Return to Video

Adding/Subtracting negative numbers

 • 0:01 - 0:03
  Chào mừng các bạn đến với bài thuyết trình
 • 0:03 - 0:05
  về việc cộng và trừ đi các số âm
 • 0:05 - 0:06
  Hãy cùng bắt đầu nhé
 • 0:06 - 0:09
  Trước hết, thế nào là một số âm?
 • 0:09 - 0:12
  Tôi sẽ vẽ một trục số
 • 0:12 - 0:13
  Nó không có gì nhiều, ngoài một đường thẳng ở đây
 • 0:13 - 0:15
  Nhưng tôi nghĩ bạn sẽ dễ dàng hiểu được thông qua mô tả bằng hình ảnh
 • 0:15 - 0:19
  Chúng ta sẽ bắt đầu với những con số dương, đây là điểm mốc 0
 • 0:19 - 0:25
  tiếp theo các bạn sẽ có điểm mốc số 1, 2, 3, rồi 4
 • 0:25 - 0:26
  và tiếp tục như thế...
 • 0:26 - 0:29
  Và nếu tôi nêu tình huống 2 + 2 thì sẽ được biểu diễn như thế nào
 • 0:29 - 0:31
  Câu hỏi đó sẽ được bắt đầu tại điểm số 2, và tiếp đó, tôi sẽ thêm vào 2 đơn vị nữa...
 • 0:31 - 0:31
  Kết quả bạn nhận được sẽ là 4
 • 0:31 - 0:32
  Đối với hầu hết chúng ta thì điều này khá là hiển nhiên
 • 0:32 - 0:34
  Nhưng nếu bạn thực sự vẽ nó lên trên một trục số
 • 0:34 - 0:36
  bạn sẽ nói 2 + 2 = 4
 • 0:36 - 0:38
  Và nếu tôi hỏi bạn, (2 - 1) là gì
 • 0:38 - 0:40
  Hoặc (3 - 2) là gì thì sao?
 • 0:40 - 0:44
  Nếu bạn bắt đầu với vị trí số 3, và bạn trừ đi 2 đơn vị
 • 0:44 - 0:46
  Như vậy bạn sẽ kết thúc tại vị trí điểm 1
 • 0:46 - 0:51
  Và đó chính là (2 + 2 = 4) và (3 - 2 = 1)
 • 0:51 - 0:53
  Đây có vẻ như một trò trẻ con đối với bạn
 • 0:53 - 0:57
  Vậy bây giờ nếu tôi đặt câu hỏi (1 - 3) bằng bao nhiêu thì sẽ thế nào?
 • 0:57 - 0:58
  Huh.
 • 0:58 - 1:00
  Ồ, điều này cũng hoàn toàn tương tự thôi
 • 1:00 - 1:04
  Chúng ta bắt đầu tại điểm số 1 và sẽ lùi về 1 đơn vị
 • 1:04 - 1:07
  Và chúng ta tiếp tục lùi thêm về sau cả số 0 nữa
 • 1:07 - 1:08
  Chuyện gì xảy ra phía sau số 0 đây?
 • 1:08 - 1:08
  Như vậy là bạn bắt đầu tiếp xúc với các số âm rồi đó
 • 1:09 - 1:15
  Bắt đầu là (-1) (đọc là: âm 1), (-2), (-3), và v.v...
 • 1:15 - 1:21
  Vì vậy, nếu tôi bắt đầu với số 1 tại đây, thì phép toán (1-3)
 • 1:21 - 1:26
  Tôi sẽ đi qua 1, 2, 3 nút, và rồi điểm dừng chân của tôi là ở vị trí (-2)
 • 1:26 - 1:31
  Và đó chính là đáp án (1 - 3) bằng (-2)
 • 1:31 - 1:33
  Đây cũng chính là một số điều mà chắc chắn bạn đã thực hiện
 • 1:33 - 1:35
  trong cuộc sống hàng ngày của bạn
 • 1:35 - 1:37
  Nếu tôi kể với bạn rằng
 • 1:37 - 1:39
  chàng trai, hôm nay trời rất lạnh đấy, chỉ có 1 độ thôi
 • 1:39 - 1:41
  nhưng ngày mai nó sẽ còn giảm tới 3 độ nữa cơ đấy
 • 1:41 - 1:42
  Bạn có thể đã từng biết điều này một cách trực giác
 • 1:42 - 1:45
  Và chúng ta sẽ đi đến kết luận
 • 1:45 - 1:47
  ở một nhiệt độ được gọi là âm 2 độ
 • 1:47 - 1:48
  Đó là tất cả ý nghĩa của một số "âm"
 • 1:48 - 1:51
  Và cần lưu ý rằng, nếu một số âm là một số có giá trị lớn
 • 1:51 - 1:58
  Ví dụ như (-50) thì thực sự là nó sẽ lạnh hơn (-20) rất nhiều, phải không?
 • 1:58 - 2:02
  Như vậy, (-50) thực sự là một số nhỏ hơn số (-20) rồi
 • 2:02 - 2:05
  Bởi vì, thậm chí nó
 • 2:05 - 2:07
  Đó là chỉ là một cái gì đó bạn sẽ có được một cảm giác trực quan cho.
 • 2:07 - 2:09
  Đôi khi khi bạn bắt đầu bạn cảm thấy như
 • 2:09 - 2:10
  Oh, 50 là một số lớn hơn 20
 • 2:10 - 2:14
  nhưng đó là một -50 như trái ngược với một 50
 • 2:14 - 2:15
  Vì vậy, hãy làm một số vấn đề,
 • 2:15 - 2:19
  và tôi sẽ tiếp tục sử dụng đường dây số
 • 2:19 - 2:22
  bởi vì tôi nghĩ rằng nó rất hữu ích
 • 2:22 - 2:27
  Vì vậy, hãy làm vấn đề 5-12
 • 2:27 - 2:30
  Tôi nghĩ rằng bạn đã có thể có một trực giác
 • 2:30 - 2:34
  của những gì này bằng.
 • 2:34 - 2:45
  Nhưng hãy để tôi rút ra một dòng, 5-12
 • 2:45 - 2:53
  Vì vậy, hãy để tôi bắt đầu với -10 -9, -8--
 • 2:53 - 2:59
  Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chạy ra khỏi không gian---7, -6, -5
 • 2:59 - 3:05
  Tôi cần phải có điều này pre-drawn--4 -3, -2, -1
 • 3:05 - 3:13
  0,1,2,3,4, và tôi sẽ đặt 5 ngay tại đây.
 • 3:13 - 3:14
  Tôi sẽ đẩy mũi tên này ra một chút. Ok.
 • 3:14 - 3:16
  5-12
 • 3:16 - 3:18
  Vì vậy, nếu chúng ta bắt đầu lúc 5--cho tôi sử dụng một màu khác nhau--
 • 3:18 - 3:21
  chúng tôi bắt đầu lúc 5 quyền ở đây và chúng tôi sẽ đi đến bên trái 12
 • 3:21 - 3:23
  bởi vì chúng tôi đang trừ 12
 • 3:23 - 3:34
  Vì vậy, sau đó chúng tôi đi 1,2,3...
 • 3:34 - 3:38
  Phủ định 7
 • 3:38 - 3:40
  Đó là khá thú vị.
 • 3:40 - 3:43
  Bởi vì nó cũng sẽ xảy ra để
 • 3:43 - 3:46
  rằng 12-5 = + 7
 • 3:46 - 3:49
  Vì vậy, tôi muốn bạn suy nghĩ một chút về lý do tại sao đó là.
 • 3:49 - 3:53
  Tại sao sự khác biệt giữa 12 và 5 là 7,
 • 3:53 - 3:59
  và sự khác biệt giữa
 • 3:59 - 4:00
  -Vâng, tôi đoán nó là một trong hai cách.
 • 4:00 - 4:01
  Trong tình huống này chúng tôi cũng đang nói
 • 4:01 - 4:04
  sự khác biệt giữa 5 và 12 là -7,
 • 4:04 - 4:05
  nhưng những con số mà xa nhau,
 • 4:05 - 4:07
  nhưng bây giờ chúng tôi đang bắt đầu với số thấp hơn.
 • 4:07 - 4:10
  Tôi nghĩ rằng câu cuối cùng chỉ hoàn toàn nhầm lẫn bạn,
 • 4:10 - 4:12
  nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục di chuyển về phía trước.
 • 4:12 - 4:18
  Chúng tôi vừa nói 5-12 =-7
 • 4:18 - 4:19
  Chúng ta hãy làm một số khác.
 • 4:19 - 4:26
  Những gì của - 3 + 5?
 • 4:26 - 4:28
  Vâng, hãy sử dụng cùng một số dòng.
 • 4:28 - 4:31
  Hãy đi -3 cộng với 5
 • 4:31 - 4:34
  Vì vậy chúng ta sẽ đi đến quyền 5
 • 4:34 - 4:38
  Một, hai, ba, bốn, năm.
 • 4:38 - 4:43
  Nó là một hai.
 • 4:43 - 4:44
  Nó bằng hai.
 • 4:44 - 4:49
  Vì vậy, -3 + 5 = 2
 • 4:49 - 4:54
  Đó là thú vị vì 5-3 cũng là tương đương với 2
 • 4:54 - 4:57
  Vâng, nó chỉ ra rằng 5-3 là điều tương tự,
 • 4:57 - 5:00
  đó là chỉ là một cách viết 5 cộng với -3
 • 5:00 - 5:04
  hoặc -3 plus 5
 • 5:04 - 5:07
  Một cách tổng quát, dễ dàng để luôn luôn phủ định số điện thoại
 • 5:07 - 5:12
  nó là giống như thường xuyên bổ sung và trừ,
 • 5:12 - 5:15
  nhưng bây giờ khi chúng tôi trừ
 • 5:15 - 5:19
  chúng tôi có thể đi bên trái dưới 0
 • 5:19 - 5:20
  Chúng ta hãy làm một số khác.
 • 5:20 - 5:22
  Vì vậy, những gì sẽ xảy ra khi bạn nhận được
 • 5:22 - 5:27
  Hãy nói rằng, 2 trừ -3?
 • 5:27 - 5:31
  Vâng, nếu bạn nghĩ về làm thế nào nó sẽ làm việc ra,
 • 5:31 - 5:32
  Tôi nghĩ rằng điều này sẽ làm cho tinh thần.
 • 5:32 - 5:34
  Nhưng nó chỉ ra rằng một số tiêu cực,
 • 5:34 - 5:36
  các dấu hiệu tiêu cực thực sự hủy bỏ.
 • 5:36 - 5:40
  Vì vậy, đây là điều tương tự như 2 cộng với + 3
 • 5:40 - 5:43
  và đó chỉ bằng 5
 • 5:43 - 5:46
  Một cách khác bạn có thể nói là - chúng ta hãy làm một trong những khác--
 • 5:46 - 5:53
  -7 trừ -2 là gì?
 • 5:53 - 5:58
  Vâng đó là điều tương tự như -7 + 2
 • 5:58 - 6:00
  Và hãy nhớ rằng, do đó, chúng tôi đang thực hiện để bắt đầu lúc -7
 • 6:00 - 6:04
  và chúng tôi sẽ di chuyển 2 bên phải.
 • 6:04 - 6:06
  Vì vậy, nếu chúng tôi di chuyển 1 bên phải chúng tôi đi đến -6
 • 6:06 - 6:11
  và sau đó chúng tôi chuyển 2 bên phải chúng tôi có được -5
 • 6:11 - 6:14
  Điều đó làm cho cảm giác vì -7 + 2
 • 6:14 - 6:17
  đó là điều tương tự như 2-7
 • 6:17 - 6:19
  Nếu nó là hai độ và
 • 6:19 - 6:22
  nó được bảy độ lạnh hơn, đó là -5
 • 6:22 - 6:23
  Chúng ta hãy làm một bó của chúng.
 • 6:23 - 6:25
  Tôi nghĩ rằng càng có nhiều bạn làm thế, các thực hành nhiều hơn bạn có,
 • 6:25 - 6:27
  và các mô-đun giải thích nó khá tốt.
 • 6:27 - 6:29
  Có lẽ tốt hơn hơn tôi làm.
 • 6:29 - 6:31
  Vì vậy, hãy chỉ cần làm một tấn của các vấn đề.
 • 6:31 - 6:36
  Vì vậy, nếu tôi nói -7-3
 • 6:36 - 6:39
  Vâng, bây giờ chúng ta sẽ đi 3 bên trái -7
 • 6:39 - 6:41
  Chúng tôi sẽ có được 3-ít hơn 7
 • 6:41 - 6:45
  Vì vậy, đó là -10, đúng?
 • 6:45 - 6:49
  Có ý nghĩa, bởi vì nếu chúng tôi có 7 + 3
 • 6:49 - 6:51
  chúng tôi đang ở 7 ở bên phải của 0
 • 6:51 - 6:53
  và chúng ta sẽ đi 3 bộ ở bên phải của 0
 • 6:53 - 6:55
  và chúng tôi nhận được 10 tích cực
 • 6:55 - 6:57
  Như vậy cho 7 ở bên trái của 3 0 và đi bộ ở bên trái,
 • 6:57 - 6:59
  chúng tôi đang đi để có được -10
 • 6:59 - 6:59
  Chúng ta hãy làm một bó hơn.
 • 6:59 - 7:01
  Tôi biết tôi có thể gây nhầm lẫn bạn,
 • 7:01 - 7:04
  nhưng thực tế là những gì sẽ thực sự giúp chúng tôi.
