.
 • 4:02 - 4:04
  Това разстояние тук
  вече го отбелязахме,
 • 4:04 - 4:05
  е радиус на окръжността.
 • 4:05 - 4:09
  Още веднъж, това също е
  равнобедрен триъгълник.
 • 4:09 - 4:13
  Тези две страни са равни, така че
  тези два ъгъла в основата
 • 4:13 - 4:14
  трябва да са равни.
 • 4:14 - 4:17
  Ако това е тета, това също ще е
 • 4:17 - 4:18
  равно на тета.
 • 4:18 - 4:21
  И всъщност ние използваме
  тази информация, за да
 • 4:21 - 4:25
  покажем, че първият резултат
  за вписаните ъгли и
 • 4:25 - 4:27
  отношението между тях и
  централните ъгли, които отсичат
 • 4:27 - 4:28
  същата дъга.
 • 4:28 - 4:30
  Така че ако това е тета, това е тета,
  защото това е
 • 4:30 - 4:31
  равнобедрен триъгълник.
 • 4:31 - 4:36
  Така че колко е този целият ъгъл тук?
 • 4:36 - 4:40
  Ще бъде θ + (90 – θ).
 • 4:40 - 4:42
  Този ъгъл тук ще бъде
 • 4:42 - 4:45
  θ + 90 – θ.
 • 4:45 - 4:46
  Е, тетите се съкращават.
 • 4:46 - 4:50
  Така че независимо от всичко, докато
  една страна от моя триъгълник е
 • 4:50 - 4:53
  диаметър и после върхът на
  срещуположния ъгъл,
 • 4:53 - 4:57
  който е срещулежащ на тази страна,
 • 4:57 - 5:02
  лежи на окръжността, тогава
  този ъгъл тук ще бъде
 • 5:02 - 5:09
  прав ъгъл и това ще бъде
  правоъгълен триъгълник.
 • 5:09 - 5:12
  Така че ако аз начертая нещо
  произволно, като това...
 • 5:12 - 5:16
  ако просто взема точка тук, така, и
 • 5:16 - 5:20
  начертая ей така, това е прав ъгъл.
 • 5:20 - 5:23
  Ако начертая нещо такова и излезе така,
 • 5:23 - 5:25
  това е прав ъгъл.
 • 5:25 - 5:28
  За всеки от тези мога да направя
  точно същото доказателство.
 • 5:28 - 5:30
  И всъщност начинът, по който го начертах тук, го запазих
 • 5:30 - 5:34
  основно, за да може да се приложи
  на всеки от тези триъгълници.
Title:
Правоъгълни триъгълници, вписани в окръжност (доказателство)
Description:

Доказателство, че всеки вписан в окръжност триъгълник, имащ за една страна диаметъра ѝ, е правоъгълен триъгълник.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:35
Sevdalina Peeva edited български език subtitles for Right Triangles Inscribed in Circles (Proof)
veselanikolova added a translation

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions