Return to Video

Az első és második ionizációs energia | Az atomok szerkezete és tulajdonságai | Kémia | Khan Academy magyar

 • 0:02 - 0:03
  A korábbi videókban
 • 0:03 - 0:05
  csak az első ionizációs energiáról beszéltünk.
 • 0:05 - 0:07
  Ebben a videóban összehasonlítjuk
 • 0:07 - 0:09
  az első és második ionizációs energiát,
 • 0:09 - 0:12
  a lítium példáján keresztül.
 • 0:12 - 0:13
  Az előző videóból tudjuk,
 • 0:13 - 0:16
  hogy a lítium rendszáma 3,
 • 0:16 - 0:18
  tehát az atommagjában 3 proton van.
 • 0:18 - 0:21
  A semleges lítiumatomban az elektronok száma
 • 0:21 - 0:22
  megegyezik a protonok számával,
 • 0:22 - 0:25
  így tudjuk, hogy a lítiumatomban 3 elektron van.
 • 0:25 - 0:29
  Az elektronkonfigurációja 1s2 2s1.
 • 0:29 - 0:31
  2 elektron van az 1s alhéjon,
 • 0:31 - 0:34
  tehát tüntessük fel ezeket az elektronokat
 • 0:34 - 0:36
  az 1s alhéjon.
 • 0:36 - 0:37
  Marad még egy elektron,
 • 0:37 - 0:40
  amely a 2s alhéjra kerül.
 • 0:40 - 0:44
  Így nagyon egyszerűen
 • 0:44 - 0:46
  ábrázolhatjuk a semleges lítiumatomot.
 • 0:46 - 0:48
  Megfelelően nagy energia közlésével
 • 0:48 - 0:50
  eltávolíhatjuk ezt a külső elektront.
 • 0:50 - 0:52
  Ennek a leszakításához szükséges
 • 0:52 - 0:57
  az úgynevezett első ionizációs energia.
 • 0:57 - 1:00
  Ennek az elektronnak az eltávolítása
 • 1:00 - 1:04
  mintegy 520 kJ/mol energiát igényel.
 • 1:04 - 1:06
  Miután ezt az elektront eltávolítottuk,
 • 1:06 - 1:10
  már nem beszélhetünk semleges lítiumatomról.
 • 1:10 - 1:12
  Lítiumion keletkezett, hiszen továbbra is
 • 1:12 - 1:15
  3 pozitív töltés van az atommagban,
 • 1:15 - 1:18
  de már csak 2 negatív töltés maradt.
 • 1:18 - 1:21
  Csak 2 elektron maradt, mert egyet eltávolítottunk.
 • 1:21 - 1:23
  Háromból kettő az annyi mint plusz egy.
 • 1:23 - 1:27
  Ez tehát az egyszeresen pozitív lítium-kation.
 • 1:27 - 1:29
  Az elektronkonfigurációja pedig csupán
 • 1:29 - 1:35
  1s2, mert a 2s alhéjról leszakadt az elektron.
 • 1:35 - 1:36
  Haladjuk tovább.
 • 1:36 - 1:39
  Valamivel több energia közlésével
  újabb elektron távolítható el.
 • 1:39 - 1:43
  Mondjuk, hogy most ezt az elektront szakítjuk le.
 • 1:43 - 1:46
  Tehát egy második elektront fogunk eltávolítani,
 • 1:46 - 1:48
  ezt nem nevezhetjük első ionizációs energiának,
 • 1:48 - 1:51
  hanem második ionizációs energiának hívjuk,
 • 1:51 - 1:53
  mivel ez a második elektron
  eltávolításához szükséges.
 • 1:53 - 1:59
  Ennek értéke kb. 7298 kJ/mol.
 • 1:59 - 2:02
  A második elektron leszakítása után
 • 2:02 - 2:05
  még mindig 3 pozitív töltés van az atommagban,
 • 2:05 - 2:08
  de már csak egy negatív töltés maradt.
 • 2:08 - 2:10
  Csak egy elektron maradt, ez tehát már
 • 2:10 - 2:12
  nem egyszeresen pozitív lítium-kation,
 • 2:12 - 2:15
  hanem kétszeresen pozitív lítium-kation,
 • 2:15 - 2:16
  hiszen háromból egy az kettő.
 • 2:16 - 2:20
  Ez tehát a Li 2+ ion,
  amelynek elektronszerkezetében
 • 2:20 - 2:25
  az 1s alhéjon csak egy elektron van,
  tehát 1s1.
 • 2:25 - 2:27
  Látható, hogy nagy a különbség
 • 2:27 - 2:29
  az első ionizációs energia
 • 2:29 - 2:35
  és a második ionizációs energia között
  (520 illetve 7298).
 • 2:35 - 2:38
  Lássuk, találunk-e magyarázatot
 • 2:38 - 2:40
  erre a rendkívül nagy eltérésre
 • 2:40 - 2:42
  az ionizációs energiák között.
 • 2:42 - 2:44
  Azt a három tényezőt fogjuk vizsgálni,
 • 2:44 - 2:46
  amelyeket a korábbi videókban említettünk.
 • 2:46 - 2:50
  Az első tényező a magtöltés volt,
 • 2:50 - 2:54
  amely az atommagban lévő protonok
  számával egyezik meg.
 • 2:54 - 2:58
  A semleges lítiumatom esetében
 • 2:58 - 3:00
  3 pozitív töltés van az atommagban.
 • 3:00 - 3:01
  Ez a pozitív töltés vonzza
 • 3:01 - 3:06
  a rózsaszínnel jelölt elektront.
 • 3:06 - 3:08
  Az egyszeresen pozitív lítium-kationban
 • 3:08 - 3:10
  ugyanez a helyzet.
 • 3:10 - 3:13
  Ugyanúgy 3 proton van az atommagban,
 • 3:13 - 3:15
  tehát ugyanez a pozitív töltés
 • 3:15 - 3:19
  vonzza ezt az elektront.
 • 3:19 - 3:21
  Mivel a protonok száma változatlan,
 • 3:21 - 3:24
  inkább az effektív magtöltést kell figyelembe venni,
 • 3:24 - 3:26
  nem pedig az atommagban lévő protonok számát.
 • 3:26 - 3:29
  Előtte azonban még gondolni kell
 • 3:29 - 3:30
  az elektronok árnyékoló hatására is.
 • 3:30 - 3:33
  Erre is szánjunk néhány szót.
 • 3:33 - 3:44
  Az elektronok árnyékoló hatását,
  más néven árnyékolást
 • 3:44 - 3:46
