Return to Video

Doplnkové a Susedné Uhly

 • 0:00 - 0:10
  Povedzme, že máme uhol ABC, vyzerá nejako takto, vrchol má v bode B,
 • 0:10 - 0:15
  bod A leží niekde tu a bod C leží niekde tu.
 • 0:15 - 0:23
  Povedzme, že máme aj iný uhol, uhol DAB, alebo si ho radšej nazvime DBA,
 • 0:23 - 0:26
  vrchol budeme mať znova v bode B.
 • 0:26 - 0:34
  Povedzme, že vyzerá takto, tu bude náš bod D.
 • 0:34 - 0:41
  Povedzme, že vieme veľkosť uhla DBA, vieme, že sa rovná 40 stupňov.
 • 0:41 - 0:45
  Takže veľkosť tohto uhla sa rovná 40 stupňov.
 • 0:45 - 0:56
  A povedzme, že vieme aj veľkosť uhla ABC, čo sa rovná 50 stupňov.
 • 0:56 - 0:58
  Máme tu pár zaujímavých vecí.
 • 0:58 - 1:02
  Prvá zaujímavá vec, ktorú ste si mohli všimnúť je, že oba uhly
 • 1:02 - 1:06
  majú spoločnú stranu. Tieto strany môžu byť priamky,
 • 1:06 - 1:08
  úsečky alebo polpriamky, ale ak sú to polpriamky,
 • 1:08 - 1:13
  môžeme povedať, že majú spoločnú polpriamku BA. Ak máme dva
 • 1:13 - 1:16
  takéto uhly, ktoré majú spoločnú stranu, nazývame ich priľahlé uhly,
 • 1:16 - 1:20
  pretože slovo priľahlý znamená "vedľaležiaci".
 • 1:20 - 1:26
  Toto sú priľahlé uhly.
 • 1:26 - 1:29
  Ďalšia zaujímavá vec, ktorú ste si mohli všimnúť je,
 • 1:29 - 1:33
  že ak vieme, že veľkosť uhla DBA je 40 stupňov
 • 1:33 - 1:35
  a veľkosť uhla ABC je 50 stupňov,
 • 1:35 - 1:42
  môžete si tipnúť, koľko bude mať uhol DBC.
 • 1:42 - 1:47
  Veľkosť uhla DBC, ak by sme si sem nakreslili uhlomer,
 • 1:47 - 1:49
  nejdem ho sem kresliť, vznikol by nám tu chaos,
 • 1:49 - 1:51
  alebo si ho narýchlo nakreslime.
 • 1:51 - 1:55
  Ak by sme tu mali uhlomer, tu bude 50 stupňov,
 • 1:55 - 1:59
  tu bude ďalších 40 stupňov,
 • 1:59 - 2:01
  veľkosť uhla DBC bude
 • 2:01 - 2:05
  súčet 40 stupňov a 50 stupňov.
 • 2:05 - 2:08
  Vymažme si uhlomer, nech to tu máme čistejšie,
 • 2:08 - 2:13
  takže veľkosť uhla DBC sa rovná 90 stupňov.
 • 2:13 - 2:16
  Už vieme, že 90 stupňový uhol je špeciálny uhol,
 • 2:16 - 2:22
  nazývame ho pravý uhol, toto je pravý uhol.
 • 2:22 - 2:30
  Existuje názov aj pre dva uhly, ktorých súčet je 90 stupňov.
 • 2:30 - 2:31
  Sú to doplnkové uhly.
 • 2:31 - 2:43
  Takže môžeme povedať, že uhol DBA a uhol ABC sú aj doplnkové uhly.
 • 2:43 - 2:51
  A to preto, lebo ich veľkosti majú dokopy 90 stupňov.
 • 2:51 - 2:57
  Veľkosť uhla DBA plus veľkosť uhla ABC
 • 2:57 - 3:03
  sa rovná 90 stupňov. Keď ich spočítame, vytvoria pravý uhol.
 • 3:03 - 3:08
  Poďme na ďalší termín, ktorý súvisí s pravými uhlami.
 • 3:08 - 3:14
  Keď si vytvoríme pravý uhol, dve polpriamky, ktoré ho tvoria,
 • 3:14 - 3:17
  alebo to môžu byť dve priamky alebo úsečky,
 • 3:17 - 3:20
  sa nazývajú "kolmé".
 • 3:20 - 3:23
  Ak vieme, že veľkosť uhla DBC je 90 stupňov,
 • 3:23 - 3:27
  alebo že uhol DBC je pravý uhol, potom vieme,
 • 3:31 - 3:36
  že DB, úsečka DB je
 • 3:36 - 3:47
  kolmá na úsečku BC.
 • 3:47 - 3:55
  Alebo môžeme povedať, že polpriamka DB, a namiesto slova "kolmá"
 • 3:55 - 3:59
  môžeme použiť takúto značku, ktorá nám ukazuje dve kolmé priamky,
 • 3:59 - 4:03
  DB je kolmá na BC.
 • 4:03 - 4:07
  Toto sú pravdivé tvrdenia,
 • 4:07 - 4:11
  ktoré vychádzajú z toho, že uhol medzi DB a BC
 • 4:11 - 4:14
  má 90 stupňov.
 • 4:14 - 4:19
  Exstujú aj ďalšie termíny pre uhly, ktoré majú dokopy niekoľko stupňov.
 • 4:19 - 4:24
  Napríklad povedzme, že máme takýto uhol,
 • 4:24 - 4:31
  nazvime si ho,
 • 4:31 - 4:38
  dajme si sem nejaké bod, bod X, Y a Z.
 • 4:38 - 4:45
  Povedzme, že veľkosť uhla XYZ sa rovná 60 stupňov,
 • 4:45 - 4:53
  a povedzme, že tu máme ďalší uhol, ktorý vyzerá takto,
 • 4:53 - 5:01
  označme ho, M, N, O,
 • 5:01 - 5:08
  povedzme, že veľkosť uhla MNO je 120 stupňov.
 • 5:08 - 5:12
  Ak sčítame veľkosti týchto dvoch uhlov, napíšme si to,
 • 5:12 - 5:24
  veľkosť uhla MNO plus veľkosť uhla XYZ
 • 5:24 - 5:30
  sa rovná, 120 stupňov plus 60 stupňov
 • 5:30 - 5:35
  je 180 stupňov. takže ak ich spočítame,
 • 5:35 - 5:39
  dostaneme polovicu kružnice,
 • 5:39 - 5:44
  celú polovicu kružnice alebo polkružnicu uhlomera.
 • 5:44 - 5:50
  Ak máme dva uhly, ktoré majú dokopy 180 stupňov, nazývame ich ako susedné uhly.
 • 5:50 - 5:53
  Viem, že je ťažke zapamätať si to všetko, 90 stupňov majú doplnkové uhly,
 • 5:53 - 5:55
  sú to uhly ktoré sa dopĺňajú,
 • 5:55 - 6:04
  a ak majú dokopy 180 stupňov, sú to susedné uhly.
 • 6:04 - 6:07
  Ak máme dva susedné uhly, ktoré sú aj priľahlé,
 • 6:07 - 6:12
  Čiže majú jednu spoločnú stranu, nakreslime si to sem,
 • 6:12 - 6:14
  povedzme, že máme jeden takýto uhol,
 • 6:14 - 6:19
  a potom máme druhý uhol, označme si tento prvý uholl nejako,
 • 6:19 - 6:20
  použijeme tie isté písmená,
 • 6:20 - 6:28
  toto je A, B, C, a potom máme druhý uhol, ktorý vyzerá takto,
 • 6:28 - 6:36
  C som už použil, dajme D,
 • 6:36 - 6:40
  a povedzme, že tento má 50 stupňov,
 • 6:40 - 6:43
  a tento má 130 stupňov.
 • 6:43 - 6:49
  Uhol DBA plus uhol ABC, ak ich spočítame,
 • 6:49 - 6:53
  dostaneme 180 stupňov.
 • 6:53 - 6:56
  Takže to sú susedné uhly, napíšme si to.
 • 6:56 - 7:05
  Uhol DBA a uhol ABC sú susedné uhly.
 • 7:05 - 7:09
  Majú dokopy 180 stupňov. No sú to aj priľahlé uhly,
 • 7:09 - 7:17
  sú aj priľahlé, a keďže sú susedné a priľahlé,
 • 7:17 - 7:22
  ak sa pozriete na uhol, ktorý vytvorili stranami, ktoré nemajú spoločné,
 • 7:22 - 7:31
  ak sa pozriete na uhol DBC, je to vlastne len rovná priamka.
 • 7:31 - 7:36
  Takýto uhol nazývame priamy uhol.
 • 7:36 - 7:40
  Oboznámil som vás s dôležitými termínmi, no a teraz
 • 7:40 - 7:45
  keď už vieme všetko potrebné, môžeme sa pustiť do zaujímavých dôkazov.
 • 7:45 - 7:50
  Len na zopakovanie, hovorili sme o priľahlých uhloch,
 • 7:50 - 7:55
  ktoré ak majú dokopy 90 stupňov, označujeme ich ako doplnkové uhly,
 • 7:55 - 7:57
  tie majú dokopy 90 stupňov.
 • 7:57 - 8:03
  Ak sú aj priľahlé, ich vonkajšie ramená tvoria pravý uhol,
 • 8:03 - 8:08
  a ak máme pravý uhol, dve strany pravého uhla sa nazývajú
 • 8:08 - 8:10
  kolmice.
 • 8:10 - 8:13
  Ak máme dva uhly, ktoré majú dokopy 180 stupňov,
 • 8:13 - 8:17
  nazývame ich susedné uhly, a ak sú aj priľahlé,
 • 8:17 - 8:19
  tvoria priamy uhol.
 • 8:20 - 8:22
  Inými slovami, ak máme priamy uhol
 • 8:24 - 8:26
  a máme v ňom daný jeden uhol, druhý uhol
 • 8:26 - 8:29
  bude jeho susedný uhol, a dokopy budú mať 180 stupňov.
 • 8:29 -
  Skončíme pri tomto.
Title:
Doplnkové a Susedné Uhly
Description:

Úvod do doplnkových, susedných, priľahlých a priamych uhlov. Vysvetlenie, čo znamená "byť kolmý".

more » « less
Video Language:
English
Duration:
08:31

Slovak subtitles

Revisions Compare revisions