Return to Video

Sčítanie/Odčítanie záporných čísel

 • 0:01 - 0:03
  Vitajte pri ďalšom videu
 • 0:03 - 0:05
  vysvetľujúcom pripočítanie a odpočítanie záporných čísel.
 • 0:05 - 0:06
  Takže začnime.
 • 0:06 - 0:09
  Najprv si musíme zodpovedať, čo vlastne záporné číslo je.
 • 0:09 - 0:12
  Nakreslím si číselnú os.
 • 0:12 - 0:13
  Nie je to úplne os,
 • 0:13 - 0:15
  ale myslím, že chápete môj úmysel.
 • 0:15 - 0:19
  Už poznáme kladné čísla, takže toto je 0
 • 0:19 - 0:25
  jednotka, dvojka, trojka, štvorka
 • 0:25 - 0:26
  a tak ďalej.
 • 0:26 - 0:29
  Keby som sa vás spýtal, koľko je 2+2
 • 0:29 - 0:31
  začali by ste na dvojke a pripočítali k nej dva
 • 0:31 - 0:31
  a dostali výsledok štyri.
 • 0:31 - 0:32
  Zdá sa nám to ako samozrejmosť.
 • 0:32 - 0:34
  Ale ak to vlastne nakreslíte na číselnú os,
 • 0:34 - 0:36
  povedali by ste, že 2+2 = 4
 • 0:36 - 0:38
  A spýtal by som sa vás koľko je 2-1
 • 0:38 - 0:40
  alebo radšej 3-2.
 • 0:40 - 0:44
  Ak by ste začali na trojke a odpočítali dva,
 • 0:44 - 0:46
  výsledok by bol 1.
 • 0:46 - 0:51
  Takže 2+2=4 a 3-2=1.
 • 0:51 - 0:53
  Toto je pre vás ako vtip.
 • 0:53 - 0:57
  Ale čo ak sa vás spýtam, koľko je 1-3?
 • 0:57 - 0:58
  hm...
 • 0:58 - 1:00
  Vlastne sa to počíta rovnako.
 • 1:00 - 1:04
  Začíname na jednotke a ideme mínus 1
 • 1:04 - 1:07
  ale teraz ideme už od nuly nižšie.
 • 1:07 - 1:08
  Čo sa stane od nuly nižšie?
 • 1:08 - 1:08
  Začínate ísť do záporných čísel.
 • 1:09 - 1:15
  -1,-2,-3 a tak ďalej.
 • 1:15 - 1:21
  Takze ak začnem na jednotke priamo tu, tak 1-3
 • 1:21 - 1:26
  idem 1,2,3 a skončím na -2.
 • 1:26 - 1:31
  Takže 1-3 = -2
 • 1:31 - 1:33
  Toto je niečo, čo už pravdepodobne robíte
 • 1:33 - 1:35
  v každodennom živote.
 • 1:35 - 1:37
  Ak by som vám povedal
 • 1:37 - 1:39
  chlapče, dnes je veľmi chladno, je 1 stupeň Celzia,
 • 1:39 - 1:41
  ale zajtra bude ešte o 3 stupne chladnejšie,
 • 1:41 - 1:42
  tak pravdepodobne budete intuitívne vedieť,
 • 1:42 - 1:45
  že táto teplota
 • 1:45 - 1:47
  dosiahne -2 stupne celzia.
 • 1:47 - 1:48
  Takže toto je význam záporných čísel.
 • 1:48 - 1:51
  A pamätajte, ak je záporné číslo veľké,
 • 1:51 - 1:58
  napríklad -50, tak je to vlastne chladnejšie ako -20, pravda?
 • 1:58 - 2:02
  Takže -50 je dokonca menšie číslo ako -20
 • 2:02 - 2:05
  pretože je to ďalej doľava ako -20.
 • 2:05 - 2:07
  To je jednoducho vec, pre ktorú budete mať časom intuitívne cítenie.
 • 2:07 - 2:09
  Niekedy, keď si pomyslíte, že
 • 2:09 - 2:10
  oh, 50 je väčšie číslo ako 20
 • 2:10 - 2:14
  ale je to -50 a to je opakom 50
 • 2:14 - 2:15
  Takže, skúsme si načrtnúť pár ďalších príkladov
 • 2:15 - 2:19
  použijeme pri tom číselnú os,
 • 2:19 - 2:22
  pretože si myslím, že je užitočná.
 • 2:22 - 2:27
  Takže skúsme vypčítať 5-12
 • 2:27 - 2:30
  Myslím, že už by ste mohli intuitívne vedieť,
 • 2:30 - 2:34
  aký je výsledok.
 • 2:34 - 2:45
  Ale skúsme si nakresliť číselnú os
 • 2:45 - 2:53
  takže začnime s -10,-9,-8
 • 2:53 - 2:59
  Myslím, že nebudem mať dosť miesta -7,-6,-5
 • 2:59 - 3:05
  Mal som tam mať už predkreslené -4,-3,-2,-1
 • 3:05 - 3:13
  0,1,2,3,4 a nakreslím aj 5.
 • 3:13 - 3:14
  Posuniem si hrot tejto šípky o malý kúsok. Ok.
 • 3:14 - 3:16
  5-12
 • 3:16 - 3:18
  Takže ak začneme na čísle 5 - vezmem si na to inú farbu -
 • 3:18 - 3:21
  začneme na čísle 5 tu a ideme o 12 čísel doľava
 • 3:21 - 3:23
  pretože odčítame 12
 • 3:23 - 3:34
  Takže ideme 1,2,3...
 • 3:34 - 3:38
  -7
 • 3:38 - 3:40
  Je to celkom zaujímavé
 • 3:40 - 3:43
  pretože, čo sa tu deje je,
 • 3:43 - 3:46
  že 12-5=7
 • 3:46 - 3:49
  takže, chcel by som, aby ste popremýšľali trochu nad tým, prečo to tak je
 • 3:49 - 3:53
  prečo rozdiel medzi 12 a 5 je 7,
 • 3:53 - 3:59
  a rozdiel medzi
 • 3:59 - 4:00
  - odhadujem, že to platí aj opačne
 • 4:00 - 4:01
  V tejto situácií taktiež hovoríme, že
 • 4:01 - 4:04
  rozdiel medzi 5 a 12 je -7
 • 4:04 - 4:05
  aj napriek tomu, že čísla sú od seba tak ďaleko,
 • 4:05 - 4:07
  ale teraz začnime s tým dolným číslom.
 • 4:07 - 4:10
  Myslím, že ta posledná veta Vás kompletne zmiatla
 • 4:10 - 4:12
  ale poďme ďalej.
 • 4:12 - 4:18
  Práve sme povedali, že 5-12 = -7
 • 4:18 - 4:19
  Spravme si ďalší príklad.
 • 4:19 - 4:26
  Koľko je -3+5?
 • 4:26 - 4:28
  Použime tú istú číselnú os.
 • 4:28 - 4:31
  -3 plus 5
 • 4:31 - 4:34
  Ideme doprava o 5 čísel.
 • 4:34 - 4:38
  Jeden, dva, tri, štyri, päť.
 • 4:38 - 4:43
  A výsledok je dva.
 • 4:43 - 4:44
  Rovná sa to dva.
 • 4:44 - 4:49
  Takže -3+5 je 2
 • 4:49 - 4:54
  To je zaujímavé, pretože aj 5-3 je rovné 2.
 • 4:54 - 4:57
  Takže vysvitlo, že 5-3 je vlastne tá istá vec,
 • 4:57 - 5:00
  je to len inak zapísané 5 plus -3
 • 5:00 - 5:04
  alebo -3 plus 5
 • 5:04 - 5:07
  Všeobecne, ľahší sposob ako počítať záporné čísla
 • 5:07 - 5:12
  je proste ako klasická sčítanie a odpočítanie,
 • 5:12 - 5:15
  ale teraz keď odčítame
 • 5:15 - 5:19
  môžme ísť doľava od nuly.
 • 5:19 - 5:20
  Skúsme ďalší príklad.
 • 5:20 - 5:22
  Takže.. čo sa stane ak
 • 5:22 - 5:27
  máme príklad, povedzme, 2 mínus -3?
 • 5:27 - 5:31
  Ak premýšľate o tom, aké číslo by malo byť výsledkom
 • 5:31 - 5:32
  myslím, že toto vám dá zmysel.
 • 5:32 - 5:34
  Ale pricházame vlastne na to, že záporné čísla,
 • 5:34 - 5:36
  že záporné znamienka sa dajú jednoducho zrušiť
 • 5:36 - 5:40
  takže je to vlastne to isté ako 2 + 3
 • 5:40 - 5:43
  a to sa rovná 5.
 • 5:43 - 5:46
  Iný sposob, akým by sa to dalo povedať - skúsme ďalší príklad
 • 5:46 - 5:53
  koľko je -7 mínus -2?
 • 5:53 - 5:58
  No, je to to isté ako -7 + 2
 • 5:58 - 6:00
  a pamätajte si, začíname na -7
 • 6:00 - 6:04
  a ideme o 2 čísla doprava.
 • 6:04 - 6:06
  Takže ak ideme o 1 doprava, dostávame -6
 • 6:06 - 6:11
  a ak ideme o 2 doprava, dostávame -5.
 • 6:11 - 6:14
  To dáva zmysel, pretože -7+2
 • 6:14 - 6:17
  je to isté ako 2-7.
 • 6:17 - 6:19
  Ak sú vonku dva stupne
 • 6:19 - 6:22
  a ochladí sa o 7 stupňov, je -5.
 • 6:22 - 6:23
  Skúsme pár takýchto príkladov.
 • 6:23 - 6:25
  Myslím, že čím viac ich spravíte, tým ľahšie vám to pôjde,
 • 6:25 - 6:27
  tieto príklady vám to vysvetlia ľahšie.
 • 6:27 - 6:29
  A pravdepodobne lepšie ako ja.
 • 6:29 - 6:31
  Takže skúsme ďalšie príklady
 • 6:31 - 6:36
  Takže skúsme -7-3
 • 6:36 - 6:39
  Teraz ideme o 3 doľava od čísla -7.
 • 6:39 - 6:41
  Ideme o 3 menej ako -7
 • 6:41 - 6:45
  Takže to je -10, správne?
 • 6:45 - 6:49
  To dáva zmysel, pretože ak by sme mali 7+3
 • 6:49 - 6:51
  Sme na čísle 7 doprava od nuly
 • 6:51 - 6:53
  a ideme ešte o tri ďalej od nuly
 • 6:53 - 6:55
  Dostaneme číslo +10
 • 6:55 - 6:57
  Takže pre 7 doľava od nuly a tým, že pôjdeme ešte o ďalšie tri doľava od nuly
 • 6:57 - 6:59
  dostaneme -10
 • 6:59 - 6:59
  Skúsme ešte ďalšie príklady
 • 6:59 - 7:01
  Viem, že pravdepodobne vás mätiem.,
 • 7:01 - 7:04
  ale precvičovanie je to, čo vám naozaj pomôže.
 • 7:04 - 7:09
  Takže povedzme 3 mínus -3
 • 7:09 - 7:12
  negatívne znamienka sa rušia,
 • 7:12 - 7:15
  takže sa to rovná 6.
 • 7:15 - 7:17
  koľko je 3-3?
 • 7:17 - 7:19
  3-3, to je jednoduché
 • 7:19 - 7:21
  Je to presne 0.
 • 7:21 - 7:24
  Koľko je -3 mínus 3?
 • 7:24 - 7:26
  Teraz sa snažíme nájsť číslo menšie o tri od čísla -3
 • 7:26 - 7:29
  a dostávame výsledok -6
 • 7:29 - 7:34
  Koľko je -3 mínus -3?
 • 7:34 - 7:36
  zaujímavé.
 • 7:36 - 7:41
  Mínusy sa rušia, takže dostávame -3 plus 3
 • 7:41 - 7:44
  Takže ak začneme na čísle 3 naľavo od nuly a ideme teraz o 3 doprava
 • 7:44 - 7:46
  skončíme na čísle 0.
 • 7:46 - 7:48
  Takže to dáva zmysel, však?
 • 7:48 - 7:49
  Prosím nechajte má to spraviť znovu.
 • 7:49 - 7:53
  -3 minus -3
 • 7:53 - 7:56
  Hocičo mínus to isté číslo by sa malo rovnať nule, však?
 • 7:56 - 7:58
  Takže preto sa to rovná nule.
 • 7:58 - 8:01
  A preto to aj dáva zmysel to,
 • 8:01 - 8:03
  že tieto dve mínusové znamienka sa rušia
 • 8:03 - 8:05
  a je to vlastne to isté.
 • 8:05 - 8:07
  Skúsme ešte nejaké príklady.
 • 8:07 - 8:12
  Koľko je 12-13:
 • 8:12 - 8:14
  To je vcelku jednoduché.
 • 8:14 - 8:18
  12-12 = 0 a 12-13 = -1
 • 8:18 - 8:21
  Pretože ideme 1 naľavo od nuly.
 • 8:21 - 8:25
  Skúsme 8-5
 • 8:25 - 8:27
  No, toto je vlastne klasický príklad, výsledok je tri.
 • 8:27 - 8:30
  Koľko je 5-8?
 • 8:30 - 8:32
  Ideme celou cestou k nule
 • 8:32 - 8:35
  a potom ešte 3 doľava od nuly, takže to je -3
 • 8:35 - 8:38
  Mohol by som si tu nakresliť číselnú os.
 • 8:38 - 8:43
  Ak toto je 0, toto je 5
 • 8:43 - 8:47
  a teraz, ideme doľava o 8,
 • 8:47 - 8:48
  a skončíme na -3
 • 8:48 - 8:49
  A takto by ste to mohli spraviť pre všetky príklady
 • 8:49 - 8:52
  Toto vlastne môže byť dobré cvičenie.
 • 8:52 - 8:54
  Myslím, že vám to dá celkom pekný úvod
 • 8:54 - 8:56
  a odporúčam vám, aby ste si aj vy vyskúšali tieto zakresľovania
 • 8:56 - 8:58
  pretože tieto zakresľovania vlastne
 • 8:58 - 8:59
  špeciálne, ak používate pomôcky
 • 8:59 - 9:00
  majú celkom peknú grafiku
 • 9:00 - 9:02
  oveľa krajšiu ako
 • 9:02 - 9:04
  hocičo, čo by som ja mohol napísať na tabuľu.
 • 9:04 - 9:05
  Takže, vyskúšajte to
 • 9:05 - 9:07
  a ja sa pokúsim nahrať pre vás nejaké ďalšie videá
 • 9:08 - 9:09
  ktoré vás nebude miasť až do takej miery.
 • 9:09 - 9:11
  Taktiež by ste sa mohli zúčastniť semináru
 • 9:11 - 9:13
  sčítania a odpočítania záporných čísel.
 • 9:13 - 9:14
  Dúfam, že ste sa bavili!
 • 9:14 - 9:15
  Dovidenia.
Title:
Sčítanie/Odčítanie záporných čísel
Description:

Sčítanie a odčítanie záporných čísel

more » « less
Video Language:
English
Duration:
09:15

Slovak subtitles

Revisions Compare revisions