Return to Video

Adding/Subtracting negative numbers

 • 0:01 - 0:03
  Välkommen till presentationen
 • 0:03 - 0:05
  om addition och subtraktion av negativa tal.
 • 0:05 - 0:06
  Så låt oss sätta igång.
 • 0:06 - 0:09
  Först och främst, vad är ett negativt tal?
 • 0:09 - 0:12
  Tja, låt mig göra en tallinjen.
 • 0:12 - 0:13
  Det är inte mycket av en linje
 • 0:13 - 0:15
  men jag tror du förstår.
 • 0:15 - 0:19
  Vi är vana vid de positiva talen, så om det är 0
 • 0:19 - 0:25
  så har du 1, 2, 3, 4
 • 0:25 - 0:26
  och så fortsätter det.
 • 0:26 - 0:29
  Och om jag skulle säga vad är 2 + 2
 • 0:29 - 0:31
  så börjar du vid 2 och sen lägger du till 2
 • 0:31 - 0:31
  så komma du till 4.
 • 0:31 - 0:32
  För de flesta är det en självklarhet
 • 0:32 - 0:34
  Men om du faktiskt ritade det på en tallinje,
 • 0:34 - 0:36
  skulle du säga 2 + 2 = 4
 • 0:36 - 0:38
  Och om jag frågade er vad är 2-1
 • 0:38 - 0:40
  eller låt oss säga vad är 3-2
 • 0:40 - 0:44
  Om du startar vid 3 och du subtraherar 2
 • 0:44 - 0:46
  du skulle hamna på 1
 • 0:46 - 0:51
  Det är 2 + 2 = 4 och 3-2 = 1
 • 0:51 - 0:53
  Och det är inget problem för dig.
 • 0:53 - 0:57
  Vad händer istället om jag skulle säga - vad är 1-3?
 • 0:57 - 0:58
  Huh.
 • 0:58 - 1:00
  Tja, är det samma sak.
 • 1:00 - 1:04
  Du börjar på 1 och vi ska gå 1--
 • 1:04 - 1:07
  nu ska vi gå till vänster om 0
 • 1:07 - 1:08
  Vad händer till vänster om 0?
 • 1:08 - 1:08
  Du kommer börja få negativa tal.
 • 1:09 - 1:15
  -1, -2, -3 och så vidare.
 • 1:15 - 1:21
  Så om jag startar på 1 här, så 1-3
 • 1:21 - 1:26
  så jag går 1,2,3, hamnar jag vid -2
 • 1:26 - 1:31
  Så 1-3 =-2
 • 1:31 - 1:33
  Detta är något som du säkert redan gör
 • 1:33 - 1:35
  i vardagslivet
 • 1:35 - 1:37
  Om jag skulle säga,
 • 1:37 - 1:39
  "boy", det är kallt idag, det är en grad,
 • 1:39 - 1:41
  men i morgon kommer att vara tre grader kallare,
 • 1:41 - 1:42
  du kanske redan intuitivt förstår,
 • 1:42 - 1:45
  då kommer vi att vara
 • 1:45 - 1:47
  en temperatur av minus två grader.
 • 1:47 - 1:48
  Så det är allt ett negativt tal betyder.
 • 1:48 - 1:51
  Och kom ihåg när ett negativt tal är stort,
 • 1:51 - 1:58
  så som -50, så är det faktiskt kallare än -20, eller hur?
 • 1:58 - 2:02
  Så -50 är faktiskt även ett mindre tal än -20
 • 2:02 - 2:05
  eftersom det är ännu längre till vänster om -20
 • 2:05 - 2:07
  Det är något du får en instinktiv känsla för.
 • 2:07 - 2:09
  I början kan det kännas som att
 • 2:09 - 2:10
  Åh, 50 är ett större tal än 20
 • 2:10 - 2:14
  men det är ett negativt 50 motsatt mot ett positivt 50
 • 2:14 - 2:15
  Så låt oss göra några uppgifter,
 • 2:15 - 2:19
  och jag kommer att fortsätta att använda tallinjen
 • 2:19 - 2:22
  eftersom jag tycker den är användbar.
 • 2:22 - 2:27
  Så låt oss göra uppgiften 5-12
 • 2:27 - 2:30
  Jag tror att du redan kan ha en intuition
 • 2:30 - 2:34
  av vad detta blir.
 • 2:34 - 2:45
  Men låt mig rita en linje, 5-12
 • 2:45 - 2:53
  Så låt mig börja med -10,-9,-8--
 • 2:53 - 2:59
  Jag tror att det kommer bli trångt ---7, -6, -5
 • 2:59 - 3:05
  Jag borde haft detta ritat innan ---4 -3, -2, -1
 • 3:05 - 3:13
  0,1,2,3,4, och jag sätter 5 här.
 • 3:13 - 3:14
  Flytta denna pilen lite.