 • 7:04 - 7:09
  Vì vậy, hãy nói 3 trừ đi -3
 • 7:09 - 7:12
  Vâng, những âm bản hủy bỏ ra,
 • 7:12 - 7:15
  Vì vậy, mà chỉ bằng với 6
 • 7:15 - 7:17
  3-3 Là gì?
 • 7:17 - 7:19
  Vâng, 3-3, đó là dễ dàng.
 • 7:19 - 7:21
  Đó là chỉ 0
 • 7:21 - 7:24
  -3 Nimus 3 là gì?
 • 7:24 - 7:26
  Vâng bây giờ chúng ta sẽ có được 3 ít hơn-3
 • 7:26 - 7:29
  Vâng đó là -6
 • 7:29 - 7:34
  -3 Trừ -3 là gì
 • 7:34 - 7:36
  Thú vị.
 • 7:36 - 7:41
  Vâng, các minuses hủy bỏ ra, do đó, bạn sẽ có được -3 cộng với 3
 • 7:41 - 7:44
  Vâng, nếu chúng ta bắt đầu 3 bên trái của 0 và chúng tôi di chuyển 3 bên phải,
 • 7:44 - 7:46
  chúng tôi kết thúc lúc 0 một lần nữa.
 • 7:46 - 7:48
  Vì vậy mà làm cho cảm giác, phải không?
 • 7:48 - 7:49
  Hãy để tôi làm điều đó một lần nữa.
 • 7:49 - 7:53
  -3 trừ đi -3
 • 7:53 - 7:56
  Bất cứ điều gì trừ chính nó nên bằng 0, phải không?
 • 7:56 - 7:58
  Đó là lý do tại sao mà bằng 0
 • 7:58 - 8:01
  Và đó lý do tại sao nó làm cho cảm mà
 • 8:01 - 8:03
  những âm bản hai hủy bỏ
 • 8:03 - 8:05
  và đó là điều tương tự như thế này.
 • 8:05 - 8:07
  Chúng ta hãy làm một bó hơn.
 • 8:07 - 8:12
  Chúng ta hãy làm 12-13
 • 8:12 - 8:14
  Đó là khá dễ dàng.
 • 8:14 - 8:18
  Vâng, 12-12 = 0, so12 - 13 =-1
 • 8:18 - 8:21
  bởi vì chúng tôi sẽ đi 1 trái 0
 • 8:21 - 8:25
  Chúng ta hãy làm 8-5
 • 8:25 - 8:27
  Vâng, đây là chỉ là một vấn đề bình thường, đó là 3
 • 8:27 - 8:30
  5-8 Là gì?
 • 8:30 - 8:32
  Vâng, chúng ta sẽ đi đến 0
 • 8:32 - 8:35
  và sau đó 3 bộ bên trái của 0, vì vậy nó là -3
 • 8:35 - 8:38
  Tôi có thể rút ra một dòng số ở đây.
 • 8:38 - 8:43
  Nếu điều này là 0, đây là 5
 • 8:43 - 8:47
  và bây giờ chúng ta sẽ đi đến 8 trái,
 • 8:47 - 8:48
  sau đó chúng tôi đã kết thúc tại -3
 • 8:48 - 8:49
  Bạn có thể làm điều đó cho tất cả các.
 • 8:49 - 8:52
  Đó thực sự có thể là một tập thể dục tốt.
 • 8:52 - 8:54
  Tôi nghĩ rằng điều này sẽ cung cấp cho bạn giới thiệu tốt
 • 8:54 - 8:56
  và tôi đề nghị rằng bạn chỉ cần làm các mô-đun,
 • 8:56 - 8:58
  bởi vì các mô-đun thực sự
 • 8:58 - 8:59
  đặc biệt là nếu bạn làm những gợi ý
 • 8:59 - 9:00
  nó có một hình ảnh khá tốt đẹp
 • 9:00 - 9:02
  đó là rất nhiều đẹp hơn
 • 9:02 - 9:04
  bất cứ điều gì tôi có thể vẽ trên bảng đen này.
 • 9:04 - 9:05
  Vì vậy, hãy thử mà
 • 9:05 - 9:07
  và tôi sẽ cố gắng để ghi lại một số mô-đun thêm
 • 9:08 - 9:09
  mà hy vọng sẽ không nhầm lẫn bạn như là xấu.
 • 9:09 - 9:11
  Bạn cũng có thể tham dự các buổi hội thảo
 • 9:11 - 9:13
  ngày thêm vào và trừ đi số âm.
 • 9:13 - 9:14
  Tôi hy vọng bạn có vui vẻ!
 • 9:14 - 9:15
  Tạm biệt.
Title:
Adding/Subtracting negative numbers
Description:

Adding and subtracting negative numbers

more » « less
Video Language:
English
Duration:
09:15

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions