Return to Video

Komplementære og supplementære vinkler

 • 0:01 - 0:10
  Lad os sige, at vi har en vinkel ABC, og den ser sådan her ud. Spidsen kaldes her B.
 • 0:10 - 0:16
  Måske A sidder herovre, og C sidder her.
 • 0:16 - 0:24
  Lad os også sige, at vi har en anden vinkel kaldet DBA.
 • 0:24 - 0:26
  Her er spidsen også B.
 • 0:26 - 0:34
  Vi tegner endnu en linje, hvor punktet D er.
 • 0:34 - 0:42
  Vi kender størrelsen på vinkel DBA. Den er 40 grader.
 • 0:42 - 0:46
  Vinkel DBA er altså 40 grader.
 • 0:46 - 0:57
  Lad os sige, at vinkel ABC er 50 grader.
 • 0:57 - 0:59
  Der sker en række interessante ting her.
 • 0:59 - 1:03
  Det første er,
 • 1:03 - 1:06
  at siden BA indgår i begge de 2 vinkler.
 • 1:06 - 1:08
  Siden BA er altså med i begge vinkler.
 • 1:08 - 1:13
  Når man har 2 vinkler, der deler en side,
 • 1:13 - 1:17
  kaldes de for hosliggende vinkler,
 • 1:17 - 1:21
  fordi det betyder 'ved siden af'.
 • 1:21 - 1:27
  De her vinkler er altså hosliggende.
 • 1:27 - 1:30
  Det andet er,
 • 1:30 - 1:33
  at vi ved, vinkel DBA er 40 grader,
 • 1:33 - 1:36
  og vinkel ABC er 50 grader,
 • 1:36 - 1:42
  og det er muligt at finde størrelsen af vinkel DBC.
 • 1:42 - 1:47
  .
 • 1:47 - 1:50
  Det er tydeligt, når vi tegner den her halvcirkel,
 • 1:50 - 1:52
  at vi har 2 vinkeler. ABC på 50 grader
 • 1:52 - 1:56
  og DBA på 40 grader.
 • 1:56 - 1:59
  For at finde størrelsen af vinkel DBC
 • 1:59 - 2:01
  er vi nødt til at finde summen af de 2 vinkler.
 • 2:01 - 2:06
  40 plus 50 giver 90.
 • 2:06 - 2:08
  .
 • 2:08 - 2:14
  Størrelsen af vinkel DBC er 90 grader.
 • 2:14 - 2:17
  Vi ved, at en vinkel på 90 grader
 • 2:17 - 2:23
  er en ret vinkel.
 • 2:23 - 2:30
  Der findes også et ord for 2 vinkler, hvis vinkelsum er 90 grader,
 • 2:30 - 2:32
  og det er komplementær.
 • 2:32 - 2:44
  Vi kan sige, at vinkel DBA og vinkel ABC er komplementære.
 • 2:44 - 2:51
  Det er fordi, de tilsammen giver en vinkel på 90 grader.
 • 2:51 - 2:57
  Størrelsen af vinkel DBA plus størrelsen af vinkel ABC
 • 2:57 - 3:04
  giver 90 grader. Det giver en ret vinkel.
 • 3:04 - 3:08
  .
 • 3:08 - 3:14
  Når man har en ret vinkel,
 • 3:14 - 3:18
  kaldes de 2 linjer, som danner vinklen
 • 3:18 - 3:20
  for vinkelrette linjer.
 • 3:20 - 3:23
  Fordi vi ved, at størrelsen af vinkel DBC er 90 grader,
 • 3:24 - 3:27
  eller at vinkel DBC er en ret vinkel,
 • 3:31 - 3:36
  fortæller det os, at siden DB er vinkelret
 • 3:37 - 3:47
  til siden BC.
 • 3:47 - 3:55
  I stedet for at skrive vinkelret kan man også bruge
 • 3:55 - 4:00
  det her symbol, som viser 2 vinkelrette linjer.
 • 4:00 - 4:04
  DB er vinkelret til BC.
 • 4:04 - 4:07
  Alle de her udtryk
 • 4:07 - 4:12
  kommer ud fra det faktum, at den vinkel mellem DB og BC
 • 4:12 - 4:15
  er 90 grader.
 • 4:15 - 4:20
  Vi har også et andet udtryk for, når 2 vinkler går i op i andre ting.
 • 4:20 - 4:25
  Lad os sige, at vi for eksempel har en vinkel herovre.
 • 4:25 - 4:31
  Lad os kalde den XYZ
 • 4:31 - 4:38
  med spidsen y.
