Return to Video

Tümler ve Bütünler Açılar

 • 0:01 - 0:10
  Elimizde ABC açısı var ve bunun kesişme noktası B'de.
 • 0:10 - 0:16
  A noktası burda, C noktası ise şurda.
 • 0:16 - 0:24
  Ve DBA isimli başka bir açımız daha var.
 • 0:24 - 0:26
  Kesişme noktası tekrar B'de olacaktır.
 • 0:26 - 0:34
  Burası D noktası.
 • 0:34 - 0:42
  DBA açısının ölçüsünün 40 derece olduğunu varsayalım.
 • 0:42 - 0:46
  Yani burada gördüğünüz açının ölçüsü 40 derecedir.
 • 0:46 - 0:57
  ABC açısının ölçüsünün ise 50 derece olduğunu varsayalım.
 • 0:57 - 0:59
  Burada birkaç ilginç nokta var.
 • 0:59 - 1:03
  Birincisi, bu iki açının bir kenarı paylaşması.
 • 1:03 - 1:06
  Eğer bunları ışın olarak ele alırsanız - doğru veya
 • 1:06 - 1:08
  doğru parçası da olabilirler - fakat eğer bunları ışın olarak ele alırsanız
 • 1:08 - 1:13
  ikisi de BA ışınını paylaşıyorlar olurlar.
 • 1:13 - 1:17
  Ve bu şekilde bir kenarı ortak olan açılara komşu açı denir.
 • 1:17 - 1:21
  .
 • 1:21 - 1:27
  Bunlar komşu açı.
 • 1:27 - 1:30
  Burada bir başka ilginç olay şudur;
 • 1:30 - 1:33
  DBA açısının ölçüsünün 40 derece olduğunu biliyoruz,
 • 1:33 - 1:36
  ve ABC açısının ölçüsü de 50 derece.
 • 1:36 - 1:42
  Ve eğer burada açı ölçer kullanırsak,
 • 1:42 - 1:47
  DBC açısının ölçüsünü tahmin edebilirsiniz.
 • 1:47 - 1:50
  .
 • 1:50 - 1:52
  .
 • 1:52 - 1:56
  Burada açı ölçer kullandığımızı varsayalım.
 • 1:56 - 1:59
  Şüphesiz bu açının ölçümü 50 derece, bu açının ölçümü ise 40 derece.
 • 1:59 - 2:01
  DBC açısının ölçümü ise 40 derece ve 50 derecenin toplamı.
 • 2:01 - 2:06
  .
 • 2:06 - 2:08
  .
 • 2:08 - 2:14
  m < DBC = 90'
 • 2:14 - 2:17
  90 derecenin özel bir açı olduğunu biliyoruz.
 • 2:17 - 2:23
  Bu bir dik açıdır.
 • 2:23 - 2:30
  Toplamı 90 derece olan iki açı için de bir terim vardır.
 • 2:30 - 2:32
  Tümler açı.
 • 2:32 - 2:44
  DBA açısı ve ABC açısı tümler açılardır
 • 2:44 - 2:51
  çünkü ölçülerinin toplamı 90 derecedir.
 • 2:51 - 2:57
  Yani DBA açısı artı ABC açısı 90 dereceye eşittir
 • 2:57 - 3:04
  ve birlikte bir dik açı oluştururlar.
 • 3:04 - 3:08
  Dik açılarla ilgili bir terim daha açıklayayım.
 • 3:08 - 3:14
  İki ışın, iki doğru, veya iki doğru parçası dik bir açı oluşturduklarında,
 • 3:14 - 3:18
  bunlara dik açı denir.
 • 3:18 - 3:20
  .
 • 3:20 - 3:23
  DBC açısının ölçümünün 90 derece olduğunu bildiğimizden,
 • 3:24 - 3:27
  veya DBCnin bir dik açı olduğunu bildiğimizden,
 • 3:31 - 3:36
  DB doğrusunun BC doğrusuna dik olduğunu söyleyebiliriz.
 • 3:37 - 3:47
  .
 • 3:47 - 3:55
  Veya dik kelimesini kullanmak yerine, iki dik açı için kullanılan bu sembolü kullanabiliriz.
 • 3:55 - 4:00
  .
 • 4:00 - 4:04
  DB açısı BC açısına diktir.
 • 4:04 - 4:07
  Tüm bunlar, DB ve BC'nin 90 derecelik bir açı oluşturmalarından kaynaklanıyor.
 • 4:07 - 4:12
  .
 • 4:12 - 4:15
  .
 • 4:15 - 4:20
  İki açının toplamından farklı bir şey elde ettiğimiz durumlarda başka kelimeler de var.
 • 4:20 - 4:25
  Diyelim ki burada bir açı var.
 • 4:25 - 4:31
  .
 • 4:31 - 4:38
  XYZ açısı.
 • 4:38 - 4:46
  XYZ açısının ölçümünün 60 derece olduğunu varsayalım.
 • 4:46 - 4:54
  Bir başka açı ise MNO açısı.
 • 4:54 - 5:02
  .
 • 5:02 - 5:08
  MNO açısının ölçümünün 120 derece olduğunu varsayalım.
 • 5:08 - 5:12
  Bu iki açıyı toplasak
 • 5:12 - 5:25
  < MNO + < XYZ =
 • 5:25 - 5:31
  = 120' + 60' = 180'
 • 5:31 - 5:36
  Yani bu iki açıyı topladığımızda açı ölçer ile bir yarım kürenin yay uzunluğunu elde ederiz.
 • 5:36 - 5:39
  .
 • 5:39 - 5:44
  .
 • 5:44 - 5:50
  Ve iki açının ölçülerinin toplamı 180 derece olduğunda, bunlara bütünler açı denir.
 • 5:50 - 5:54
  Hatırlaması biraz zor olabilir. İki açının toplamı 90 derece olduğunda bunlar tümler açılardır.
 • 5:54 - 5:55
  .
 • 5:55 - 6:04
  İki açının toplamı 180 derece olduğunda ise bunlar bütünler açılardır.
 • 6:04 - 6:07
  Ve elimizde iki tümler açı, iki komşu açı olduğunu varsayalım.
 • 6:07 - 6:12
  Yani komşu bir kenara sahipler.
 • 6:12 - 6:15
  Böyle bir açımız var.
 • 6:15 - 6:19
  Ve başka bir açımız daha var --
 • 6:19 - 6:21
  bunlara birer harf atamam lazım.
 • 6:21 - 6:28
  Diyelim ki bir ABC açısı var,
 • 6:28 - 6:36
  ve bir de DBA açısı.
 • 6:36 - 6:41
  ABC açısının ölçümü 50 derece.
 • 6:41 - 6:44
  DBA açışının ölçümü ise 130 derece.
 • 6:44 - 6:50
  Şüphesiz DBA ve ABC açılarının toplamı 180 derecedir.
 • 6:50 - 6:53
  130' + 50' = 180'
 • 6:53 - 6:56
  Yani bunlar bütünler açılar.
 • 6:56 - 7:05
  DBA açısı ve ABC açısı bütünler açılardır.
 • 7:05 - 7:09
  Açı ölçülerinin toplamı 180 derece. Fakat bunlar aynı zamanda komşu açılar.
 • 7:10 - 7:17
  Bütünler ve komşu açılar olduklarından,
 • 7:18 - 7:22
  geniş olan açıya bakarsak,
 • 7:22 - 7:32
  yani DBC açısına, bu aslında düz bir doğru olacaktır.
 • 7:32 - 7:37
  Buna düz açı diyoruz.
 • 7:37 - 7:41
  Size bir sürü terimi açıkladım ve sanırım artık birkaç şeyi ispatlayabiliriz.
 • 7:41 - 7:46
  .
 • 7:46 - 7:51
  Tekrarlamak gerekirse;
 • 7:51 - 7:56
  toplamı 90 derece olan açılar tümler açılardır.
 • 7:56 - 7:58
  .
 • 7:58 - 8:03
  Eğer bunlar aynı zamanda komşu açılar ise, birlikte dik bir açı oluştururlar.
 • 8:03 - 8:08
  Dik bir açının iki kenarı da birbirlerine diktir.
 • 8:08 - 8:10
  .
 • 8:10 - 8:13
  Toplamı 180 derece olan açılar ise bütünler açılardır.
 • 8:13 - 8:17
  Eğer bunlar aynı zamanda komşu açılar ise, birlikte bir düz açı oluştururlar.
 • 8:17 - 8:20
  .
 • 8:20 - 8:23
  Veya şöyle diyebiliriz;
 • 8:25 - 8:26
  eğer iki açı düz bir açı oluşturursa, açılardan biri diğerini bütünler.
 • 8:26 - 8:29
  Toplamları 180 derece olur.
 • 8:29 -
  .
Title:
Tümler ve Bütünler Açılar
Description:

Tümler açılar, bütünler açılar, komşu açılar, düz açılar ve dik açılar hakkında temel bilgiler.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
08:31
seraozkivanc added a translation

Turkish subtitles

Revisions