Return to Video

Complementary and Supplementary Angles

 • 0:01 - 0:10
  Katakan saya ada 1 sudut ABC, dan ia nampak seperti ini, maka bucunya akan berada di B,
 • 0:10 - 0:16
  mungkin A berada di sini, dan C berada di situ.
 • 0:16 - 0:24
  Dan kemudian, katakan kita ada 1 lagi sudut iaitu DAB, hmmm...sebenarnya mari saya panggilnya DBA.
 • 0:24 - 0:26
  Saya mahu bucunya berada di titik B.
 • 0:26 - 0:34
  Jadi katakan ia kelihatan seeperti ini, jadi ini di sini ialah titik D kita.
 • 0:34 - 0:42
  Dan mari katakan yang kita tahu ukuran sudur DBA, katakan yang ianya adalah 40 darjah.
 • 0:42 - 0:46
  Maka, sudut ini di sini, ukurannya adalah bersamaan dengan 40 darjah.
 • 0:46 - 0:57
  Dan katakan yang kita tahu bahawa ukuran sudut ABC ialah 50 darjah.
 • 0:57 - 0:59
  Baik, jadi terdapat beberapa perkara menarik yang berlaku di sini.
 • 0:59 - 1:03
  Perkara menarik pertama ialah anda mungkin sedar yang kedua-dua sudut ini
 • 1:03 - 1:06
  berkongsi sisi, jika anda gambarkannya sebagai sinaran, ia boleh jadi
 • 1:06 - 1:08
  garisan atau garis sinaran, walaubagaimanapun,
 • 1:08 - 1:13
  kedua-duanya berkongsi garisan BA, dan kemudian anda ada 2 sudut
 • 1:13 - 1:17
  seperti ini yang berkongsi sisi yang sama, ini dipanggil sudut bersebelahan,
 • 1:17 - 1:21
  kerana perkataan 'adjacent' bermaksud bersebelahan.
 • 1:21 - 1:27
  Bersebelahan, ini adalah sudut bersebelahan.
 • 1:27 - 1:30
  Sekarang, ada perkara lain yang anda mungkin perasan di sini,
 • 1:30 - 1:33
  kita tahu yang ukuran sudut DBA ialah 40 darjah
 • 1:33 - 1:36
  dan ukuran sudut ABC ialah 50 darjah,
 • 1:36 - 1:42
  dan anda mungkin mampu meneka apakah ukuran sudut DBC.
 • 1:42 - 1:47
  Ukuran sudut DBC...jika kita lukiskan protraktor di sini,
 • 1:47 - 1:50
  Saya tidak mahu lukiskannya sebab ia akan buatkan lukisan ini nampak comot,
 • 1:50 - 1:52
  tapi jika kita...hmmm, saya akan lukiskannya dengan cepat,
 • 1:52 - 1:56
  Jadi jika kita ada 1 protraktor di sini, anda bolah nampak dengan jelas yang sudut ini ialah 50 darjah
 • 1:56 - 1:59
  dan yang ini pula adalah 40 darjah, jadi jika anda mahu katakan
 • 1:59 - 2:01
  apakah ukuran sudut DBC,
 • 2:01 - 2:06
  ianya akan menjadi, jumlah sudut 40 darjah dan sudut 50 darjah.
 • 2:06 - 2:08
  Dan biar saya padamkan lukisan tadi supaya ini nampak kemas.
 • 2:08 - 2:14
  Jadi, ukuran sudut DBC adalah bersamaan dengan 90 darjah,
 • 2:14 - 2:17
  dan kita tahu yang sudut 90 darjah adalah sudut istimewa,
 • 2:17 - 2:23
  ini ialah sudut tegak, ianya sudut tegak.
 • 2:23 - 2:30
  Terdapat satu perkatan yang merujuk kepada 2 sudut yang jumlahnya 90 darjah,
 • 2:30 - 2:32
  ianya adalah pelengkap.
 • 2:32 - 2:44
  Maka, kita boleh katakan yang sudut DBA dan sudut ABC adalah sudut pelengkap.
 • 2:44 - 2:51
  Dan ini adalah kerana jumlah ukuran mereka adalah 90 darjah.
 • 2:51 - 2:57
  Jadi, ukuran sudut DBA tambah ukuran sudut ABC,
 • 2:57 - 3:04
  adalah bersamaan dengan 90 darjah, mereka membentuk sudut tegak apabila anda jumlahkannya.
 • 3:04 - 3:08
  Dan satu lagi terminologi yang berkaitan dengan sudut tegak ialah,
 • 3:08 - 3:14
  apabila satu sudut tegak dibentuk, 2 sinaran yang membentuk sudut tegak itu,
 • 3:14 - 3:18
  atau 2 garisan yang membentuk sudut tegak itu, atau 2 segmen garisan itu
 • 3:18 - 3:20
  dipanggil sebagai serenjang.
 • 3:20 - 3:23
  Jadi kerana kita tahu yang ukuran sudut DBC ialah 90 darjah,
 • 3:24 - 3:27
  ataupun yang sudut DBC ialah sudut tegak, ini memberitahu kita
 • 3:31 - 3:36
  yang garis DB, jika saya panggilnya segmen garisan DB ialah
 • 3:37 - 3:47
  serenjang, adalah serenjang kepada segmen garisan BC,
 • 3:47 - 3:55
  atau kita bieh juga katakan yang garis DB, daripada menggunakan perkataan serenjang,
 • 3:55 - 4:00
  terdapat satu simbol di sini yang merujuk kepada 2 garis serenjang,
 • 4:00 - 4:04
  DB adalah serenjang kepada BC.
 • 4:04 - 4:07
  Jadi kesemua ini adalah merupakan pernyataan yang benar.
 • 4:07 - 4:12
  Dan ianya muncul dari fakta bahawa sudut yang terbentuk antara DB dan BC
 • 4:12 - 4:15
  ialah sudut 90 darjah.
 • 4:15 - 4:20
  Sekarang, terdapat perkataan lain apabila 2 sudut kita ditambahkan dengan benda lain,
 • 4:20 - 4:25
  jadi katakan sebagai contoh saya ada satu sudut di sini,
 • 4:25 - 4:31
  saya cuma ciptakannya, mari kita panggil sudut ini...
 • 4:31 - 4:38
  biar saya letakkan huruf di sini, X, Y dan Z.
 • 4:38 - 4:46
  Katakan yang ukuran sudut XYZ adalah bersamaan dengan 60 darjah,
 • 4:46 - 4:54
  dan katakan yang kita ada 1 lagi sudut yang nampak seperti ini,
 • 4:54 - 5:02
  dan kita panggilnya, mungkin M, N dan O.
 • 5:02 - 5:08
  dan katakan yang ukuran sudut MNO ialah 120 darjah.
 • 5:08 - 5:12
  Jadi jika kita tambahkan kedua-dua ukuran ini, mari saya tuliskannya,
 • 5:12 - 5:25
  ukuran sudut MNO tambah ukuran sudut XYZ,
 • 5:25 - 5:31
  adalah bersamaan dengan 120 darjah tambah 60 darjah.
 • 5:31 - 5:36
  Yang akan bersamaan dengan 180 darjahh, jadi jika kita tambahkan keduanya,
 • 5:36 - 5:39
  kita akan merangkumi separuh bulatan.
 • 5:39 - 5:44
  Atau di seluruh keseluruhan separuh bulatan, atai semi-bulatan untuk protraktor.
 • 5:44 - 5:50
  Dan apabila anda ada 2 sudut yang berjumlah 180 darjah, kita panggilnya sudut penggenap.
 • 5:50 - 5:54
  Saya tahu yang ianya sedikit sukar untuk dihafal, 90 darjah adalah sudut pelengkap,
 • 5:54 - 5:55
  terdapat 2 sudut yang melengkapi setiapnya.
 • 5:55 - 6:04
  Dan kemudian jika anda tambahkannya kepada 180 darjah, anda akan ada sudut penggenap,
 • 6:04 - 6:07
  dan jika anda ada 2 sudut penggenap yang bersebelahan,
 • 6:07 - 6:12