 • 4:38 - 4:46
  Vinkel XYZ er 60 grader.
 • 4:46 - 4:54
  Lad os sige, at vi har en anden vinkel,
 • 4:54 - 5:02
  som vi kalder MNO.
 • 5:02 - 5:08
  Vinkel MNO er 120 grader.
 • 5:08 - 5:12
  Vi lægger de 2 vinkler sammen.
 • 5:12 - 5:25
  Vinkel MNO plus vinkel XYZ
 • 5:25 - 5:31
  er det samme som 120 plus 60,
 • 5:31 - 5:36
  hvilket giver 180 grader. Hvis man lægger vinklerne sammen,
 • 5:36 - 5:39
  vil man kunne komme halvvejs rundt i en cirkel.
 • 5:39 - 5:44
  Vi har dannet en halvcirkel.
 • 5:44 - 5:50
  Når vi har 2 vinkler, der tilsammen giver 180 grader, kalder vi det supplementære vinkler.
 • 5:50 - 5:54
  Det kan være svært at huske. 90 grader er komplementære,
 • 5:54 - 5:55
  fordi 2 vinkler komplementerer hinanden.
 • 5:55 - 6:04
  Når 2 vinkler tilsammen giver 180 grader, har man supplementære vinkler.
 • 6:04 - 6:07
  Vi har her 2 supplementære vinkler, der er hosliggende,
 • 6:07 - 6:12
  da de deler en side.
 • 6:12 - 6:15
  Lad os sige, at vi har en vinkel, der ser sådan her ud,
 • 6:15 - 6:19
  og vi har en anden, der ser sådan her ud.
 • 6:19 - 6:21
  Vi genbruger bogstaverne fra før.
 • 6:21 - 6:28
  Det her er A, B, og C, og vi har en anden vinkel, der ser sådan her ud.
 • 6:28 - 6:36
  Den går også ud fra siden AB.
 • 6:36 - 6:41
  ABC er 50 grader,
 • 6:41 - 6:44
  og DBA er 130 grader.
 • 6:44 - 6:50
  Det er tydeligt, at hvis vi lægger DBA og ABC sammen,
 • 6:50 - 6:53
  får vi 180 grader.
 • 6:53 - 6:56
  De er supplementære.
 • 6:56 - 7:05
  Vinkel DBA og vinkel ABC er supplementære,
 • 7:05 - 7:09
  fordi de tilsammen giver 180 grader.
 • 7:10 - 7:17
  Hvis vi ser på vinkel DBC,
 • 7:18 - 7:22
  har den en orange linje, som de 2 vinkler ikke har tilfælles.
 • 7:22 - 7:32
  Den kan vi kalde en lige linje.
 • 7:32 - 7:37
  .
 • 7:37 - 7:41
  Vi er blevet introduceret for en masse ord her,
 • 7:41 - 7:46
  som vi kan bruge til en række spændende beviser.
 • 7:46 - 7:51
  Vi har her snakket om hosliggende vinkler, og alle vinkler,
 • 7:51 - 7:56
  der tilsammen giver 90 grader er komplementære.
 • 7:56 - 7:58
  .
 • 7:58 - 8:03
  Hvis de også er hosliggende, vil de 2 yderste sider danne en ret vinkel.
 • 8:03 - 8:08
  Når man har en ret vinkel, er de 2 sider i vinkel
 • 8:08 - 8:10
  vinkelrette.
 • 8:10 - 8:13
  Hvis vi har 2 vinkler, der tilsammen giver 180 grader,
 • 8:13 - 8:17
  er de supplementære. Hvis de også er hosliggende,
 • 8:17 - 8:20
  vil de danne en lige vinkel.
 • 8:20 - 8:23
  En anden måde at sige det på er, at hvis vi har en lige vinkel,
 • 8:25 - 8:26
  og vi har en af vinklerne, vil den anden vinkel være
 • 8:26 - 8:29
  supplementær. De vil til sammen give 180 grader.
 • 8:29 -
  Det var det.
Title:
Komplementære og supplementære vinkler
Description:

Denne video handler om det grundlæggende ved komplementære, supplementære, hosliggende og lige vinkler. Den kommer også ind på, hvad vinkelret vil sige.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
08:31

Danish subtitles

Revisions Compare revisions