YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← Adding/Subtracting negative numbers

Adding and subtracting negative numbers

Get Embed Code
36 Languages

Subtitles translated from английски език Showing Revision 3 created 07/28/2012 by vng.education.

 1. Chào mừng các bạn đến với bài thuyết trình
 2. về việc cộng và trừ đi các số âm
 3. Hãy cùng bắt đầu nhé
 4. Trước hết, thế nào là một số âm?
 5. Tôi sẽ vẽ một trục số
 6. Nó không có gì nhiều, ngoài một đường thẳng ở đây
 7. Nhưng tôi nghĩ bạn sẽ dễ dàng hiểu được thông qua mô tả bằng hình ảnh
 8. Chúng ta sẽ bắt đầu với những con số dương, đây là điểm mốc 0
 9. tiếp theo các bạn sẽ có điểm mốc số 1, 2, 3, rồi 4
 10. và tiếp tục như thế...
 11. Và nếu tôi nêu tình huống 2 + 2 thì sẽ được biểu diễn như thế nào
 12. Câu hỏi đó sẽ được bắt đầu tại điểm số 2, và tiếp đó, tôi sẽ thêm vào 2 đơn vị nữa...
 13. Kết quả bạn nhận được sẽ là 4
 14. Đối với hầu hết chúng ta thì điều này khá là hiển nhiên
 15. Nhưng nếu bạn thực sự vẽ nó lên trên một trục số
 16. bạn sẽ nói 2 + 2 = 4
 17. Và nếu tôi hỏi bạn, (2 - 1) là gì
 18. Hoặc (3 - 2) là gì thì sao?
 19. Nếu bạn bắt đầu với vị trí số 3, và bạn trừ đi 2 đơn vị
 20. Như vậy bạn sẽ kết thúc tại vị trí điểm 1
 21. Và đó chính là (2 + 2 = 4) và (3 - 2 = 1)
 22. Đây có vẻ như một trò trẻ con đối với bạn
 23. Vậy bây giờ nếu tôi đặt câu hỏi (1 - 3) bằng bao nhiêu thì sẽ thế nào?
 24. Huh.
 25. Ồ, điều này cũng hoàn toàn tương tự thôi
 26. Chúng ta bắt đầu tại điểm số 1 và sẽ lùi về 1 đơn vị
 27. Và chúng ta tiếp tục lùi thêm về sau cả số 0 nữa
 28. Chuyện gì xảy ra phía sau số 0 đây?
 29. Như vậy là bạn bắt đầu tiếp xúc với các số âm rồi đó
 30. Bắt đầu là (-1) (đọc là: âm 1), (-2), (-3), và v.v...
 31. Vì vậy, nếu tôi bắt đầu với số 1 tại đây, thì phép toán (1-3)
 32. Tôi sẽ đi qua 1, 2, 3 nút, và rồi điểm dừng chân của tôi là ở vị trí (-2)
 33. Và đó chính là đáp án (1 - 3) bằng (-2)
 34. Đây cũng chính là một số điều mà chắc chắn bạn đã thực hiện
 35. trong cuộc sống hàng ngày của bạn
 36. Nếu tôi kể với bạn rằng
 37. chàng trai, hôm nay trời rất lạnh đấy, chỉ có 1 độ thôi
 38. nhưng ngày mai nó sẽ còn giảm tới 3 độ nữa cơ đấy
 39. Bạn có thể đã từng biết đến điều này một cách trực giác
 40. Như vậy, chúng ta sẽ đi đến kết luận
 41. ở một nhiệt độ được gọi là âm 2 độ
 42. Đó là tất cả ý nghĩa của một số "âm"
 43. Và cần lưu ý rằng, nếu một số âm là một con số lớn
 44. Ví dụ như (-50) thì thực sự là nó sẽ lạnh hơn (-20) rất nhiều, phải không?
 45. Như vậy, (-50) thực sự là một số nhỏ hơn số (-20) rồi
 46. Bởi vì, thậm chí nó nằm về phía bên trái xa hơn là (-20)
 47. Bạn sẽ có được một cảm nhận trực giác cho những điều đó.
 48. Đôi khi, khi bạn bắt đầu, bạn cảm giác như là
 49. Ồ, 50 là một số lớn hơn 20
 50. Nhưng đây là một số (-50) đối ngược lại với 50
 51. Hãy cùng giải quyết một số vấn đề như sau
 52. Và tôi sẽ tiếp tục sử dụng trục số
 53. Vì tôi nghĩ rằng nó sẽ khá hữu ích
 54. Hãy thử giải quyết vấn đề của "5 trừ 12"
 55. Tôi nghĩ các bạn cũng đã có một dự toán
 56. cho phép tính này rồi
 57. Nhưng hãy để tôi vẽ ra một trục số, "5 - 12"
 58. Tôi sẽ bắt đầu với các mốc (-10), (-9), (-8)....
 59. tiếp tục với (-7), (-6), (-5)...