  jadi mereka berkongsi sisi yang sama, biar saya lukiskannya di sini.
 • 6:12 - 6:15
  Jadi katakan kita ada 1 sudut yang kelihatan sebegini,
 • 6:15 - 6:19
  dan kita ada sudut yang lain, biar saya letakkan sedikit huruf di sini,
 • 6:19 - 6:21
  dan saya akan gunakan semula huruf-huruf ini.
 • 6:21 - 6:28
  Jadi ini ialah A, B, C dan kita ada sudut lain yang kelihatan seperti ini,
 • 6:28 - 6:36
  yang nampak seperti ini, saya dah gunakan C, yang nampak seperti ini,
 • 6:36 - 6:41
  dan katakan yang ianya adalah bersudut 50 darjah,
 • 6:41 - 6:44
  dan ini di sini ialah 130 darjah,
 • 6:44 - 6:50
  dengan jelas, sudut DBA tambah sudut ABC, jika kita tambahkannya
 • 6:50 - 6:53
  kita akan dapat 180 darjah.
 • 6:53 - 6:56
  Jadi mereka adalah sudut penggenap, mari saya tuliskannya.
 • 6:56 - 7:05
  Sudut DBA dan sudut ABC adalah sudut penggenap,
 • 7:05 - 7:09
  gabungan keduanya adalah 180 darjah, tapi mereka juga adalah sudut bersebelahan,
 • 7:10 - 7:17
  mereka adalah bersebelahan, dan kerana mereka adalah sudut penggenap dan bersebelahan,
 • 7:18 - 7:22
  jika anda lihat dari sudut yang lebih luas, sudut yang dibentuk dari sisi adalah tidak sama,
 • 7:22 - 7:32
  jika anda lihat sudut DBC, ini adalah satu garisan yang lurus,
 • 7:32 - 7:37
  di mana kita boleh panggilnya sudut lurus.
 • 7:37 - 7:41
  Jadi, saya telah perkenalkan beberapa perkataan di sini dan sekarang saya fikir
 • 7:41 - 7:46
  yang kita mempunyai kesemua alat yang diperlukan untuk melakukan sedikit bukti menarik,
 • 7:46 - 7:51
  dan untuk mengimbas semula, kita telah bincang tentang sudut bersebelahan, dan saya rasa
 • 7:51 - 7:56
  apa-apa sudut yang berjumlah 90 darjah boleh dianggap sudut pelengkap,
 • 7:56 - 7:58
  di mana jumlahnya adalah 90 darjah.
 • 7:58 - 8:03
  Jika katakan yang ianya adalah bersebelahan, maka 2 sisi luarnya akan membentuk sudut tegak,
 • 8:03 - 8:08
  apabila kita ada sudut tegak, maka 2 sisi sudut tegak dikira sebagai
 • 8:08 - 8:10
  serenjang.
 • 8:10 - 8:13
  Dan kemudian, jika kita ada 2 sudut yang jumlahnya 180 darjah,
 • 8:13 - 8:17
  ianya dikira atau dianggap sebagai penggenap, dan kemudian jika katakan ianya adalah bersebelahan,
 • 8:17 - 8:20
  ia akan membentuk sudut lurus.
 • 8:20 - 8:23
  Atau cara lain untuk mengatakannya ialah jika kita ada sudut lurus,
 • 8:25 - 8:26
  dan kita ada 1 sudut, maka sudut yang lagi satu
 • 8:26 - 8:29
  akan menjadi sudut penggenap kepadanya, di mana jumlah kedua-duanya adalah 180 darjah.
 • 8:29 -
  Jadi, kita sudahpun selesai.
Title:
Complementary and Supplementary Angles
Description:

Basics of complementary, supplementary, adjacent and straight angles. Also touching on what it means to be perpendicular

more » « less
Video Language:
English
Duration:
08:31
v. Maroro added a translation

Malay subtitles

Revisions