 • 3:14 - 3:16
  5-12
 • 3:16 - 3:18
  Så om vi börjar vid 5--Låt mig använda en annan färg--
 • 3:18 - 3:21
  Vi börjar vid 5 här och vi går 12 åt vänster
 • 3:21 - 3:23
  eftersom vi subtrahera 12
 • 3:23 - 3:34
  Så gå vi 1,2,3...
 • 3:34 - 3:38
  Minus 7
 • 3:38 - 3:40
  Det är ganska intressant.
 • 3:40 - 3:43
  Eftersom det också råkar vara
 • 3:43 - 3:46
  att 12-5 = + 7
 • 3:46 - 3:49
  Så, jag vill att du fundera lite över varför det är så.
 • 3:49 - 3:53
  Varför skillnaden mellan 12 och 5 är 7,
 • 3:53 - 3:59
  och skillnaden mellan
 • 3:59 - 4:00
  jag antar att det är antingen eller.
 • 4:00 - 4:01
  I denna situation säger vi också
 • 4:01 - 4:04
  att skillnaden mellan 5 och 12 är -7,
 • 4:04 - 4:05
  men det är långt mellan siffrorna,
 • 4:05 - 4:07
  men nu börjar vi med det lägre nummert.
 • 4:07 - 4:10
  Jag tror att den sista meningen bara förvirrade dig,
 • 4:10 - 4:12
  men vi forsätter.
 • 4:12 - 4:18
  Vi sa precis att 5-12 =-7
 • 4:18 - 4:19
  Låt oss göra ett annat tal.
 • 4:19 - 4:26
  Vad är - 3 + 5?
 • 4:26 - 4:28
  Vi kan använda samma tallinje.
 • 4:28 - 4:31
  Vi går till -3 plus 5
 • 4:31 - 4:34
  Så kommer vi att gå till höger 5
 • 4:34 - 4:38
  1, 2, 3, 4, 5.
 • 4:38 - 4:43
  Där är 2.
 • 4:43 - 4:44
  Det är lika med två.
 • 4:44 - 4:49
  Så -3 + 5 = 2
 • 4:49 - 4:54
  Det är intressant eftersom 5-3 är också lika med 2
 • 4:54 - 4:57
  Det visar sig att 5-3 är samma sak,
 • 4:57 - 5:00
  Det är bara ett annat sätt att skriva 5 plus -3
 • 5:00 - 5:04
  eller -3 plus 5
 • 5:04 - 5:07
  Ett allmänt, enkelt sätt att alltid räkna med negativa tal
 • 5:07 - 5:12
  Det är precis som vanlig addition och subtraktion,
 • 5:12 - 5:15
  men nu när vi subtrahera
 • 5:15 - 5:19
  Vi kan gå till vänster, mindre än noll
 • 5:19 - 5:20
  Vi gör en till uppgift.
 • 5:20 - 5:22
  Så vad händer när du får
 • 5:22 - 5:27
  Låt oss säga, 2 minus -3?
 • 5:27 - 5:31
  Om du funderar över hur det bör fungera
 • 5:31 - 5:32
  Jag tror att detta kommer var förståeligt.
 • 5:32 - 5:34
  Det visar sig att den negativa tal,
 • 5:34 - 5:36
  de negativa teckena tar ut varandra
 • 5:36 - 5:40
  Detta är alltså samma sak som 2 plus + 3
 • 5:40 - 5:43
  och det är lika med 5
 • 5:43 - 5:46
  Ett annat sätt kan man säga är--vi göra en annan--
 • 5:46 - 5:53
  Vad är-7 minus -2?
 • 5:53 - 5:58
  Jo, det är samma sak som-7 + 2
 • 5:58 - 6:00
  Och kom ihåg, så vi börjar vid -7
 • 6:00 - 6:04
  och flyttar 2 till höger.
 • 6:04 - 6:06
  Så om vi flyttar 1 till höger går vi till -6
 • 6:06 - 6:11
  och flyttar vi 2 till höger får vi -5
 • 6:11 - 6:14
  Och det är förståeligt eftersom -7 + 2
 • 6:14 - 6:17
  är samma sak som 2-7
 • 6:17 - 6:19
  Om det är två grader och
 • 6:19 - 6:22
  det blir sju grader kallare, så är det -5
 • 6:22 - 6:23
  Låt oss göra ett gäng sådana här uppgifter
 • 6:23 - 6:25
  Jag tror att ju fler du gör, ju mer övning får du
 • 6:25 - 6:27
  och exemplövningarna förklara det ganska väl.
 • 6:27 - 6:29
  Troligen bättre än mig.
 • 6:29 - 6:31
  Så låt oss göra massor med uppgifter.
 • 6:31 - 6:36
  Så om jag sa -7-3
 • 6:36 - 6:39
  Nu ska vi gå 3 till vänster om-7
 • 6:39 - 6:41
  Vi kommer att få 3 mindre än-7
 • 6:41 - 6:45
  Det är så -10, eller hur?
 • 6:45 - 6:49
  Det är förståeligt, eftersom om vi hade 7 + 3
 • 6:49 - 6:51
  Vi är 7 till höger om 0
 • 6:51 - 6:53
  och vi ska gå 3 mer till höger om 0
 • 6:53 - 6:55
  och vi får positiva 10
 • 6:55 - 6:57
  Så för 7 till vänster om 0 och 3 till åt vänster,
 • 6:57 - 6:59
  kommer vi att få -10
 • 6:59 - 6:59
  Vi gör ett par till
 • 6:59 - 7:01
  Jag vet att jag förmodligen förvirrar dig,
 • 7:01 - 7:04
  men övning är det som kommer hjälpa oss.
 • 7:04 - 7:09
  Så låt oss säga 3 minus -3
 • 7:09 - 7:12
  minusen tar ut varandra
 • 7:12 - 7:15
  så det är bara lika med 6
 • 7:15 - 7:17
  Vad är 3-3?
 • 7:17 - 7:19
  Tja, 3-3, det är enkelt.
 • 7:19 - 7:21
  Det är bara 0
 • 7:21 - 7:24
  Vad är-3 minus 3?
 • 7:24 - 7:26
  Nu kommer vi att få 3 mindre än-3
 • 7:26 - 7:29
  det är -6
 • 7:29 - 7:34
  Vad är -3 minus -3
 • 7:34 - 7:36
  Intressant.
 • 7:36 - 7:41
  Minusen tar ut varandra, så vi får -3 plus 3
 • 7:41 - 7:44
  Om vi startar 3 till vänster om 0 och vi flyttar 3 till höger,
 • 7:44 - 7:46
  hamnar vi på 0 igen.
 • 7:46 - 7:48
  Det är förståeligt.
 • 7:48 - 7:49
  Låt mig göra det igen.
 • 7:49 - 7:53
  -3 minus -3
 • 7:53 - 7:56
  Någonting minus sig själv bör bli lika med 0, eller hur?
 • 7:56 - 7:58
  Det är därför det blir lika med 0
 • 7:58 - 8:01
  och det är därför det är förståeligt att
 • 8:01 - 8:03
  dessa två minusen tar ut varandra
 • 8:03 - 8:05
  och det är samma sak som detta.
 • 8:05 - 8:07
  Vi gör några till...
 • 8:07 - 8:12
  Låt oss göra 12-13
 • 8:12 - 8:14
  Det är ganska enkelt.
 • 8:14 - 8:18
  Tja, 12-12 = 0, så 12 - 13 =-1
 • 8:18 - 8:21
  eftersom vi ska gå 1 vänster om 0
 • 8:21 - 8:25
  Låt oss räkna 8-5
 • 8:25 - 8:27
  Detta är bara en vanlig uppgift, som blir 3
 • 8:27 - 8:30
  Vad är 5-8?
 • 8:30 - 8:32
  Vi skai gå hela vägen till 0
 • 8:32 - 8:35
  och sedan 3 mer till vänster om 0, så det är -3
 • 8:35 - 8:38
  Jag kan rita en tallinje här.
 • 8:38 - 8:43
  Om detta är 0, är detta 5
 • 8:43 - 8:47
  och vi ska nu gå 8 till vänster
 • 8:47 - 8:48
  då hamnar vi på -3
 • 8:48 - 8:49
  Du kan göra det för alla dessa.
 • 8:49 - 8:52
  Det kan faktiskt vara en bra övning.
 • 8:52 - 8:54
  Jag tror att detta kommer att ge dig bra introduktion
 • 8:54 - 8:56
  och jag rekommenderar att du göra övningsuppgifterna,
 • 8:56 - 8:58
  eftersom övningsuppgifterna faktiskt
 • 8:58 - 8:59
  särskilt om du följer tipsen
 • 8:59 - 9:00
  de är, grafiskt, ganska tydliga
 • 9:00 - 9:02
  Det är mycket snyggare än
 • 9:02 - 9:04
  något jag kan rita på denna chalkboarden
 • 9:04 - 9:05
  Så prova det
 • 9:05 - 9:07
  och jag kommer att försöka spela in några fler övningsuppgifter
 • 9:08 - 9:09
  som förhoppningsvis inte förvirrar för dig lika mycket.
 • 9:09 - 9:11
  Du kan också delta i seminariet
 • 9:11 - 9:13
  om addition och subtraktion av negativa tal.
 • 9:13 - 9:14
  Jag hoppas att du har kul!
 • 9:14 - 9:15
  Hej då.
Title:
Adding/Subtracting negative numbers
Description:

Adding and subtracting negative numbers

more » « less
Video Language:
English
Duration:
09:15
Martin Sjöborg edited шведски език subtitles for Adding/Subtracting negative numbers
marcus.newmann added a translation

Swedish subtitles

Revisions Compare revisions