  a belső pályák elektronjai okozzák.
 • 3:46 - 3:48
  A semleges lítiumatomban
 • 3:48 - 3:52
  a belső héjon található két elektron
 • 3:52 - 3:56
  taszítja a külső héjon lévő elektront.
 • 3:56 - 3:59
  Egyik is, másik is taszítja.
 • 3:59 - 4:03
  Lényegében arról van szó, hogy gyengítik
 • 4:03 - 4:08
  a magban lévő 3 pozitív töltés hatását
  a rózsaszínnel jelölt elektronra,
 • 4:08 - 4:11
  mivel az elektronok taszítják egymást.
 • 4:11 - 4:15
  Az effektív magtöltés kiszámításához –
 • 4:15 - 4:17
  – ilyet már csináltunk a korábbi videókban is –
 • 4:17 - 4:20
  – az effektív magtöltés egyszerű számításhoz
 • 4:20 - 4:22
  vegyük a protonok számát,
 • 4:22 - 4:24
  amely itt 3, és ebből vonjuk ki
 • 4:24 - 4:26
  az árnyékoló elektronok számát.
 • 4:26 - 4:29
  Itt erről a két elektronról van szó
 • 4:29 - 4:30
  az 1s alhéjon.
 • 4:30 - 4:34
  Az effektív magtöltés értéke 3 mínusz 2,
 • 4:34 - 4:35
  azaz plusz 1.
 • 4:35 - 4:37
  A rózsaszínnel jelölt elektronra tehát
 • 4:37 - 4:41
  nem a teljes magtöltés hat, ami +3,
 • 4:41 - 4:44
  hanem csak az effektív magtöltés,
 • 4:44 - 4:49
  amely +1 körüli érték, ténylegesen kb. 1,3
 • 4:49 - 4:51
  ha pontosabban számoljuk.
 • 4:51 - 4:55
  Az elektronok árnyékoló hatása tehát
 • 4:55 - 4:59
  összességében csökkenti a magtöltés hatását
 • 4:59 - 5:01
  a rózsaszínnel jelölt elektronra.
 • 5:01 - 5:04
  Lássuk most ezt a másik elektront,
 • 5:04 - 5:07
  a rózsaszínnel jelölt elektronról beszélek,
 • 5:07 - 5:09
  az egyszeresen pozitív lítium kationban.
 • 5:09 - 5:12
  Ez már más helyzet.
 • 5:12 - 5:14
  Itt nincs jelentős árnyékolás.
 • 5:14 - 5:17
  Ez a másik elektron egy kissé taszítja ugyan,
 • 5:17 - 5:19
  de nincs olyan belső elektron, amely
 • 5:19 - 5:22
  taszítaná a rózsaszínnel jelölt elektront.
 • 5:22 - 5:25
  Emiatt a rózsaszínnel jelölt elektronra
 • 5:25 - 5:29
  az atommagban lévő 3 pozitív töltés
 • 5:29 - 5:32
  sokkal, sokkal erősebben hat.
 • 5:32 - 5:38
  Így sokkal nagyobb erő vonzza a rózsaszínnel jelölt elektront
 • 5:38 - 5:39
  az atommag felé.
 • 5:39 - 5:41
  Ezért több energiára van szükség
 • 5:41 - 5:43
  ennek az elektronnak a leszakításához.
 • 5:43 - 5:45
  A kisebb árnyékoló hatás miatt
 • 5:45 - 5:49
  a második elektront sokkal nehezebb leszakítani,
 • 5:49 - 5:50
  mint az elsőt.
 • 5:50 - 5:52
  Így jelentős növekedést tapasztalunk
 • 5:52 - 5:57
  az első és a második ionizációs energia értéke közt.
 • 5:57 - 6:00
  Utolsó tényezőként a távolságot említettük,
 • 6:00 - 6:04
  a távolságot a rózsaszínnel jelölt elektron
 • 6:04 - 6:06
  és az atommag között.
 • 6:06 - 6:09
  A bal oldalon, a semleges lítiumatomban
 • 6:09 - 6:14
  ez az elektron a második energiaszinten van,
 • 6:14 - 6:18
  azaz távolabb van, mint ez az elektron.
 • 6:18 - 6:22
  Ez az elektron az első energiaszinten,
  az 1s alhéjon van,
 • 6:22 - 6:26
  ez a távolság tehát kisebb, mint a bal oldalon.
 • 6:26 - 6:28
  Mivel a távolság kisebb,
 • 6:28 - 6:31
  erre a rózsaszínnel jelölt elektronra
 • 6:31 - 6:34
  erősebben hat az atommag vonzóereje.
 • 6:34 - 6:35
  Ez ismét a Coulomb-törvény.
 • 6:35 - 6:38
  Így nagyobb vonzóerő érvényesül,
 • 6:38 - 6:43
  és több energia szükséges
  az elektron eltávolításához.
 • 6:43 - 6:46
  A második elektron eltávolítása tehát
 • 6:46 - 6:48
  sokkal több energiát igényel, mint az elsőé,
 • 6:48 - 6:51
  így az ionizációs energia jelentősen növekszik.
 • 6:51 - 6:53
  A távolság hatása tehát az,
 • 6:53 - 6:56
  hogy a közelebbi elektron eltávolításához
  több energia szükséges.
 • 6:56 - 6:58
  Ez egy újabb oka annak,
 • 6:58 - 7:02
  hogy a második ionizációs energia
  sokkal nagyobb, mint az első.
 • 7:02 - 7:04
  Óriási energia kell
 • 7:04 - 7:06
  a második elektron eltávolításához.
 • 7:06 - 7:11
  Ez megmagyarázza, hogy a lítium
  miért képez egyszeresen pozitív kationt,
 • 7:11 - 7:14
  hiszen közel sem kell annyi energia
 • 7:14 - 7:17
  egyetlen elektron eltávolításához,
  mint két elektronhoz
 • 7:17 - 7:19
  kétszeresen pozitív kation képződése esetén.
 • 7:19 - 7:22
  Ezzel a módszerrel megállapíthatjuk,
  hogy milyen ion keletkezhet.
 • 7:22 - 7:27
  Nézzük meg az ionizációs energiákat,
  és ha ezekben nagy ugrást látunk,
 • 7:27 - 7:31
  akkor ennek alapján eldönthető,
  hogy milyen ion képződik könnyebben.
Title:
Az első és második ionizációs energia | Az atomok szerkezete és tulajdonságai | Kémia | Khan Academy magyar
Description:

Az elemek második ionizációs energiája az az energia, ami ahhoz szükséges, hogy eltávolítsuk a külső, leggyengébben kötött elektront az elem egyszeresen pozitív töltésű kationjából. Mivel a pozitív töltés erősebben vonzza az elektronokat, az elemek második ionizációs energiája mindig nagyobb az elsőnél.

Tanulj kémiát a Khan Academyn: https://hu.khanacademy.org/science/chemistry

Kémia a Khan Academyn: Tudtad, hogy minden kémiai anyagokból áll? A kémia az anyagokat vizsgálja: azok összetételét, tulajdonságait és reakcióképességét. Ez nagyjából a középiskola első évének tananyagát fedi le. Az algebra alapos ismerete segítségünkre lehet.

Mi a Khan Academy? A Khan Academy gyakorló feladatokat, oktatóvideókat és személyre szabott tanulási összesítő táblát kínál, ami lehetővé teszi, hogy a tanulók a saját tempójukban tanuljanak az iskolában és az iskolán kívül is. Matematikát, természettudományokat, programozást, történelmet, művészettörténetet, közgazdaságtant és még más tárgyakat is tanulhatsz nálunk. Matematikai küldetéseink végigvezetik a diákokat az általános iskola első osztályától egészen a differenciál- és integrálszámításig modern, adaptív technológia segítségével, mely felméri az erősségeket és a hiányosságokat.

Küldetésünk, hogy bárki, bárhol világszínvonalú oktatásban részesülhessen.

A magyar fordítás az Akadémia Határok Nélkül Alapítvány (akademiahataroknelkul.hu) fordítócsapatának munkája.

more » « less
Video Language:
English
Team:
Khan Academy
Duration:
07:35

Hungarian subtitles

Revisions Compare revisions