 60. Lẽ ra tôi nên vẽ những số này trước (-4), (-3), (-2), (-1)...
 61. Rồi tới 0,1,2,3,4, và số 5 sẽ được đặt tại đây
 62. Tôi sẽ đẩy mũi tên này ra một chút. Ok.
 63. "5-12"
 64. Nếu chúng ta bắt đầu với số 5 - để tôi sử dụng một màu khác để vẽ
 65. Chúng ta bắt đầu với số 5 ở đây, và chúng ta sẽ đi sang bên trái 12 bước
 66. Đó là vì chúng ta đang trừ đi 12 đơn vị
 67. Chúng ta bắt đầu đi, 1, 2, 3....
 68. Và "âm" 7 (-7)
 69. Điều này cũng thú vị đấy chứ
 70. Bởi vì nó cũng sẽ xảy ra
 71. với phép toán 12-5 = + 7
 72. Với ví dụ này, tôi muốn bạn suy nghĩ một chút về lý do tại sao nó lại như vậy.
 73. Tại sao sự chênh lệch giữa 12 và 5 lại là 7,
 74. và sự chênh lệch giữa...
 75. Ồ, tôi đoán theo một cách nào đó
 76. Trong tình huống này, chúng ta cũng sẽ nói
 77. Sự chênh lệch giữa 5 và 12 là "âm" 7
 78. Nhưng các con số lại là những phần cách xa nhau
 79. Nhưng bây giờ chúng ta đang bắt đầu với những số nhỏ hơn
 80. Tôi nghĩ rằng câu tôi vừa nói cuối cùng đã làm bạn có nhiều khúc mắc
 81. nhưng chúng ta sẽ tiếp tục đi tiếp
 82. Chúng ta vừa đề cập tới (5 - 12 = - 7)
 83. Hãy cùng làm một phép toán khác
 84. (-3 + 5) thì sao đây?
 85. Tiếp tục sử dụng trục số tương tự
 86. Hãy để cho (-3) được cộng với 5 nào
 87. Vì vậy chúng ta sẽ đi đến quyền 5
 88. Một, hai, ba, bốn, năm.
 89. Nó là một hai.
 90. Nó bằng hai.
 91. Vì vậy, -3 + 5 = 2
 92. Đó là thú vị vì 5-3 cũng là tương đương với 2
 93. Vâng, nó chỉ ra rằng 5-3 là điều tương tự,
 94. đó là chỉ là một cách viết 5 cộng với -3
 95. hoặc -3 plus 5
 96. Một cách tổng quát, dễ dàng để luôn luôn phủ định số điện thoại
 97. nó là giống như thường xuyên bổ sung và trừ,
 98. nhưng bây giờ khi chúng tôi trừ
 99. chúng tôi có thể đi bên trái dưới 0
 100. Chúng ta hãy làm một số khác.
 101. Vì vậy, những gì sẽ xảy ra khi bạn nhận được
 102. Hãy nói rằng, 2 trừ -3?
 103. Vâng, nếu bạn nghĩ về làm thế nào nó sẽ làm việc ra,
 104. Tôi nghĩ rằng điều này sẽ làm cho tinh thần.
 105. Nhưng nó chỉ ra rằng một số tiêu cực,
 106. các dấu hiệu tiêu cực thực sự hủy bỏ.
 107. Vì vậy, đây là điều tương tự như 2 cộng với + 3
 108. và đó chỉ bằng 5
 109. Một cách khác bạn có thể nói là - chúng ta hãy làm một trong những khác--
 110. -7 trừ -2 là gì?
 111. Vâng đó là điều tương tự như -7 + 2
 112. Và hãy nhớ rằng, do đó, chúng tôi đang thực hiện để bắt đầu lúc -7
 113. và chúng tôi sẽ di chuyển 2 bên phải.
 114. Vì vậy, nếu chúng tôi di chuyển 1 bên phải chúng tôi đi đến -6
 115. và sau đó chúng tôi chuyển 2 bên phải chúng tôi có được -5
 116. Điều đó làm cho cảm giác vì -7 + 2
 117. đó là điều tương tự như 2-7
 118. Nếu nó là hai độ và
 119. nó được bảy độ lạnh hơn, đó là -5
 120. Chúng ta hãy làm một bó của chúng.
 121. Tôi nghĩ rằng càng có nhiều bạn làm thế, các thực hành nhiều hơn bạn có,
 122. và các mô-đun giải thích nó khá tốt.
 123. Có lẽ tốt hơn hơn tôi làm.
 124. Vì vậy, hãy chỉ cần làm một tấn của các vấn đề.
 125. Vì vậy, nếu tôi nói -7-3
 126. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ đi 3 bên trái -7
 127. Chúng tôi sẽ có được 3-ít hơn 7
 128. Vì vậy, đó là -10, đúng?
 129. Có ý nghĩa, bởi vì nếu chúng tôi có 7 + 3
 130. chúng tôi đang ở 7 ở bên phải của 0
 131. và chúng ta sẽ đi 3 bộ ở bên phải của 0
 132. và chúng tôi nhận được 10 tích cực
 133. Như vậy cho 7 ở bên trái của 3 0 và đi bộ ở bên trái,
 134. chúng tôi đang đi để có được -10
 135. Chúng ta hãy làm một bó hơn.
 136. Tôi biết tôi có thể gây nhầm lẫn bạn,
 137. nhưng thực tế là những gì sẽ thực sự giúp chúng tôi.
 138. Vì vậy, hãy nói 3 trừ đi -3
 139. Vâng, những âm bản hủy bỏ ra,
 140. Vì vậy, mà chỉ bằng với 6
 141. 3-3 Là gì?
 142. Vâng, 3-3, đó là dễ dàng.
 143. Đó là chỉ 0
 144. -3 Nimus 3 là gì?
 145. Vâng bây giờ chúng ta sẽ có được 3 ít hơn-3
 146. Vâng đó là -6
 147. -3 Trừ -3 là gì
 148. Thú vị.
 149. Vâng, các minuses hủy bỏ ra, do đó, bạn sẽ có được -3 cộng với 3
 150. Vâng, nếu chúng ta bắt đầu 3 bên trái của 0 và chúng tôi di chuyển 3 bên phải,
 151. chúng tôi kết thúc lúc 0 một lần nữa.
 152. Vì vậy mà làm cho cảm giác, phải không?
 153. Hãy để tôi làm điều đó một lần nữa.
 154. -3 trừ đi -3
 155. Bất cứ điều gì trừ chính nó nên bằng 0, phải không?
 156. Đó là lý do tại sao mà bằng 0
 157. Và đó lý do tại sao nó làm cho cảm mà
 158. những âm bản hai hủy bỏ
 159. và đó là điều tương tự như thế này.
 160. Chúng ta hãy làm một bó hơn.
 161. Chúng ta hãy làm 12-13
 162. Đó là khá dễ dàng.
 163. Vâng, 12-12 = 0, so12 - 13 =-1
 164. bởi vì chúng tôi sẽ đi 1 trái 0
 165. Chúng ta hãy làm 8-5
 166. Vâng, đây là chỉ là một vấn đề bình thường, đó là 3
 167. 5-8 Là gì?
 168. Vâng, chúng ta sẽ đi đến 0
 169. và sau đó 3 bộ bên trái của 0, vì vậy nó là -3
 170. Tôi có thể rút ra một dòng số ở đây.
 171. Nếu điều này là 0, đây là 5
 172. và bây giờ chúng ta sẽ đi đến 8 trái,
 173. sau đó chúng tôi đã kết thúc tại -3
 174. Bạn có thể làm điều đó cho tất cả các.
 175. Đó thực sự có thể là một tập thể dục tốt.
 176. Tôi nghĩ rằng điều này sẽ cung cấp cho bạn giới thiệu tốt
 177. và tôi đề nghị rằng bạn chỉ cần làm các mô-đun,
 178. bởi vì các mô-đun thực sự
 179. đặc biệt là nếu bạn làm những gợi ý
 180. nó có một hình ảnh khá tốt đẹp
 181. đó là rất nhiều đẹp hơn
 182. bất cứ điều gì tôi có thể vẽ trên bảng đen này.
 183. Vì vậy, hãy thử mà
 184. và tôi sẽ cố gắng để ghi lại một số mô-đun thêm
 185. mà hy vọng sẽ không nhầm lẫn bạn như là xấu.
 186. Bạn cũng có thể tham dự các buổi hội thảo
 187. ngày thêm vào và trừ đi số âm.
 188. Tôi hy vọng bạn có vui vẻ!
 189. Tạm biệt.